Suministros - 353162-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Nowy Dwór Mazowiecki: Automóviles para pasajeros

2018/S 154-353162

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 134-304851)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
AMW Sinevia Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki
05-100
Polonia
Persona de contacto: Dorota Wiśniewska
Teléfono: +48 221012100-128
Correo electrónico: dorota.wisniewska@amwsinevia.pl
Fax: +48 221012100
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.amwsinevia.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Leasing operacyjny 9 samochodów osobowych na potrzeby Spółki AMW Sinevia Sp. z o.o.

Número de referencia: SVA/BZ/4620/15/2018
II.1.2)Código CPV principal
34110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny 9 samochodów osobowych na potrzeby Spółki AMW Sinevia Sp. z o.o.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy 9 samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy z prawem opcji wykupu w wysokości 1 % na koniec trwania umowy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 134-304851

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 10:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Nazwa postępowania: Leasing operacyjny 12 samochodów osobowych na potrzeby Spółki AMW Sinevia Sp. z o.o. - dokonano zmiany zakresu przedmiotu zamówienia - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane zostało pod numerem 2018/S 138-315144 w dniu 20.7.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.