Suministros - 353252-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Adjudicación de contrato sin publicación previa 

Países Bajos-Amsterdam: Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario

2018/S 154-353252

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
AMC
40531300 0000
Meibergdreef 9
Amsterdam
1105 AZ
Países Bajos
Persona de contacto: AMC Hoofdkantoor
Teléfono: +31 205665912
Correo electrónico: ilana.samson@amc.nl
Código NUTS: NL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.amc.nl

Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=99353

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Aanschaf CT Highend

II.1.2)Código CPV principal
33110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

De huidige ontwikkelingen in de alliantie tussen AMC en het VU medisch centrum (VUMC) verandert de vereisten voor CT-functionaliteit en -capaciteit in de zeer nabije toekomst drastisch. In deze alliantie ligt de focus van het AMC op acute zorg, op diagnose en behandeling van patiënten met hart- en neuro-vasculaire pathologieën en van kinderen.

Naast de directe patiëntenzorg is er binnen het AMC ook een sterke ambitie op het gebied van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diagnose en behandeling van bovengenoemde pathologieën.

Vanuit deze ontwikkelingen is een CT-functionaliteit noodzakelijk die voldoet aan specifieke randvoorwaarden.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 400 000.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Amsterdam

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering van een CT Highend.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
Explicación:

Alleen de Force van Siemens voldoet vanwege: Een zeer hoge intrinsieke tijdsresolutie hoger dan 70 ms, relevant voor cardiac scanning van zeer jonge kinderen, patiënten met een hoge en/of onregelmatige hartslag en patiënten met hartklepproblemen. Toepassing van een additioneel Sn-filter die zeer lage dosiswaarden voor o.a. longen mogelijk maakt. Voldoende laag tijdsinterval tussen de twee DECT scans om bewegingsartefacten in DECT scans te voorkomen. De kwaliteit en diagnostische robuustheid in een brede patiëntengroep ten aanzien van Dual Energy Scanning wordt gewaarborgd door het vermogen om de beide simultaan verkregen spectra optimaal te scheiden. Door de mogelijkheid om bijvoorbeeld 70 kVp/150 kVp waarden te kunnen instellen, in combinatie met additionele filtering, worden beide spectra optimaal gescheiden en leidt tot een optimale diagnostische betrouwbaarheid met een dosisneutrale uitkomst. Een range in de buisspanning waarvan de ondergrens tot 70 kVp gaat, het toepassen van het additionele Sn-filter voor het met 90 % verlagen van de dosis tijdens de planningsscan, gecombineerd met een zeer hoge scansnelheid in spiraalmodus (76 cm/sec), geeft de mogelijkheden om de dosis voor kinderen tot een absoluut minimum te reduceren. Een hoge scansnelheid (76 cm/sec) in spiraalmodus onafhankelijk van het te scannen volume, in combinatie met een zeer hoge intrinsieke tijdsresolutie (>70 msec) die bewegingsartefacten bij het scannen van kinderen minimaliseert. Het systeem biedt de mogelijkheid om ook bij volwassenen en zelfs bij adipeuze patiënten met lage kVp waarden (70 of 80 kVp) en hoge mA waarden (1.300 mA) te kunnen scannen. Dit geeft ons de vrijheid om hetzelfde toegediende contrast beter zichtbaar te maken (diagnostische robuustheid te vergroten) of de contrasttoediening sterk te reduceren, waardoor de te scannen patiëntenpopulatie wordt vergroot (nefropathie patiënten). Tegelijkertijd wordt de stralingsbelasting voor de patiënt door deze eigenschap aanzienlijk gereduceerd. Wij zijn momenteel in het bezit van drie Siemens scanners waarvan één Force. Alle scanners hebben dezelfde interface en ons personeel is hiervoor opgeleid. Het opleiden op de aan te schaffen CT kan daarom tot een minimum worden beperkt en zal dan ook zeer efficiënt en in een zeer korte tijd geïmplementeerd kunnen worden. De aanschaf van Force zorgt voor twee identieke CT scanners voor geavanceerde CT in het AMC, dit vergemakkelijkt de dagelijkse logistiek voor geavanceerde CT.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
08/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Siemens Healthcare Nederland B.V.
Den Haag
Países Bajos
Código NUTS: NL
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 2 400 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

De volgende CT functionaliteit nodig: Cardiac scanning met zeer hoge tijdsresolutie, met name voor kindercardiologie van zeer jonge kinderen met hoge hartfrequentie (> 100 BPM). Hoge tijdsresolutie voor evaluatie van hartklep functie, in het bijzonder bij hartklep prothesen en beeldvorming bij endocarditis van natieve hartkleppen en kunstkleppen. Beschikbaarheid van CT-functionaliteit voor het scannen van zeer lage dosis CT-scans, met dosis grenzend aan een conventionele thorax röntgenopname van de longen. De longscans (range ≥ 40 cm) dienen met een hoge scansnelheid en tijdsresolutie gemaakt te worden om ademhalingsartefacten tegen te gaan. Robuuste Dual Energy functionaliteit voor organen die tijdens de scan kunnen bewegen, zoals bij abdomen scans en DECT van het hart. Ultra Low dose CT-scanning bij kinderen. Gezien de natuurlijke bewegelijkheid van kinderen: minimalisatie van de scantijd en een hoge tijdsresolutie. Hierdoor worden alle bewegingen bevroren en is sedatie optioneel.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Gerechtshof Den Haag
Den Haag
Países Bajos
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Gerechtshof Den Haag
Den Haag
Países Bajos
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Gerechtshof
Den Haag
Países Bajos
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018