Suministros - 392053-2020

Submission deadline has been amended by:  489309-2020
21/08/2020    S162

Hungría-Tatabánya: Ropa blanca para quirófano

2020/S 162-392053

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szent Borbála Kórház
Número de identificación fiscal: EKRSZ_95062662
Dirección postal: Dózsa György utca 77.
Localidad: Tatabánya
Código NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Código postal: 2800
País: Hungría
Persona de contacto: Szücs Tamás
Correo electrónico: kozbeszerzes@tatabanyakorhaz.hu
Teléfono: +36 34515472
Fax: +36 34317025
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.tatabanyakorhaz.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.tatabanyakorhaz.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000759292020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000759292020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Egészségügyi szolgáltató
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Műtéti izolálók beszerzése és áruraktár

Número de referencia: EKR000759292020
II.1.2)Código CPV principal
39518100 Ropa blanca para quirófano
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

FOG alap és fülműtétek

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39518100 Ropa blanca para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pack megnevezése/ esetszám / 2 év Anyag megnevezés Méret Darabszám

FOG alap/ 350 eset

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100 x95 cm 1 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Turbán lepedő Min. 175x150x100x110cm 1db

Izoláló lepedő Min. 150x90 cm 1 db

Operációs ragasztó 2 db

Törlő tupfer Min. 20x20cm 10 db

Műtéti törlő 10x10 cm 10 db

Műtéti kabát L 2 db

Szikepenge 15-es 1db

Műtéti szívócső Vékony 1 db

Fül műtét / 24 eset Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 200x240 cm 1 db

Műtéti kabát L 2 db

Operációs ragasztó 1 db

Műtéti törlő 10x10 cm 10 db

Törlő tupfer Min. 20x20cm 10 db

Stille tampon Közepes 10 db

Szegett pólya Min. 10cmx4 m 1 db

Műtéti szívócső 1 db

Szikepenge 10-es 2 db

Sebfedő Min.8x10 cm 1 db

A megajánlott termékek vonatkozásában - külön szerződés szerint - Ajánlattevő konszignációs raktárat köteles biztosítani Ajánlatkérő részére.

Az elhasznált izoláló anyagok ártalmatlaníthatóak legyenek, káros anyag visszamaradása nélkül

Az ártalmatlanítás költségének 20 %-át az Ajánlattevőnek kell viselnie.

A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő jogosult a fentiekben rögzített mennyiségektől a teljesítés időtartama alatt - a műtéti igényeknek megfelelően - maximum 30 %-kal eltérni.

A fenti többletmennyiség lehívására a II.2.4. pont szerinti mennyiség elérését követően van lehetőség, a szerződéstervezetben rögzített lehívási szabályok alkalmazásával

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ártalmatlanítás költségeinek elszámolására a szerződés hatálya alatt egy alkalommal (az utolsó havi díj kifizetésével egyidejűleg), egy összegben kerül sor. A költségek kalkulálásakor figyelembe vett hulladékmennyiség meghatározása az alábbiak szerint történik:

Elszámolandó hulladékmennyiség = (Összes hulladék / Összes műtéti esetszám) * Elszámolandó műtéti esetszám

Ahol:

Elszámolandó hulladékmennyiség: az a hulladékmennyiség, melynek ártalmatlanítási költségeit az ajánlattevőnek 20 % mértékben viselnie kell

Összes hulladék: a szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét során keletkezett, műtéti izolálók használatából származó összes hulladék mennyisége, kg-ban meghatározva

Összes műtéti esetszám: szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét darabszáma

Elszámolandó műtéti esetszám: Ajánlattevő által szállított izolálók használatával végzett műtétek darabszáma

A fenti képlet alapján számított Elszámolandó hulladékmennyiség ártalmatlanításának költségét az Ajánlatkérő - 20 %-os mértékben - kiszámlázza az Ajánlattevő felé. A számla megfizetése az 1997. évi LXXXIII. tv. 9. §-ban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történik, 60 napos teljesítési határidővel, átutalással történik.

A jelen pont szerinti előírás valamennyi rész vonatkozásában irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Nőgyógyászati (nagy) műtétek

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39518100 Ropa blanca para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pack megnevezése/ esetszám/ 2 év

Nőgyógyászat nagy / 308 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 150x240 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 170x175 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 2 db

Operációs ragasztó 1 db

Műtéti kabát L 1 db

Műtéti kabát XL 2 db

Hasi törlő Min. 30x40 cm 5 db

Műtéti törlő Min. 10x10 cm 5 db

Törlő tupfer Min. 40x40 cm 10 db

Stillle tampon Közepes 5 db

Szikepenge 22-es 2 db

Műtéti szívó Vastag 1 db

Törlő tupfer Min. 24x24 cm 30 db

Izoláló lepedő Min.75x90 cm 1 db

Incisios fólia Min.40x40 cm 1 db

Fedőkötés Min. 9X25 cm 1 db

A megajánlott termékek vonatkozásában - külön szerződés szerint - Ajánlattevő konszignációs raktárat köteles biztosítani Ajánlatkérő részére.

Az elhasznált izoláló anyagok ártalmatlaníthatóak legyenek, káros anyag visszamaradása nélkül

Az ártalmatlanítás költségének 20 %-át az Ajánlattevőnek kell viselnie.

A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő jogosult a fentiekben rögzített mennyiségektől a teljesítés időtartama alatt - a műtéti igényeknek megfelelően - maximum 30 %-kal eltérni.

