Suministros - 353168-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Leszno: Autobuses de servicio público

2018/S 154-353168

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 129-293658)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno
64-100
Polonia
Persona de contacto: Urząd Miasta Leszna – Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Ks.J.Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno
Teléfono: +48 655206216
Correo electrónico: bpw@leszno.pl
Fax: +48 655206216
Código NUTS: PL417

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.leszno.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.leszno.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego w Lesznie

Número de referencia: BPW.271.08.2018
II.1.2)Código CPV principal
34121100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 8 szt. fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych (LF)

Z napędem hybrydowym (silnik spalinowy i elektryczny) tej samej marki i tego samego producenta, identycznych pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, komplementacji i wyposażenia, wyprodukowanych w 2019 roku, spełniających normy w zakresie spalin EURO 6, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej.

Zamówienie jest jednym z działań realizowanych w ramach Projektu nr RPWP.03.03.01-30-0038/16 dla którego uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

CPV: 34121100-2 (autobusy transportu publicznego), 34121400-5 (autobusy niskopodłogowe).

Zakres zamówienia określa Rozdział 2 i załącznik nr 8 SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 129-293658

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
En lugar de:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 8 szt. fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych (LF)

Z napędem hybrydowym (silnik spalinowy i elektryczny) tej samej marki i tego samego producenta, identycznych pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, komplementacji i wyposażenia, wyprodukowanych w 2019 roku, spełniających normy w zakresie spalin EURO 6, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej.

Zamówienie jest jednym z działań realizowanych w ramach Projektu nr RPWP.03.03.01-30-0038/16 dla którego uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

CPV: 34121100-2 (autobusy transportu publicznego), 34121400-5 (autobusy niskopodłogowe).

Zakres zamówienia określa Rozdział 2 i załącznik nr 8 siwz

Léase:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 8 szt. fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych (LF) z napędem hybrydowym (silnik spalinowy i elektryczny) tej samej marki i tego samego producenta, identycznych pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, komplementacji i wyposażenia, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem dostawy autobusów, spełniających normy w zakresie spalin EURO 6, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej.

Zamówienie jest jednym z działań realizowanych w ramach Projektu nr RPWP.03.03.01-30-0038/16 dla którego uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

CPV: 34121100-2 (autobusy transportu publicznego), 34121400-5 (autobusy niskopodłogowe).

Zakres zamówienia określa Rozdział 2 i załącznik nr 8 do SIWZ.

Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 8 szt. fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych (LF) z napędem hybrydowym (silnik spalinowy i elektryczny) tej samej marki i tego samego producenta, identycznych pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, komplementacji i wyposażenia, wyprodukowanych w 2019 roku, spełniających normy w zakr. spalin EURO 6, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, o nast. parametrach:

a) Podstawowe dane techniczne

Autobus przeznaczony do regularnej komunikacji miejskiej, jednoczłonowy, z całkowicie niską podłogą (LF) o długości 12,0 m z tolerancją od 11,50 m do 12,50 m szerokości do 2,55m wys. maksymalnej do 3,40 m.

Autobus z minimum 82 miejscami dla pasażerów, w tym co najmniej z 28 miejscami siedzącymi.

Autobus wyposażony w 3 drzwi dwuskrzydłowych. Dopuszczalna masa całkowita autobusu 18 ton (...)

n) Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy nie były prototypami, były fabrycznie nowe tzn. co najmn. 80 % części i podzespołów oraz ogumienie było wyprodukowanych w 2019 r., nie były używane do celów prezentacyjnych, testowych i podobnych.Nie dopuszcza się, aby pozostałe 20 % części i podzespołów były starsze niż 1,5r.

Léase:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 8 szt. fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych (LF) z napędem hybrydowym (silnik spalinowy i elektryczny) tej samej marki i tego samego producenta, identycznych pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, komplementacji i wyposażenia, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem dostawy autobusów, spełniających normy w zakresie spalin EURO 6, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, o następujących parametrach:

a) Podstawowe dane techniczne

Autobus przeznaczony do regularnej komunikacji miejskiej, jednoczłonowy, z całkowicie niską podłogą (LF) o długości ok. 12,0 m z tolerancją od 11,50 m do 12,50 m, szerokości do 2,55m, wysokości maksymalnej do 3,40 m. Autobus z minimum 82 miejscami dla pasażerów, w tym co najmniej z 28 miejscami siedzącymi. Autobus wyposażony w troje drzwi dwuskrzydłowych. Dopuszczalna masa całkowita autobusu do 19 500 kg DMC. (...)

n) Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy nie były prototypami, były fabrycznie nowe tzn. co najmniej 80 % części i podzespołów oraz ogumienie było wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem dostawy autobusów, nie były używane do celów prezentacyjnych, testowych i podobnych. Nie dopuszcza się aby pozostałe 20 % części i podzespołów były starsze niż 18 miesięcy, licząc od dnia dostawy autobusów.

Número de apartado: II.2.7
En lugar de:
Fecha: 30/06/2019
Léase:
Fecha: 31/08/2019
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 17/08/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 17/08/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: