Suministros - 353175-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Nové Město na Moravě: Aparatos para radiología

2018/S 154-353175

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 116-263392)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
00842001
Žďárská 610
Nové Město na Moravě
592 31
Chequia
Persona de contacto: Mgr. Alena Ševčíková
Teléfono: +420 56680602
Correo electrónico: alena.sevcikova@nnm.cz
Fax: +420 566801609
Código NUTS: CZ063

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nnm.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

RTG technika

Número de referencia: 04/18/VZ
II.1.2)Código CPV principal
33111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks stacionárního RTG skiagrafického přístroje pro použití na radiologickém oddělení a 1 ks pojízdného RTG skiaskopického přístroje s C-ramenem pro použití na operačních sálech, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou a poskytování bezplatné záruky za jakost s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku 2) provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení dle platné legislativy, a to po dobu 8 roků od skončení záruky za jakost.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 116-263392

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 30/08/2018
Léase:
Fecha: 14/09/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 30/08/2018
Léase:
Fecha: 14/09/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14.9.2018, čas ukončení lhůty je beze změny. Datum otevírání obálek je 14.9.2018, čas otevírání je beze změny.