Suministros - 403083-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

República Checa-Vyškov: Equipamiento médico

2018/S 178-403083

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
00839205
Purkyňova 235/36
Vyškov
682 01
Chequia
Persona de contacto: Ing.Věra Seidlová
Teléfono: +420 517315100
Correo electrónico: seidlova@nemvy.cz
Fax: +420 517315118
Código NUTS: CZ064

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nemvy.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Zdravotnické zařízení, příspěvková organizace
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa

II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na 32 samostatných částí. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 61 477 645.21 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ultrazvuky

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33112000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 1 - Ultrazvukové přístroje pro různá oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ventilátory

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33157400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 2- Ventilátory pro různá oddělení.Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Infuzní technika pro ARO

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 3- Infuzní technika pro oddělení ARO. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Infuzní technika

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 4- Infuzní technika pro oddělení chirurgické a interní. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kontrolované řízení teploty pacienta

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 5- Kontrolované řízení teploty pacienta pro různá oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dialýza

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
85111900
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 7 –Dialýza pro oddělení ARO. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pacientská lůžka

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 8 –Pacientská lůžka pro různá oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Narkotizační technika

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33172100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 9 – Narkotizační technika pro různá oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Monitorovací technika

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33195000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 10 – Monitorovací technika pro různá oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Operační stoly - chirurgické operační sály

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 13 – Operační stoly - chirurgické operační sály pro chirurgické oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dětská lůžka včetně matrace

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 14 – Dětská lůžka včetně matrace pro dětské oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kostní chirurgie

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 15 – Artroskopická pumpa a Shaver systém pro chirurgické oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Endoskopie

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33168100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 17 – Endoskopická věž, Videogastroskop – fibroskop, Videokolonoskop, pro chirurgické oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

C rameno digitální

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 18 – C rameno digitální pro radiodiagnostické oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urologie

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33125000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 19 –Ureterorenoskop, Endoresektor, Urethrotom pro urologické oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mikrobiologie

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38434520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 20 – ELISA Analyzátor, Automatický kamerový systém, PCR, MALDI Biotyper, Automatický systém a Modulární systém pro mikrobiologickou kultivaci pro mikrobiologické oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Myčka endoskopů - dvoukomorová

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33168000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 22 – Myčka endoskopů - dvoukomorová pro interní oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vrtačka kostní

Lote nº: 23
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 23 – Vrtačka kostní pro chirurgické oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odsávačky

Lote nº: 25
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 25 –Odsávačky pro různá oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Systém pro měření hemodynamiky invazivně

Lote nº: 26
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33195000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 26 – Systém pro měření hemodynamiky invazivně pro oddělení ARO. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Myčka podložních mís

Lote nº: 28
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 28 – Myčka podložních mís pro oddělení chirurgie. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sušící skříň

Lote nº: 29
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 29 – Sušící skříň pro interní oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bronchofibroskop

Lote nº: 30
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33168000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 30 – Bronchofibroskop pro interní oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Chirurgická endoskopie

Lote nº: 31
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33168000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 31 – Chirurgická endoskopie pro chirurgické oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vyhřívané lůžko pro kojence

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192120
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 11 – Vyhřívané lůžko pro kojence – novorozenecké oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Hygiena pacientů

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 12 – Sprchovací lehátko s výlevkou pro chirurgické oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Inkubátory

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33152000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 21 –Inkubátory pro novorozenecké oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bedside analyzátor

Lote nº: 27
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38434000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 27 – Bedside analyzátor pro oddělení ARO. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urodynamika

Lote nº: 32
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33125000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 32 – Urodynamika pro urologické oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

EKG

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33121500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 6 -EKG pro různá oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Operační světla

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33167000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 16 – Operační světla pro chirurgické oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Operační stůl

Lote nº: 24
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vyškov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Samostatná část č. 24 – Operační stůl pro urologické oddělení. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci jednotlivých přístrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 012-022608
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Ultrazvuky

