Suministros - 403020-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Países Bajos-Leiden: Combustibles

2018/S 178-403020

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, sector Regionale AmbulanceVoorziening Hollands Midden
521903957
Vondellaan 43
Leiden
2332 AA
Países Bajos
Persona de contacto: J. de Waard
Teléfono: +31 715730060
Correo electrónico: jdewaard@ravhm.nl
Código NUTS: NL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ravhm.nl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Aanbesteding brandstoffen

II.1.2)Código CPV principal
09100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

De brandstof moet in heel Europa geleverd kunnen worden, waarbij de nadruk ligt op Nederland en daarbinnen weer de nadruk op de Veiligheidsregio Hollands Midden

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL
Código NUTS: NL33
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zuid Holland

II.2.4)Descripción del contrato:

Een vierjarige overeenkomst voor de levering van brandstoffen (diesel en benzine) voor de voertuigen van de RDOGHM sector RAVHM. Over het eerste halfjaar is ongeveer 7 500 liter benzine verbruikt en ongeveer 135 000 liter dieselolie. Verwacht wordt dat de jaarlijkse hoeveel dieselolie uit zal komen op 270 000 liter en benzine op 10 000 liter (i.v.m. vervanging benzineauto's door diesels en elektrische voertuigen).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 147-336005
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Door een omissie aan de kant van de aanbestedende dienst is de kluis een week te vroeg gesloten. Hierdoor is gegadigden niet de kans gegeven een aanbieding uit te brengen. De aanbestedende dienst zal de opdracht opnieuw publiceren

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Países Bajos
Teléfono: +31 883622200
Correo electrónico: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Dirección de internet: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Inschrijvers dienen hun bezwaren tegen (onderdelen van) de Aanbestedingsprocedure, tegen (onderdelen van) de verstrekte informatie of tegen andere aspecten die verband houden met de Aanbestedingsprocedure, op de kortst mogelijke termijn ter kennis te brengen van de contactpersoon van de aanbestedende dienst.

De termijn waarbinnen in rechte moet worden opgekomen tegen de gunningsbeslissing en/of de Aanbestedingsprocedure bedraagt 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de gunningsbeslissing. Binnen deze termijn dient een dagvaarding betekend te worden aan het adres van de RAVHM. Indien deze termijn wordt overschreden zonder dat een juridische procedure is aangevangen door middel van het doen betekenen van een kortgedingdagvaarding, vervalt ieder recht daartoe.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Brackmann Aanbestedingsspecialist
Rotterdam
Países Bajos
Teléfono: +31 103032949
Correo electrónico: verlinden@aanbestedingsspecialist.nl

Dirección de internet: http://www.aanbestedingsspecialist.nl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/09/2018