Suministros - 353239-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Equipamiento médico

2018/S 154-353239

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 130-296016)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515
Łódź
90-051
Polonia
Persona de contacto: Dorota Kowal-Kądrowska
Teléfono: +48 422068860
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
Fax: +48 422068861
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.iml.biz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.

Número de referencia: nr sprawy: 21/ZP/PN/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ:

Część 1: Aparat do neuromonitoringu krtaniowego 1 szt.

Część 2: Mikroskop okulistyczny 1 szt.

Część 3: Negatoskop cyfrowy 3 szt.

Część 4: Aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem anestetycznym 1 szt.

Część 5: Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji 4 szt.

Część 6: Kardiomonitor 1 szt.

Część 7: Urządzenie do ogrzewania pacjenta 2 szt.

Część 8: Wózek reanimacyjny

Stolik /wózek/ anestezjologiczny 1 szt.

4 szt.

Część 9: Stół operacyjny 1 szt.

Część 10: Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych 4 szt.

Część 11: Pompa infuzyjna perystaltyczna 10 szt.

Część 12: Ssak elektryczny 4 szt.

Część 13: Respirator 1 szt.

Część 14: Diatermia chirurgiczna 2 szt.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 130-296016

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: wszystkie częśći
En lugar de:
Fecha: 31/08/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: wszystkie części
En lugar de:
Fecha: 31/08/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Informuję, że termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu nie uległ zmianie w stosunku do pierwotnych zapisów SIWZ!!!

Termin składania ofert to: 16.8.2018 roku godzina 09:00

Termin otwarcia ofert to: 16.8. 2018 roku godzina 09:30

Przekazana zmiana ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 3 sierpnia br. – opublikowana 7/8/2018 pod nr 2018/S 150-344426 (opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej postępowania o nr 22/ZP/PN/18) została dokonana omyłkowo, co zostało skorygowane niniejszym ogłoszeniem zmian przywracającym pierwotne zapisy podane w Ogłoszeniu o zamówieniu 2018/S 130-296016.