A fenti többletmennyiség lehívására a II.2.4. pont szerinti mennyiség elérését követően van lehetőség, a szerződéstervezetben rögzített lehívási szabályok alkalmazásával

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ártalmatlanítás költségeinek elszámolására a szerződés hatálya alatt egy alkalommal (az utolsó havi díj kifizetésével egyidejűleg), egy összegben kerül sor. A költségek kalkulálásakor figyelembe vett hulladékmennyiség meghatározása az alábbiak szerint történik:

Elszámolandó hulladékmennyiség = (Összes hulladék / Összes műtéti esetszám) * Elszámolandó műtéti esetszám

Ahol:

Elszámolandó hulladékmennyiség: az a hulladékmennyiség, melynek ártalmatlanítási költségeit az ajánlattevőnek 20 % mértékben viselnie kell

Összes hulladék: a szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét során keletkezett, műtéti izolálók használatából származó összes hulladék mennyisége, kg-ban meghatározva

Összes műtéti esetszám: szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét darabszáma

Elszámolandó műtéti esetszám: Ajánlattevő által szállított izolálók használatával végzett műtétek darabszáma

A fenti képlet alapján számított Elszámolandó hulladékmennyiség ártalmatlanításának költségét az Ajánlatkérő - 20 %-os mértékben - kiszámlázza az Ajánlattevő felé. A számla megfizetése az 1997. évi LXXXIII. tv. 9. §-ban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történik, 60 napos teljesítési határidővel, átutalással történik.

A jelen pont szerinti előírás valamennyi rész vonatkozásában irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Nőgyógyászati (kicsi) műtétek

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39518100 Ropa blanca para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pack megnevezése/ esetszám/ 2év

Nőgyógyászat kicsi / 234 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Operációs ragasztó 1 db

Izoláló lepedő Min. 240x215 cm 1 db

Műtéti kabát L 1 db

Műtéti kabát XL 2 db

Műtéti törlő Min. 24x24 cm 30 db

Stille tampon Közepes 5 db

Műtéti törlő csík 5cmx5 m 1 db

Műtéti törlő 10x10 cm 5 db

Szikepenge 22-es 1 db

Szikepenge 10-es 1 db

A megajánlott termékek vonatkozásában - külön szerződés szerint - Ajánlattevő konszignációs raktárat köteles biztosítani Ajánlatkérő részére.

Az elhasznált izoláló anyagok ártalmatlaníthatóak legyenek, káros anyag visszamaradása nélkül

A ártalmatlanítás költségének 20 %-át az Ajánlattevőnek kell viselnie.

A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő jogosult a fentiekben rögzített mennyiségektől a teljesítés időtartama alatt - a műtéti igényeknek megfelelően - maximum 30 %-kal eltérni.

A fenti többletmennyiség lehívására a II.2.4. pont szerinti mennyiség elérését követően van lehetőség, a szerződéstervezetben rögzített lehívási szabályok alkalmazásával

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ártalmatlanítás költségeinek elszámolására a szerződés hatálya alatt egy alkalommal (az utolsó havi díj kifizetésével egyidejűleg), egy összegben kerül sor. A költségek kalkulálásakor figyelembe vett hulladékmennyiség meghatározása az alábbiak szerint történik:

Elszámolandó hulladékmennyiség = (Összes hulladék / Összes műtéti esetszám) * Elszámolandó műtéti esetszám

Ahol:

Elszámolandó hulladékmennyiség: az a hulladékmennyiség, melynek ártalmatlanítási költségeit az ajánlattevőnek 20 % mértékben viselnie kell

Összes hulladék: a szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét során keletkezett, műtéti izolálók használatából származó összes hulladék mennyisége, kg-ban meghatározva

Összes műtéti esetszám: szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét darabszáma

Elszámolandó műtéti esetszám: Ajánlattevő által szállított izolálók használatával végzett műtétek darabszáma

A fenti képlet alapján számított Elszámolandó hulladékmennyiség ártalmatlanításának költségét az Ajánlatkérő - 20 %-os mértékben - kiszámlázza az Ajánlattevő felé. A számla megfizetése az 1997. évi LXXXIII. tv. 9. §-ban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történik, 60 napos teljesítési határidővel, átutalással történik.

A jelen pont szerinti előírás valamennyi rész vonatkozásában irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Császármetszés/szülés műtétek

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39518100 Ropa blanca para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pack megnevezése/ esetszám/ 2 év

Császármetszés / 1484 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 250x280 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 1 db

Műtéti kabát XL 2 db

Műtéti kabát L 1 db

Hasi törlő Min. 30x40 cm 5 db

Törlő tupfer Min. 40x40 cm 30 db

Műtéti törlő Min.10x10 cm 5 db

Szikepenge 22-es 2 db

Műtéti szívó Vastag 1 db

Fedőkötés Min. 9x25 cm 1 db

Szülésvezető szett / 1232 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztaltakaró Min. 200x150 cm 1 db

Izoláló lepedő Min 100x150 cm 2 db

Babalepedő Min. 90x100 cm 2 db

Műtéti törlő 10x10 cm 6 db

Lábvédő 2 db

Műtéti törlő Min. 45x45 cm 1 db

Nedvszívó alátét Min. 55x80 cm 1 db

A megajánlott termékek vonatkozásában - külön szerződés szerint - Ajánlattevő konszignációs raktárat köteles biztosítani Ajánlatkérő részére.

Az elhasznált izoláló anyagok ártalmatlaníthatóak legyenek, káros anyag visszamaradása nélkül

A ártalmatlanítás költségének 20 %-át az Ajánlattevőnek kell viselnie.

A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő jogosult a fentiekben rögzített mennyiségektől a teljesítés időtartama alatt - a műtéti igényeknek megfelelően - maximum 30 %-kal eltérni.