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Aura Medical, s.r.o.
65412559
K Verneráku 1193/4
Praha 4
148 00
Chequia
Teléfono: +420 244910200
Correo electrónico: info@auramedical.cz
Código NUTS: CZ01
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 905 771.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 10 860 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Ventilátory

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
medisap, s.r.o.
48029360
Na rovnosti 2244/5
Praha 3
13000
Chequia
Teléfono: +420 225001510
Correo electrónico: medisap@medisap.cz
Código NUTS: CZ01
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 740 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 2 720 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Infuzní technika pro ARO

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
medisap, s.r.o.
48029360
Na rovnosti 2244/5
Praha 3
13000
Chequia
Teléfono: +420 225001510
Correo electrónico: medisap@medisap.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 278 502.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 2 277 978.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Infuzní technika

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MEDITECH s.r.o.
60707992
Svatopetrská 7
Brno
61700
Chequia
Teléfono: +420 545422911
Correo electrónico: ivona@meditech.cz
Código NUTS: CZ064
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 740 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1 230 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Kontrolované řízení teploty pacienta

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Ing. Aleš Závorka – Almeda
41147341
Interbrigády 640/8
Praha 6
16000
Chequia
Teléfono: +420 257222278
Correo electrónico: almeda@almeda-prague.cz
Código NUTS: CZ01
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 626 115.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 620 848.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

Dialýza

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.
45790884
Evropská 423/178
Praha 6
16000
Chequia
Teléfono: +420 603251559
Correo electrónico: kamila.miksikova@fmc-ag.com
Código NUTS: CZ01
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 584 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 584 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 8
Denominación:

Pacientská lůžka

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
LINET spol. s r.o.
00507814
Želevčice 5
Slaný
27401
Chequia
Teléfono: +420 724274098
Correo electrónico: tomas.cizek@linet.cz
Código NUTS: CZ020
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 404 936.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 2 387 634.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Narkotizační technika

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
medisap, s.r.o.
48029360
Na rovnosti 2244/5
Praha 3
13000
Chequia
Teléfono: +420 225001510
Correo electrónico: medisap@medisap.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 070 951.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 3 069 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10
Denominación:

Monitorovací technika

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
medisap,s.r.o.
48029360
Na rovnosti 2244/5
Praha 3
13000
Chequia
Teléfono: +420 225001510
Correo electrónico: medisap@medisap.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 150 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 3 150 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 13
Denominación:

Operační stoly - chirurgické operační sály

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MAQUET Czech Republic s.r.o.
03053601
Na Strži 65/1702
Praha 4
14000
Chequia
Teléfono: +420 724590148
Correo electrónico: petr.farkac@getinge.com
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 932 848.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 12 082 188.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 14
Denominación:

Dětská lůžka včetně matrace

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PROMA REHA s.r.o.
63219107
Riegrova 342
Česká Skalice
55203
Chequia
Teléfono: +420 775776088
Correo electrónico: obchod@promareha.cz
Código NUTS: CZ052
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 332 452.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 91 144.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 15
Denominación:

Kostní chirurgie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
RADIX CZ s.r.o.
26774321
Čáslavská 231
Kutná Hora – Karlov
28401
Chequia
Teléfono: +420 774599021
Correo electrónico: husek@radixcz.cz
Código NUTS: CZ020
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 594 622.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 429 735.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 17
Denominación:

Endoskopie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
27068641
Evropská 176/16
Praha 6
16041
Chequia
Teléfono: +420 721216012
Correo electrónico: daniel.dedek@olympus.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 753 591.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1 751 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 18
Denominación:

C rameno digitální

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AURA Medical s.r.o.
65412559
K Verneráku 1193/4
Praha 4
14800
Chequia
Teléfono: +420 244910200
Correo electrónico: david.kyzlink@auramedical.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 650 856.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 2 650 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 19
Denominación:

Urologie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
HOSPIMED, spol. s r.o.
00676853
Malešická 2251/51
Praha 3
13000
Chequia
Teléfono: +420 225001597
Correo electrónico: Denisa.benesova@hospimed.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 529 307.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1 494 290.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 20
Denominación:

