Suministros - 354206-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado 

Hungría-Budapest: Depósitos de gas

2018/S 154-354206

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Budapest
1072
Hungría
Persona de contacto: Schifner Marianna
Teléfono: +36 14616578
Correo electrónico: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bkv.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.bkv.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Van Hool new A330 CNG típusú autóbuszok sűrített földgáz tartályainak beszerzése

Número de referencia: BKV Zrt. T-231/17
II.1.2)Código CPV principal
44612200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi keretszerződés Van Hool new A330 CNG típusú autóbuszok sűrített földgáz tartályainak beszerzésére

Mennyiség: 24 darab járműre 96 darab tartály

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 101 760 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44612200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

BKV Zrt. ATÜI Dél-pesti Divízió (1194 Budapest, Méta utca 39.)

II.2.4)Descripción del contrato:

Van Hool new A330 CNG típusú autóbuszok sűrített földgáz tartályainak beszerzése (adásvétel)

Mennyiség: 24 db járműre 96 db tartály

Az ajánlattételi szakaszban a szakmai ajánlat részeként:

— meg kell adni a termék típusát, gyártmányát, a termékgyártói azonosítót, valamint be kell nyújtani a megajánlott termék műszaki leírását és ábráját vagy fotóját

— a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek) a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint

— csak az ISO 9809-1, EN 1964-1 szabványoknak és az ECE R 110 rendeletnek vagy az ISO 11439 szabványnak megfelelő termékek ajánlhatók meg, az ECE R 110 rendelet és az ISO 11439 szabvány egymásnak esetlegesen ellentmondó előírásai esetén az ISO 11439 szabványban foglaltak a mérvadók

— csatolni kell a gyártó által kiállított megfelelőségi tanúsítványt

— a megadott méretektől legfeljebb +/-10 %-kal eltérő méretű/térfogatú tartályokra is benyújtható ajánlat, amennyiben az eltérések a járművekkel való kompatibilitást, összeférhetőséget nem befolyásolják

— a beépítéshez és a járművel való kompatibilitás biztosításához, illetve az autóbuszok esetleges átalakításához szükséges anyagok beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata és költsége, ideértve az új típusbizonyítvánnyal kapcsolatos feladatokat és költségeket

— a megajánlott tartályok érvényességi idejének legalább 15 évnek kell lennie, azok gyártási ideje nem lehet régebbi, mint a szállítást megelőző 1,5 év.

Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg, mely megegyezik az ajánlati összárral.

Ajánlatkérő a Keretösszeg 70 %-ára (fix összeg) vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő tárgyalt az ajánlattevői kötelezettségekről, különös tekintettel a kötbérekre és a szállítási határidőre. A részvételi szakaszban kiadott műszaki leírásban foglaltak a tárgyalások során módosultak.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Megajánlott tartály térfogatának százalékos eltérése az eredeti tartály térfogatához képest (+10 % és -10 % között) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. Értékelés módszere: 1. részszempont: pontozás, 2. részszempont: fordított arányosítás.

Részletes ismertetés az útmutatóban.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 030-066173
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Van Hool new A330 CNG típusú autóbuszok sűrített földgáz tartályainak beszerzése

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Rév és Társai Gázipari Kereskedelmi Kft.
HU12724053
Kőbányai út 49.
Budapest
1101
Hungría
Teléfono: +36 14342282
Correo electrónico: istvan.kosa@gascylinders.eu
Fax: +36 14342281
Código NUTS: HU11

Dirección de internet: http://www.gascylinders.eu

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 140 000 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 101 760 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlattevők neve, címe adószáma:

Rév és Társai Gázipari Kereskedelmi Kft.

1101 Budapest, Kőbányai út 49. Magyarország

Adószám: 12724053-2-42

PRIM-VOL TRADE Kft.

4030 Debrecen,, Ozmán u. 3. Magyarország

Adószám: 12534773-2-09

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018