A fenti többletmennyiség lehívására a II.2.4. pont szerinti mennyiség elérését követően van lehetőség, a szerződéstervezetben rögzített lehívási szabályok alkalmazásával

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ártalmatlanítás költségeinek elszámolására a szerződés hatálya alatt egy alkalommal (az utolsó havi díj kifizetésével egyidejűleg), egy összegben kerül sor. A költségek kalkulálásakor figyelembe vett hulladékmennyiség meghatározása az alábbiak szerint történik:

Elszámolandó hulladékmennyiség = (Összes hulladék / Összes műtéti esetszám) * Elszámolandó műtéti esetszám

Ahol:

Elszámolandó hulladékmennyiség: az a hulladékmennyiség, melynek ártalmatlanítási költségeit az ajánlattevőnek 20 % mértékben viselnie kell

Összes hulladék: a szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét során keletkezett, műtéti izolálók használatából származó összes hulladék mennyisége, kg-ban meghatározva

Összes műtéti esetszám: szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét darabszáma

Elszámolandó műtéti esetszám: Ajánlattevő által szállított izolálók használatával végzett műtétek darabszáma

A fenti képlet alapján számított Elszámolandó hulladékmennyiség ártalmatlanításának költségét az Ajánlatkérő - 20 %-os mértékben - kiszámlázza az Ajánlattevő felé. A számla megfizetése az 1997. évi LXXXIII. tv. 9. §-ban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történik, 60 napos teljesítési határidővel, átutalással történik.

A jelen pont szerinti előírás valamennyi rész vonatkozásában irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sebészeti kicsi, közepes és nagy műtétek

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39518100 Ropa blanca para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pack megnevezése/ esetszám/ 2 év

Sebészet Kicsi I. /1016 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min.75x90 cm 2 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Műtéti törlő 10x10 cm 10 db

Kéztörlő 1 db

Törlő tupfer Min.24x24 cm 5 db

Szikepenge 22-es 1 db

Szikepenge 10-es 1 db

Szikepenge 15-es 1 db

Fedőkötés Min. 6x7 cm 1 db

Sebészet Kicsi II. / 408 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 2 db

Izoláló lepedő Min. 90x150 cm 2 db

Műtéti törlő 10x10 cm 10 db

Törlő tupfer Min. 24x24 cm 10 db

Szikepenge 10-es 1 db

Fedőkötés Min 6x10 cm 1 db

Műtéti kabát L 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Operációs ragasztó 2 db

Sebészet Közepes I. / 2904 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 170x175 cm 1 db

Izoláló lepedő Min.150x240 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 2 db

Izoláló lepedő Min. 90x150 cm 2 db

Operációs ragasztó 2 db

Törlő tupfer Min. 24x24 cm 10 db

Stille tampon Közepes 5 db

Műtéti törlő 10x10 cm 20 db

Műtéti kabát XL 2 db

Műtéti kabát L 2 db

Szikepenge 10-es 1 db

Szikepenge 22-es 1 db

Szikepenge 11-es 1 db

Fedőkötés Min. 9x25cm 1 db

Hasi törlő Min. 30x40 cm 1 db

Műtéti szívó Vastag 1 db

Fedőkötés Min. 5x7 cm 4 db

Sebészet Közepes Varicectomia / 318 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Izoláló lepedő Min.150x240 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 170x175 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 2 db

Izoláló lepedő Min. 90x150 cm 2 db

Operációs ragasztó 2 db

Stille tampon Közepes 5 db

Műtéti törlő Min.10 x10 cm 20 db

Hasi törlő Min. 30x40 cm 5 db

Törlő tupfer Min. 24 x24 cm 10 db

Rugalmas pólya Min.14cmx5 m 3 db

Rugalmas pólya Min. 8 cmx5m 1 db

Szikepenge 10-es 1 db

Szikepenge 15-ös 1 db

Szikepenge 11-es 1 db

Fedőkötés Min. 9 x10 cm 1 db

Műtéti kabát XL 2 db

Műtéti kabát L 1 db

Sebészet Közepes Amputáció / 130 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 150x240 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 170x175 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 2 db

Operációs ragasztó 2 db

Törlő tupfer Min. 40x40 cm 10 db

Műtéti kabát L 1 db

Műtéti kabát XL 2 db

Műtéti törlő Min.10x10 cm 20 db

Rugalmas pólya Min. 14 cm x 5 m 1 db

Hasi törlő Min. 30x40 cm 2 db

Végtagzsák Min. 32x120 cm 1 db

Szikepenge 22-es 2 db

Izoláló lepedő Min. 90x150 cm 2 db

Sebészet Nagy / 154 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Izoláló lepedő Min.150x240 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 170x175 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 2 db

Operációs ragasztó 2 db

Törlő tupfer Min. 24x24 cm 10 db

Műtéti kabát L 1db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 2 db

Műtéti kabát XL 3 db

Műtéti törlő 10x10 cm 40 db

Hasi törlő Min. 30x40 cm 10 db

Szikepenge 22-es 2 db

Szikepenge 11-es 1 db

Stille tampon Közepes 5 db

Fedőkötés Min. 5x7 cm 2 db

Fedőkötés Min.9x35 cm 1 db

Műtéti szívó Vastag 1 db

Incisios fólia Min. 40x40 cm 1 db

Műtéti szívófej Vastag 1 db

A megajánlott termékek vonatkozásában - külön szerződés szerint - Ajánlattevő konszignációs raktárat köteles biztosítani Ajánlatkérő részére.

Az elhasznált izoláló anyagok ártalmatlaníthatóak legyenek, káros anyag visszamaradása nélkül

A ártalmatlanítás költségének 20 %-át az Ajánlattevőnek kell viselnie.

A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő jogosult a fentiekben rögzített mennyiségektől a teljesítés időtartama alatt - a műtéti igényeknek megfelelően - maximum 30 %-kal eltérni.

