Suministros - 402893-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Finlandia-Vaasa: Aparatos para radiología

2018/S 178-402893

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Hankinta- ja materiaaliyksikkö
0349388-3
PL 44
Vaasa
65101
Finlandia
Persona de contacto: Niklas Teir
Teléfono: +358 62131714
Correo electrónico: niklas.teir@vshp.fi
Fax: +358 62131718
Código NUTS: FI195

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.vaasankeskussairaala.fi/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-019140/attachments
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Vaasan keskussairaalan röntgenosasto
Hietalahdenkatu 2-4
Vaasa
65130
Finlandia
Persona de contacto: ylifyysikko Eini Niskanen
Correo electrónico: eini.niskanen@vshp.fi
Código NUTS: FI195

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.vaasankeskussairaala.fi/

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto (1+1 kpl)

Número de referencia: 2018/147NT
II.1.2)Código CPV principal
33111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Pietarsaareen Malmin sairaalan röntgenosastolle hankitaan suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto korvaamaan vuonna 2003 hankittu natiivikuvauslaitteisto.

Hankintaan tälle vuodelle varattu määräraha on 200 000 EUR.

Tilaaja varaa (sitoumuksetta) optiomahdollisuuden yhden (1) perusominaisuuksiltaan vastaavan laitteen hankintaan hankintapäätöstä seuraavan kahden (2) vuoden kuluessa.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 400 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI195
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pietarsaareen Malmin sairaalan röntgenosasto.

II.2.4)Descripción del contrato:

Malmin sairaalan röntgenosastolla tehdään vuosittain n. 12 000 natiiviröntgentutkimusta. Kuvattavat potilaat ovat pääasiassa aikuispotilaita, mutta säännöllisesti kuvataan myös lapsia ja nuoria.

Hankittavalla laitteella tullaan tekemään kaikkia normaaliin natiiviröntgentoimintaan liittyviä kuvauksia mukaan lukien skolioosikuvantaminen ja pitkien luiden kuvantaminen.

Koska hankittavalla laitteistolla tullaan kuvaamaan myös lapsia, tulee kuvanlaadun olla kliinisesti riittävän hyvä pienellä sädeannoksella ja kuvantamisen tulee olla mahdollisimman nopea liikeartefaktien minimoimiseksi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Tilaaja varaa (sitoumuksetta) optiomahdollisuuden yhden (1) perusominaisuuksiltaan vastaavan laitteen hankintaan hankintapäätöstä seuraavan kahden (2) vuoden kuluessa. Tarjouksessa tulee ilmoittaa hinta optiolaitteelle.

Lisäksi pyydämme erittelemään ja hinnoittelemaan seuraavat optiot, mikäli ne ovat saatavilla:

1) Mahdollisuus pitkien luiden kuvaukseen seisten (mekaaninen akseli- ja skolioosikuvaus) ja maaten sisältäen tähän tarvittavat lisävarusteet ja -telineet. Seisten kuvauksessa telineessä tulee olla cm-mitta kuvien yhteen liittämisen tarkistamiseksi.

2) Toinen leveimmästä reunastaan väh. 40 cm oleva suoradigitaalinen detektori, joka sopii sekä thorax-telineeseen, että bucky-pöytään tai käytettäväksi ns. irtodetektorina.

3) Pieni irtodetektori ja tarvittavat akut ja akkulaturi (mikäli vaatii oman laturinsa).

4) Muut laitteistoon saatavilla olevat hilat.

5) Muut tarjolla olevat ohjelmistot ja lisätarvikkeet (esim. paperirullateline). Tarjouksessa on esitettävä näiden tarkka sisältökuvaus.

6) Vanhan laitteiston purku ja poiskuljetus: Hankittava laitteisto korvaa vuonna 2003 hankitun laitteiston, joka koostuu seuraavista osista: röntgengeneraattori Siemens Polydoros IT 55, röntgenputki Siemens Opti150/30/50HC, THX-teline Siemens Vertix S, Buckypöytä Siemens Multix Top. Laitteisto on tällä hetkellä toimintakuntoinen (30.8.2018).

Yllä olevien optioiden hinnan tulee olla voimassa 31.3.2019 asti (pl. vanhan laitteiston purku ja poiskuljetus), jolloin optiot voidaan tarvittaessa hyödyntää myös varsinaisen hankinnan jälkeen.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Tarjouspyynnössä.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Sueco, Finés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/10/2018
Hora local: 9:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Toimittaja voi tarjota vain yhtä (1) laitetta. Toimittaja voi tarjota vain uutta, käyttämätöntä laitetta.

Toimittaja voi tarjota vain sellaista laitetta, jollainen/jollaisia on asennettu Euroopassa sijaitsevaan sairaalaan, koska laitteiston käytettävyyttä ja kuvanlaatua arvioidaan referenssivierailun perusteella. Tilaajan kohtuullisten matka- ja työaikakustannusten vuoksi vierailut tehdään vain Euroopan alueelle.

Tarjouspyynnön liitteenä on röntgenosaston pohjapiirustus pdf-muodossa (liite 3, mitat on tarkistettava paikan päällä). Pohjapiirustus on erikseen pyydettäessä saatavilla dwg-muodossa röntgeninsinööri Bo Lindiltä (bo.lind@vshp.fi).

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tilaaja ei vastaa puhelimitse esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Tarjouspyyntöön tai -kilpailuun liittyvät kysymykset tulee jättää sähköpostitse viimeistään 1.10.2018 osoitteeseen eini.niskanen@vshp.fi Kysymyksiin vastataan viimeistään 5.10.2018.

Kysymykset ja vastaukset lähetetään samansisältöisenä kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen kysymysten jättöaikana. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Vain tilaajan kirjallisesti antamat lisäselvitykset ovat tilaajaa sitovia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finlandia
Teléfono: +358 295643300
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/09/2018