Suministros - 353251-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Vlašim: Sistemas y servidores de información

2018/S 154-353251

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 120-272915)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Město Vlašim
00232947
Jana Masaryka 302
Vlašim
258 01
Chequia
Persona de contacto: Ing. Jiří Švejda
Teléfono: +420 313039427
Correo electrónico: jiri.svejda@mesto-vlasim.cz
Código NUTS: CZ020

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mesto-vlasim.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://ezak.mesto-vlasim.cz/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizace informačního systému města Vlašim

II.1.2)Código CPV principal
48800000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města.

Zadavatel rozdělil zakázku na 2 části:

Část 1 – Portál občana; Centralizace správy organizační struktury a přístupových práv; Aplikace podporující procesní řízení; Rozvoj ekonomického systému; Modernizace spisové služby; BI, manažerské nadstavby

Část 2 – Rozšíření serverové, datové a komunikační infrastruktury

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 120-272915

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 10/08/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 10/08/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Z důvodu obdržení námitky k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Modernizace informačního systému města Vlašim" dne 9.8.2018 a vzhledem k její závažnosti se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 27.8.2018 z důvodu jejího vypořádání.

Pokud budou nabídky zadavateli doručeny v aktuálně platném termínu pro podání nabídek tedy do 10.8.2018, nabídky nebudou otevírány a budou uchazeči neotevřené vráceny.