A fenti többletmennyiség lehívására a II.2.4. pont szerinti mennyiség elérését követően van lehetőség, a szerződéstervezetben rögzített lehívási szabályok alkalmazásával

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ártalmatlanítás költségeinek elszámolására a szerződés hatálya alatt egy alkalommal (az utolsó havi díj kifizetésével egyidejűleg), egy összegben kerül sor. A költségek kalkulálásakor figyelembe vett hulladékmennyiség meghatározása az alábbiak szerint történik:

Elszámolandó hulladékmennyiség = (Összes hulladék / Összes műtéti esetszám) * Elszámolandó műtéti esetszám

Ahol:

Elszámolandó hulladékmennyiség: az a hulladékmennyiség, melynek ártalmatlanítási költségeit az ajánlattevőnek 20 % mértékben viselnie kell

Összes hulladék: a szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét során keletkezett, műtéti izolálók használatából származó összes hulladék mennyisége, kg-ban meghatározva

Összes műtéti esetszám: szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét darabszáma

Elszámolandó műtéti esetszám: Ajánlattevő által szállított izolálók használatával végzett műtétek darabszáma

A fenti képlet alapján számított Elszámolandó hulladékmennyiség ártalmatlanításának költségét az Ajánlatkérő - 20 %-os mértékben - kiszámlázza az Ajánlattevő felé. A számla megfizetése az 1997. évi LXXXIII. tv. 9. §-ban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történik, 60 napos teljesítési határidővel, átutalással történik.

A jelen pont szerinti előírás valamennyi rész vonatkozásában irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sebészeti (rectum) műtétek

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39518100 Ropa blanca para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pack megnevezése/ esetszám/év

Sebészet Rectum / 100 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 2 db

Rectum lepedő Min. 200x300 cm 1 db

Operációs ragasztó 2 db

Törlő tupfer Min. 24x24cm 20 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 3 db

Műtéti kabát L 2 db

Műtéti kabát XL 2 db

Műtéti törlő Min. 10x10 cm 40 db

Hasi törlő Min. 30x40 cm 5 db

Szikepenge 22-es 2 db

Szikepenge 11-es 1 db

Stille tampon közepes 5 db

Fedőkötés Min.9x35 cm 1 db

Fedőkötés 5x7 cm 6 db

Műtéti szívó Vastag 1 db

Kétoldalas operációs ragasztó Mim. 6 x 6 cm 4 db

A megajánlott termékek vonatkozásában - külön szerződés szerint - Ajánlattevő konszignációs raktárat köteles biztosítani Ajánlatkérő részére.

Az elhasznált izoláló anyagok ártalmatlaníthatóak legyenek, káros anyag visszamaradása nélkül

A ártalmatlanítás költségének 20 %-át az Ajánlattevőnek kell viselnie.

A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő jogosult a fentiekben rögzített mennyiségektől a teljesítés időtartama alatt - a műtéti igényeknek megfelelően - maximum 30 %-kal eltérni.

A fenti többletmennyiség lehívására a II.2.4. pont szerinti mennyiség elérését követően van lehetőség, a szerződéstervezetben rögzített lehívási szabályok alkalmazásával

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ártalmatlanítás költségeinek elszámolására a szerződés hatálya alatt egy alkalommal (az utolsó havi díj kifizetésével egyidejűleg), egy összegben kerül sor. A költségek kalkulálásakor figyelembe vett hulladékmennyiség meghatározása az alábbiak szerint történik:

Elszámolandó hulladékmennyiség = (Összes hulladék / Összes műtéti esetszám) * Elszámolandó műtéti esetszám

Ahol:

Elszámolandó hulladékmennyiség: az a hulladékmennyiség, melynek ártalmatlanítási költségeit az ajánlattevőnek 20 % mértékben viselnie kell

Összes hulladék: a szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét során keletkezett, műtéti izolálók használatából származó összes hulladék mennyisége, kg-ban meghatározva

Összes műtéti esetszám: szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét darabszáma

Elszámolandó műtéti esetszám: Ajánlattevő által szállított izolálók használatával végzett műtétek darabszáma

A fenti képlet alapján számított Elszámolandó hulladékmennyiség ártalmatlanításának költségét az Ajánlatkérő - 20 %-os mértékben - kiszámlázza az Ajánlattevő felé. A számla megfizetése az 1997. évi LXXXIII. tv. 9. §-ban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történik, 60 napos teljesítési határidővel, átutalással történik.

A jelen pont szerinti előírás valamennyi rész vonatkozásában irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sebészeti (TUR) műtétek

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39518100 Ropa blanca para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pack megnevezése/ esetszám/év

TUR szett / 288 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Izoláló lepedő TUR Min. 220x 230cm 1 db

Műtéti kabát XL 1 db

Műtéti kabát L 1 db

Műtéti törlő Min. 10x10 cm 10 db

Műtéti tupfer Min. 24x24cm 5 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 2 db

Szikepenge 11-ös 1 db

A megajánlott termékek vonatkozásában - külön szerződés szerint - Ajánlattevő konszignációs raktárat köteles biztosítani Ajánlatkérő részére.

Az elhasznált izoláló anyagok ártalmatlaníthatóak legyenek, káros anyag visszamaradása nélkül

A ártalmatlanítás költségének 20 %-át az Ajánlattevőnek kell viselnie.

A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő jogosult a fentiekben rögzített mennyiségektől a teljesítés időtartama alatt - a műtéti igényeknek megfelelően - maximum 30 %-kal eltérni.

