Suministros - 353073-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Artículos y complementos de sombrerería

2018/S 154-353073

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
Warszawa
02-624
Polonia
Persona de contacto: Anna Pietrzyk
Teléfono: +48 226013472
Correo electrónico: anna.pietrzyk@policja.gov.pl
Fax: +48 226011857
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.policja.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Produkcja i dostawa 26500 szt. furażerek czapek ćwiczebnych w zamówieniu podstawowym oraz od 3000 szt. do maksymalnie 6000 szt. furażerek czapek ćwiczebnych w zamówieniu opcjonalnym w ramach 3 zad.

Número de referencia: 65/Ckt/18/AP
II.1.2)Código CPV principal
18443000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Produkcja i dostawa 26 500 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 3 000 szt. do maksymalnie 6 000 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu opcjonalnym. 1. Przedmiotem zamówienia jest Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych w ramach trzech zadań.

Zadanie nr 1

Zamówienie podstawowe (gwarantowane) 10 000 szt.

Zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt.

Zadanie nr 2

Zamówienie podstawowe (gwarantowane) 10 000 szt.

Zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt.

Zadanie nr 3

Zamówienie podstawowe (gwarantowane) 6 500 szt.

Zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt.

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Specyfikacji Technicznej nr ST6/Ckt/2018 (edycja Marzec 2018 r.) Furażerka czapka ćwiczebna oraz Specyfikacji Technicznej tkanina na mundury ćwiczebne i furażerki nr ST3/Ckt/2017 (edycja 9.11.2017)

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 277 500.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych zamówienie podstawowe (gwarantowane) 10 000 szt. oraz zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18443000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren całej Polski

II.2.4)Descripción del contrato:

Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych zamówienie podstawowe (gwarantowane)10 000 szt. oraz zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt. Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Specyfikacji Technicznej nr ST6/Ckt/2018 (edycja Marzec 2018 r.) Furażerka czapka ćwiczebna oraz Specyfikacji Technicznej – tkanina na mundury ćwiczebne i furażerki nr ST3/Ckt/2017 (edycja 9.11.2017 r.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin końcowy realizacji zamówienia podstawowego / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt.Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed terminem realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa opcji po terminie, o którym mowa powyżej. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji. Prawo opcji może być wykorzystane jednorazowo, bądź wielokrotnie w okresie obowiązywania umowy, o ile poszczególne oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji będą dokonywane w terminach i na warunkach określonych w umowie.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych zamówienie podstawowe (gwarantowane)10 000 szt. oraz zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18443000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren całej Polski

II.2.4)Descripción del contrato:

Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych zamówienie podstawowe (gwarantowane)10 000 szt. oraz zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt. Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Specyfikacji Technicznej nr ST6/Ckt/2018 (edycja Marzec 2018 r.) Furażerka czapka ćwiczebna oraz Specyfikacji Technicznej – tkanina na mundury ćwiczebne i furażerki nr ST3/Ckt/2017 (edycja 9.11.2017 r.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin końcowy realizacji zamówienia podstawowego / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt.Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed terminem realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa opcji po terminie, o którym mowa powyżej. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji. Prawo opcji może być wykorzystane jednorazowo, bądź wielokrotnie w okresie obowiązywania umowy, o ile poszczególne oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji będą dokonywane w terminach i na warunkach określonych w umowie.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych zamówienie podstawowe (gwarantowane) 6500 szt. oraz zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18443000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren całej Polski

II.2.4)Descripción del contrato:

Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych zamówienie podstawowe (gwarantowane) 6 500 szt. oraz zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt. Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Specyfikacji Technicznej nr ST6/Ckt/2018 (edycja Marzec 2018 r.) Furażerka czapka ćwiczebna oraz Specyfikacji Technicznej – tkanina na mundury ćwiczebne i furażerki nr ST3/Ckt/2017 (edycja 9.11.2017 r.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin końcowy realizacji zamówienia podstawowego / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt.Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed terminem realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa opcji po terminie, o którym mowa powyżej. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji. Prawo opcji może być wykorzystane jednorazowo, bądź wielokrotnie w okresie obowiązywania umowy, o ile poszczególne oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji będą dokonywane w terminach i na warunkach określonych w umowie.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 065-144228
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 65/Ckt/18/AP
Lote nº: 1
Denominación:

Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych zamówienie podstawowe (gwarantowane) 10 000 szt. oraz zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Milena Bis Sp. z o.o.
0000495311
ul. Cmentarna 6
Kostrzyn
62-025
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 709 951.22 PLN
Valor total del contrato/lote: 444 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Wykrój i odszycie części furażerek

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 65/Ckt/18/AP
Lote nº: 2
Denominación:

Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych zamówienie podstawowe (gwarantowane) 10 000 szt. oraz zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Milena Bis Sp. z o.o.
0000495311
ul. Cmentarna 6
Kostrzyn
62-025
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 709 951.22 PLN
Valor total del contrato/lote: 468 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Wykrój i odszycie części furażerek

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych zamówienie podstawowe (gwarantowane) 6500 szt. oraz zamówienie maksymalne w ramach prawa opcji 2 000 szt.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Milena Bis Sp. z o.o.
0000495311
ul. Cmentarna 6
Kostrzyn
62-025
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 502 882.11 PLN
Valor total del contrato/lote: 365 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Wykrój i odszycie części furażerek

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1.Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: W ramach Zad nr 1: 15500,00 PLN, W ramach Zad nr 2: 15000,00 PLN, W ramach Zad nr 3: 10000,00 PLN,

Forma wnoszenia wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):Komenda Główna Policji, Narodowy Bank Polski O/O Warszawa, 07 1010 1010 0071 2613 9120 0000 z dopiskiem wadium - nr spr 65/Ckt/18/AP, Dot zad nr ...Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 523 (w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9.00-15.00). Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

PONADTO:

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów zawiera rozdział VII SIWZ. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 – ustawy Pzp. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z opisem zawartym w ustępie 6 rozdział VII SIWZ. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto zamówienia podstawowego (gwarantowanego).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018