Mikrobiologie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
63471507
Karásek 1767/1
Brno-Řečkovice
62100
Chequia
Teléfono: +420 606042908
Correo electrónico: brychtova@biovendor.cz
Código NUTS: CZ064
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 094 300.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 10 094 520.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 22
Denominación:

Myčka endoskopů - dvoukomorová

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
RADIX CZ s.r.o.
26774321
Čáslavská 231
Kutná Hora – Karlov
28401
Chequia
Teléfono: +420 774599021
Correo electrónico: husek@radixcz.cz
Código NUTS: CZ020
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 799 776.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 799 775.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 23
Denominación:

Vrtačka kostní

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
B. Braun Medical s.r.o.
48586285
V Parku 2335/20
Praha 4
14800
Chequia
Teléfono: +420 602447249
Correo electrónico: petr.osicka@bbraun.com
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 412 181.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 373 191.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 25
Denominación:

Odsávačky

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
DN FORMED Brno s.r.o.
46982604
Hudcova 487/76a
Brno - Medlánky
61248
Chequia
Teléfono: +420 532188888
Correo electrónico: alexandra.vymazalova@dnformed.cz
Código NUTS: CZ064
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 497 350.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 405 354.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 26
Denominación:

Systém pro měření hemodynamiky invazivně

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Ing. Aleš Závorka – Almeda
41147341
nám. Interbrigády 640/8
Praha 6
16000
Chequia
Teléfono: +420 257222278
Correo electrónico: almeda@almeda-prague.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 675 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 664 380.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 28
Denominación:

Myčka podložních mís

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
HOSPIMED, spol. s r.o.
00676853
Malešická 2251/51
Praha 3
13000
Chequia
Teléfono: +420 225001597
Correo electrónico: Denisa.benesova@hospimed.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 313 465.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 303 940.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 29
Denominación:

Sušící skříň

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
OOlympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
27068641
Evropská 176/16
Praha 6
16041
Chequia
Teléfono: +420 721216012
Correo electrónico: daniel.dedek@olympus.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 633 743.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 631 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 30
Denominación:

Bronchofibroskop

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Olympus Czech Group, s.r.o.
27068641
Evropská 176/16
Praha 6
16041
Chequia
Teléfono: +420 702071773
Correo electrónico: ales.somol@olympus.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 374 521.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 374 088.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 31
Denominación:

Chirurgická endoskopie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Olympus Czech Group, s.r.o.
27068641
Evropská 176/16
Praha 6
16041
Chequia
Teléfono: +420 720053150
Correo electrónico: petr.suchy@olympus.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 433 999.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 2 433 800.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
Denominación:

Vyhřívané lůžko pro kojence

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 12
Denominación:

Hygiena pacientů

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 21
Denominación:

Inkubátory

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 27
Denominación:

Bedside analyzátor

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 32
Denominación:

Urodynamika

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

EKG

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
S & T Plus s.r.o.
25701576
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
Praha
14221
Chequia
Teléfono: +420 239047500
Correo electrónico: medika@sntplus.cz
Código NUTS: CZ010

Dirección de internet: http://www.sntplus.cz/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 163 309.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 923 711.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 16
Denominación:

Operační světla

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Fénix Brno, spol. s r.o.
44961863
Vackova 79
Brno
61200
Chequia
Teléfono: +420 724231363
Correo electrónico: fenix@fenix.cz
Código NUTS: CZ064

Dirección de internet: http://www.fenix.cz/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 083 089.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1 080 552.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 24
Denominación:

Operační stůl

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
RADIX CZ s.r.o.
26774321
Kutná Hora – Karlov
28401
Chequia
Teléfono: +420 774599021
Correo electrónico: husek@radixcz.cz
Código NUTS: CZ020

Dirección de internet: https://www.radixcz.cz/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 517 381.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 517 379.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018