A fenti többletmennyiség lehívására a II.2.4. pont szerinti mennyiség elérését követően van lehetőség, a szerződéstervezetben rögzített lehívási szabályok alkalmazásával

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ártalmatlanítás költségeinek elszámolására a szerződés hatálya alatt egy alkalommal (az utolsó havi díj kifizetésével egyidejűleg), egy összegben kerül sor. A költségek kalkulálásakor figyelembe vett hulladékmennyiség meghatározása az alábbiak szerint történik:

Elszámolandó hulladékmennyiség = (Összes hulladék / Összes műtéti esetszám) * Elszámolandó műtéti esetszám

Ahol:

Elszámolandó hulladékmennyiség: az a hulladékmennyiség, melynek ártalmatlanítási költségeit az ajánlattevőnek 20 % mértékben viselnie kell

Összes hulladék: a szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét során keletkezett, műtéti izolálók használatából származó összes hulladék mennyisége, kg-ban meghatározva

Összes műtéti esetszám: szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét darabszáma

Elszámolandó műtéti esetszám: Ajánlattevő által szállított izolálók használatával végzett műtétek darabszáma

A fenti képlet alapján számított Elszámolandó hulladékmennyiség ártalmatlanításának költségét az Ajánlatkérő - 20 %-os mértékben - kiszámlázza az Ajánlattevő felé. A számla megfizetése az 1997. évi LXXXIII. tv. 9. §-ban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történik, 60 napos teljesítési határidővel, átutalással történik.

A jelen pont szerinti előírás valamennyi rész vonatkozásában irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Idegsebészeti és traumatológiai műtétek

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39518100 Ropa blanca para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pack megnevezése/ esetszám/év

Idegsebészet koponya / 34 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 230x290 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 50x50 cm 2 db

Operációs ragasztó 2 db

Törlő tupfer Min. 24 x24 cm 10 db

Szikepenge 15-ös 1 db

Műtéti kabát XL 1 db

Műtéti kabát L 2 db

Szikepenge 22-es 2 db

Műtéti szívó Vékony 1 db

Műtéti törlő Min. 10x10 cm 20 db

Traumatológia S / 2344 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 170x200 cm 1 db

Izoláló lepedő Min.150x240 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 2 db

Operációs ragasztó 2 db

Műtéti kabát L 2 db

Törlő tupfer Min. 24x24cm 10 db

Műtéti törlő Min.10x10 cm 20 db

Mull pólya Min. 14 cm x5m 1 db

Szikepenge 15-ös 1 db

Szikepenge 22-es 1 db

Szikepenge 10-es 1 db

Fedőkötés Min. 8x10 cm 1db

Rugalmas pólya Min. 8 cm x5m 1 db

Rugalmas pólya Min. 14 cm x5m 1 db

Trauma M O / 48 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min.100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min.79x145 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 150x240 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 170x200 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 90x150 cm 2 db

Operációs ragasztó 3 db

Műtéti kabát L 2 db

Törlő tupfer Min. 40x40 cm 10 db

Műtéti törlő Min. 10x10 cm 10 db

Rugalmas pólya Min. 14 cm x5m 2 db

Szikepenge 22-es 1 db

Szikepenge 15-ös 1 db

Szikepenge 10-es 1 db

Fedőkötés Min. 8x35 cm 1 db

Trumatológia M I. / 422 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Izoláló lepedő Min .150x240 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 170x200 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 2 db

Operációs ragasztó 2 db

Műtéti kabát L 2 db

Műtéti kabát XL 1 db

Műtéti törlő 10x10 cm 20 db

Műtéti tupfer Min.40x40 cm 10 db

Lábzsák Min. 32x120 cm 1 db

Rugalmas pólya Min. 14cmx5m 2 db

Szikepenge 22-es 1 db

Szikepenge 10-es 1 db

Műtéti szívó Vastag 1 db

Fedőkötés Min.8x35 cm 1 db

Traumatológia M II./ 666 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 234x320 cm 1 db

Törlő tupfer Min. 40x40 cm 10 db

Műtéti törlő Min.10x10 cm 20 db

Szikepenge 22-es 2 db

Operációs ragasztó 1 db

Fedőkötés Min. 8x35 cm 1 db

Műtéti kabát XL 2 db

Műtéti kabát L 1 db

Traumatológia M III. / 84 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 200x315 cm 1 db

Operációs ragasztó 2 db

Műtéti kabát XL 2 db

Műtéti kabát L 1 db

Műtéti törlő Min. 10x10 cm 10 db

Rugalmas pólya Min. 14cmx5m 2 db

Szikepenge 10-es 1 db

Szikepenge 11-es 1 db

Szikepenge 15-ös 1 db

Műtéti szívó Vastag 1 db.

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 1 db

Törlő tupfer Min. 40x40 cm 10 db

Fedőkötés Min. 8x25 cm 1 db

Lábzsák Min. 22 x75 cm 1 db

Traumatológia M IV./ 612 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 2 db

Izoláló lepedő Min. 200 x 320 cm 1 db

Operációs ragasztó 2 db

Műtéti kabát XL 1 db

Műtéti kabát XL 1 db

Műtéti kabát L 1 db

Végtagzsák Min. 22x75 cm 1 db

Törlő tupfer Min. 40x40 cm 10 db

Műtéti törlő Min. 10x10 cm 10 db

Rugalmas pólya Min. 14cmx5m 2 db

Fedőkötés Min .8x10 cm 2 db

Szikepenge 10-es 1 db

Szikepenge 11-es 1 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 1 db

Műtéti szívócső Vékony 1 db

Kamera izoláló 13-18x235-250 cm 1 db

Infúziós szerelék 1 db

Műszertartó zsák Min. 28x40 cm 1 db

Traumatológia L / 544 eset

Anyag megnevezés Méret Darabszám

Asztalterítő (csomagolás) Min. 190x140cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 100x150 cm 1 db

Kéztörlő 2 db

Sonnenburg izoláló Min. 79x145 cm 2 db

Izoláló lepedő Min. 150x240 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 170x200 cm 1 db

Izoláló lepedő Min. 75x90 cm 2 db

Izoláló lepedő Min. 150x180 cm 2 db

Izoláló lepedő Min. 200x260 cm 1 db

Operációs ragasztó 3 db

Végtagzsák Min. 32x120 cm 1 db

Műtéti kabát L 3 db

Műtéti kabát XL 1 db

Műtéti törlő Min. 10x10 cm 30 db

Rugalmas pólya Min. 14cmx5 m 2 db

Törlő tupfer Min. 40x40 cm 15 db

Szikepenge 22-es 4 db

Szikepenge 10-es 1 db

Incisios fólia Min. 40x40 cm 1 db

Fedőkötés Min. 8x35 cm 1 db

Műtéti szívó Vastag 1 db

Műszertartó zsák Min. 28x40 cm 1 db

A megajánlott termékek vonatkozásában - külön szerződés szerint - Ajánlattevő konszignációs raktárat köteles biztosítani Ajánlatkérő részére.

Az elhasznált izoláló anyagok ártalmatlaníthatóak legyenek, káros anyag visszamaradása nélkül

A ártalmatlanítás költségének 20 %-át az Ajánlattevőnek kell viselnie.

A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő jogosult a fentiekben rögzített mennyiségektől a teljesítés időtartama alatt - a műtéti igényeknek megfelelően - maximum 30 %-kal eltérni.

A fenti többletmennyiség lehívására a II.2.4. pont szerinti mennyiség elérését követően van lehetőség, a szerződéstervezetben rögzített lehívási szabályok alkalmazásával

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ártalmatlanítás költségeinek elszámolására a szerződés hatálya alatt egy alkalommal (az utolsó havi díj kifizetésével egyidejűleg), egy összegben kerül sor. A költségek kalkulálásakor figyelembe vett hulladékmennyiség meghatározása az alábbiak szerint történik:

Elszámolandó hulladékmennyiség = (Összes hulladék / Összes műtéti esetszám) * Elszámolandó műtéti esetszám

Ahol:

Elszámolandó hulladékmennyiség: az a hulladékmennyiség, melynek ártalmatlanítási költségeit az ajánlattevőnek 20 % mértékben viselnie kell

Összes hulladék: a szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét során keletkezett, műtéti izolálók használatából származó összes hulladék mennyisége, kg-ban meghatározva

Összes műtéti esetszám: szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét darabszáma

Elszámolandó műtéti esetszám: Ajánlattevő által szállított izolálók használatával végzett műtétek darabszáma

A fenti képlet alapján számított Elszámolandó hulladékmennyiség ártalmatlanításának költségét az Ajánlatkérő - 20 %-os mértékben - kiszámlázza az Ajánlattevő felé. A számla megfizetése az 1997. évi LXXXIII. tv. 9. §-ban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történik, 60 napos teljesítési határidővel, átutalással történik.

A jelen pont szerinti előírás valamennyi rész vonatkozásában irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kamera-és röntgenizolálók

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39518100 Ropa blanca para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pack megnevezése/ esetszám/év Anyag megnevezés Méret Darabszám

Kamera- és röntgenizolálók Kamera izoláló 13-18x235-250 cm 2400 db

Röntgen izoláló tasak 50x100 cm 1792 db

Lábzsák Min. 32x120 cm 400 db

A műtéti igényeknek megfelelően az éves szükséglet + 30 %-kal eltérhet. A megajánlott termékek vonatkozásában - külön szerződés szerint - Ajánlattevő konszignációs raktárat köteles biztosítani Ajánlatkérő részére.

Az elhasznált izoláló anyagok ártalmatlaníthatóak legyenek, káros anyag visszamaradása nélkül.A ártalmatlanítás költségének 20 %-át az Ajánlattevőnek kell viselnie.

A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő jogosult a fentiekben rögzített mennyiségektől a teljesítés időtartama alatt - a műtéti igényeknek megfelelően - maximum 30 %-kal eltérni.

A fenti többletmennyiség lehívására a II.2.4. pont szerinti mennyiség elérését követően van lehetőség, a szerződéstervezetben rögzített lehívási szabályok alkalmazásával

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ártalmatlanítás költségeinek elszámolására a szerződés hatálya alatt egy alkalommal (az utolsó havi díj kifizetésével egyidejűleg), egy összegben kerül sor. A költségek kalkulálásakor figyelembe vett hulladékmennyiség meghatározása az alábbiak szerint történik:

Elszámolandó hulladékmennyiség = (Összes hulladék / Összes műtéti esetszám) * Elszámolandó műtéti esetszám

Ahol:

Elszámolandó hulladékmennyiség: az a hulladékmennyiség, melynek ártalmatlanítási költségeit az ajánlattevőnek 20 % mértékben viselnie kell

Összes hulladék: a szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét során keletkezett, műtéti izolálók használatából származó összes hulladék mennyisége, kg-ban meghatározva

Összes műtéti esetszám: szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét darabszáma

Elszámolandó műtéti esetszám: Ajánlattevő által szállított izolálók használatával végzett műtétek darabszáma

A fenti képlet alapján számított Elszámolandó hulladékmennyiség ártalmatlanításának költségét az Ajánlatkérő - 20 %-os mértékben - kiszámlázza az Ajánlattevő felé. A számla megfizetése az 1997. évi LXXXIII. tv. 9. §-ban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történik, 60 napos teljesítési határidővel, átutalással történik.

A jelen pont szerinti előírás valamennyi rész vonatkozásában irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Műtőasztal- és betetegtakaró anyagok

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39518100 Ropa blanca para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pack megnevezése/ esetszám/év

Műtőasztal ill. beteg takarása, összesen 21 244 esetszámú különböző műtéthez

Anyag megnevezés

Műtőasztal ill. beteg takaró tekercsben, nem sterilen

Méret

Nem sterilen szállított egyszer használatos izoláló lepedő, melynek szélessége Min. 80 cm. A lepedő műtőasztal és beteg letakarására alkalmas.

Mennyiség

221 244 db

A megajánlott termékek vonatkozásában - külön szerződés szerint - Ajánlattevő konszignációs raktárat köteles biztosítani Ajánlatkérő részére.

Az elhasznált izoláló anyagok ártalmatlaníthatóak legyenek, káros anyag visszamaradása nélkül

Az ártalmatlanítás költségének 20 %-át az Ajánlattevőnek kell viselnie.

A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő jogosult a fentiekben rögzített mennyiségektől a teljesítés időtartama alatt - a műtéti igényeknek megfelelően - maximum 30 %-kal eltérni.

A fenti többletmennyiség lehívására a II.2.4. pont szerinti mennyiség elérését követően van lehetőség, a szerződéstervezetben rögzített lehívási szabályok alkalmazásával

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ártalmatlanítás költségeinek elszámolására a szerződés hatálya alatt egy alkalommal (az utolsó havi díj kifizetésével egyidejűleg), egy összegben kerül sor. A költségek kalkulálásakor figyelembe vett hulladékmennyiség meghatározása az alábbiak szerint történik:

Elszámolandó hulladékmennyiség = (Összes hulladék / Összes műtéti esetszám) * Elszámolandó műtéti esetszám

Ahol:

Elszámolandó hulladékmennyiség: az a hulladékmennyiség, melynek ártalmatlanítási költségeit az ajánlattevőnek 20 % mértékben viselnie kell

Összes hulladék: a szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét során keletkezett, műtéti izolálók használatából származó összes hulladék mennyisége, kg-ban meghatározva

Összes műtéti esetszám: szerződés hatálya alatt a Központi Műtőben végzett összes műtét darabszáma

Elszámolandó műtéti esetszám: Ajánlattevő által szállított izolálók használatával végzett műtétek darabszáma

A fenti képlet alapján számított Elszámolandó hulladékmennyiség ártalmatlanításának költségét az Ajánlatkérő - 20 %-os mértékben - kiszámlázza az Ajánlattevő felé. A számla megfizetése az 1997. évi LXXXIII. tv. 9. §-ban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történik, 60 napos teljesítési határidővel, átutalással történik.

A jelen pont szerinti előírás valamennyi rész vonatkozásában irányadó.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62 § (1)-(2) bekezdés, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá tartozik.

Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában és a Kbt.63.§ (1) bekezdésében meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Igazolási mód:

1. Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával és a III. rész A. - D. szakaszainak kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §)

A magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai valamint a 9. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben valamint a 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a, valamint a 11. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A nyilatkozatok vonatkozásában alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek - az EKR rendszerben található űrlap útján - nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okok fennállásának igazolása körében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §, 15. § (2) bekezdésére és a 16. §-ára is.

A jelen pontban meghatározottak valamennyi közbeszerzési részre vonatkoznak.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontot.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontot.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részének α (ALFA) pontjában szereplő információk megadását kéri. (előzetes igazolás)

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést igazoló dokumentumokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtani, vagyis azokat ajánlattevőknek nem kell az ajánlatukban csatolni.

M/1

Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti szállításra vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:

— az elvégzett szállítás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,

— a szerződés szerinti mennyiség,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont - év/hó/nap - meghatározásával),

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége,

— a szerződést kötő másik fél,

— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

A referenciaigazolás tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet21/A. §-a, valamint 21. § (1a) bekezdés a) pontja is.

M/2

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján az ajánlattevő csatolja elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel a EN 13795 szabványra vonatkozó leírásoknak

Az alkalmassági követelményeket igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, azaz az alkalmasságot igazoló dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni

A nyilatkozatok vonatkozásában alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben

M/1

A felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik

— az I. rész vonatkozásában legalább 280 db műtéti izoláló szállítására irányuló referenciával,

— a II. rész vonatkozásában legalább 230 db műtéti izoláló szállítására irányuló referenciával

— a III. rész vonatkozásában legalább 170 db műtéti izoláló szállítására irányuló referenciával

— a IV. rész vonatkozásában legalább 2000 db műtéti izoláló szállítására irányuló referenciával

— az V. rész vonatkozásában legalább 3500 db műtéti izoláló szállítására irányuló referenciával

— a VI. rész vonatkozásában legalább 70 db műtéti izoláló szállítására irányuló referenciával

— a VII. rész vonatkozásában legalább 200 db műtéti izoláló szállítására irányuló referenciával

— a VIII. rész vonatkozásában legalább 3500 db műtéti izoláló szállítására irányuló referenciával

— a IX. rész vonatkozásában legalább 3000 db Kamera- és/vagy röntgenizoláló szállítására irányuló referenciával

— a X. rész vonatkozásában legalább 150 000 db műtőasztal- és/vagy betegtakaró anyag szállítására irányuló referenciával.

A jelen pontban előírt referenciakövetelmény - valamennyi rész esetében - több szerződésből is teljesíthető

Ajánlatkérő a referenciák vizsgálata során a 321/2015 X. 30.) Korm rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja illetve 21/A. § szerint jár el.

Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.

A referencia igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel.

M/2

Az általa ajánlott termék nem felel meg az EN 13795 számú (vagy azzal egyenértékű) szabvány előírásainak.

Az előírt alkalmassági feltételek tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire

A felhívás III.1.3.) pontjában meghatározottak valamennyi részre vonatkoznak.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ajánlattevő havonta 1 db számlát bocsáthat ki teljesítési igazolási bizonylat alapján. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Ajánlatkérőnek eljuttatni. A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §-ban, valamint a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történik, 60 napos teljesítési határidővel, átutalással. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint (HUF).

A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: - a késedelem minden napja után a késedelemmel érintett megrendelési díj nettó összegére vetítve 1 %, maximum a teljes szerződéses ellenérték 20 %-a (valamennyi rész esetében)

Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítésének végleges meghiúsulása esetén, a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-a

Valamennyi érvényesített kötbér együttes összege nem haladhatja meg az ellenszolgáltatás 30 %-át. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér érvényesítését.

Részletes feltételek a dokumentációban

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakat.

A jelen pont szerinti fizetési feltételek és szerződést biztosító mellékötelezettségek - a külön nevesített eltérésekkel - valamennyi rész esetében irányadóak.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Ekr.gov.hu

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, a Kbt. 68. § (1); (4) bekezdésében és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

15. §-ban foglaltak szerint

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos formai követelmények:

a) az ajánlatban csatolt nyilatkozatokat elektronikus formában, a https://ekr.gov.hu/ oldalon kell benyújtani;

b) a dokumentáció részét képező nyilatkozatminták az ajánlat elkészítésének megkönnyítését szolgálják, az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevők által készített azonos adattartalmú, de eltérő megfogalmazású nyilatkozatokat is.

2. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített fordítás kell mellékelni Az ajánlattevő által készített fordítás megfelelőségéért ajánlattevő felel.

3. Eredményhirdetés: a Kbt. 79. § -ának alkalmazásával.

4. Az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárás dokumentumait a gazdasági szereplők számára elektronikus úton korlátlanul, teljeskörűen, és térítésmentesen teszi hozzáférhetővé a https://ekr.gov.hu/ címen. Az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikusan el kell érnie.

5. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra.

6. Az ajánlatban az előzőekben említetteken túlmenően a következő dokumentumokat kérjük csatolni:

a) a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint felolvasólapot, amelyben ajánlattevő feltünteti 68. § (4) bekezdése szerinti információkat (elektronikus űrlap útján);

A FELOLVASÓLAP - ILLETVE AZ AJÁNLATI ÁR - VONATKOZÁSÁBAN AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY A JELEN BESZERZÉS KÉT ÉVRE (24 HÓNAP) VONATKOZIK, ENNEK MEGFELELŐEN KÉRJÜK AZ AJÁNLATI ÁRAT MEGHATÁROZNI, ILLETVE A FELOLVASÓLAPON FELTÜNTETNI! A FELOLVASÓLAPRA A RÉSZLETES ÁRTÁBLÁZAT (EXCEL) "AJÁNLATI ÖSSZÁR" SORÁNAK "NETTÓ ÖSSZÁR (FT)" ROVATÁT KELL (EXcEL ZÖLD SZÍNŰ CELLA) FELTÖLTENI.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az excel formátumú ártáblázatok képletekkel vannak ellátva, azonban a 24 hónapra történő ármeghatározás az Ajánlattevő felelőssége!

Ajánlatkérő e körben utal a döntőbizottsági gyakorlatra, mely szerint a téves ajánlati ármeghatározás érvénytelenségi ok is lehet.

b) kitöltött részletes ártáblázat (excel, illetve az ajánlatért felelős személy által aláírt szkennelt dokumentum formájában is)

c) a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében tett nyilatkozatát

d) a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (elektronikus űrlap útján);

e) a Kbt. 66. § (6) a) pontja szerinti nyilatkozatot (elektronikus űrlap útján).

f) A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (elektronikus űrlap útján);

g) az ajánlatot aláíró illetve nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, vagy jogi képviselő (vagy kamarai jogtanácsos) által ellenjegyzett aláírás-mintáját;

h) a cégjegyzésre nem jogosult személy nyilatkozattétele esetén a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt, a meghatalmazott személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást;

i) az ajánlattevő nyilatkozatát folyamatban lévő a változásbejegyzési eljárásról (elektronikus űrlap útján),

7. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmassági feltételeket, és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg.

8. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.

9. Ajánlatkérő nem határoz meg a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket a Kbt. 132. § (1) bekezdése alapján.

10. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

11. Ajánlati kötöttség 60 nap, figyelemmel a 320/2015 (X.30) Korm rendelet szerinti ellenőrzési eljárásra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját NEM alkalmazza

13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat NEM alkalmazza.

14. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában (különböző devizák forintra történő átszámítása esetén) a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Ha a Magyar Nemzeti Bank az adott devizanemet nem jegyzi, akkor azt az Ajánlatkérő a Deutsche Bank AG-nek az ajánlat beadási határnapján érvényes deviza közép árfolyamán számítja át euróra. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

15. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.

16. Irányadó Jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

17. Irányadó idő: A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.

18. Az eljárásban való részvétel minden költsége ajánlattevőt terheli.

KARAKTERKORLÁT, FOLYTATÁS A VI.4.3. PONTBAN

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint

VI.3) pont folytatása:

19. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők a Kbt. 35. § alapján kötelesek eljárni.

Ajánlatkérő a közös ajánlattevőktől nem követeli meg és nem tesz lehetővé gazdasági társaság létrehozását, de közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös részvételre jelentkezők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:

— a konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,

— a konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,

— a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,

— a közös részvételre jelentkezők egymás közti munkamegosztása,

— pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a bankszámlaszám megjelölésével,

— a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.

A szerződő tagok személye a szerződés teljesítéséig csak akkor változhat, ha ehhez ajánlatkérő előzetesen írásban hozzájárult, és arra a hatályos jogszabályok lehetőséget adtak.

A konzorciális szerződés egy másolati példányát csatolni kell az ajánlathoz.

20. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek).

21. A konszignációs raktár biztosítására vonatkozó feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező külön szerződéstervezet tartalmazza.

22. FAKSZ: dr. Szücs Tamás, 00457 (2800 Tatabánya, Győri út 14. 1/6., kozbeszerzes@tatabanyakorhaz.hu, drszucstamas@gmail.com, +36 209715868)

23. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő bontó feltételt köt ki az eljárás eredményeként megkötendő szerződés(ek)ben. Lásd a szerződéstervezetet!

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/08/2020