Suministros - 403094-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipamiento médico

2018/S 178-403094

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polonia
Persona de contacto: Szpital Czerniakowski Sp z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
Teléfono: +48 223186313
Correo electrónico: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Fax: +48 223186341
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Sp.z o.o.
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Número de referencia: 44/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj.: tomografu komputerowego (64 rzędowego),aparatu RTG kostno-płucnego i aparatu RTG Telekomando, wraz z dostosowaniem pomieszczeń, modernizacją systemu RIS/PACS i sieci komputerowej realizowany w ramach dotacji celowej Biura Polityki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 7 681 835.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup wraz z dostawą i montażem tomografu komputerowego, dodatkowo modernizacja sytemu RIS/PACSoraz sieci teleinformatycznej obsługującej kompletną aparaturę wraz z dostosowaniem serwerowni

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, Zakład Diagnostyki Obrazowej, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, instalacja urządzeń medycznych wraz z modernizacją oprogramowania i sieci komputerowej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi)stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (Oferowane parametry techniczne/graniczne) i w załączniku nr 2 do Umowy pod nazwą: „Dane wyjściowe do wykonania prac adaptacyjno-instalacyjno-montażowych”. Wykonawca ma obowiązek wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ i załączyć go do Oferty (Oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.

3) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej aparatury, wyprodukowanej w 2018roku, pochodzącej z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej,oznakowanej symbolem CE i nieobciążonej prawami osób trzecich, jej instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.

4) Wykonawca zapewnia, że dostarczona konfiguracja aparatury stanowiąca przedmiot zamówienia, stanowi jego własność, jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.

5) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy”stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji - dodatkowa gwarancja na dostarczoną aparaturę / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu kostno-płucnego dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, Zakład Diagnostyki Obrazowej, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, instalacja urządzeń medycznych wraz z modernizacją oprogramowania i sieci komputerowej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi)stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (Oferowane parametry techniczne/graniczne) i w załączniku nr 2 do Umowy pod nazwą: „Dane wyjściowe do wykonania prac adaptacyjno-instalacyjno-montażowych”. Wykonawca ma obowiązek wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ i załączyć go do Oferty (Oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.

3) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej aparatury, wyprodukowanej w 2018roku, pochodzącej z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej,oznakowanej symbolem CE i nieobciążonej prawami osób trzecich, jej instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.

4) Wykonawca zapewnia, że dostarczona konfiguracja aparatury stanowiąca przedmiot zamówienia, stanowi jego własność, jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.

5) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy”stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji - dodatkowa gwarancja na dostarczoną aparaturę / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, Zakład Diagnostyki Obrazowej, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, instalacja urządzeń medycznych wraz z modernizacją oprogramowania i sieci komputerowej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi)stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (Oferowane parametry techniczne/graniczne) i w załączniku nr 2 do Umowy pod nazwą: „Dane wyjściowe do wykonania prac adaptacyjno-instalacyjno-montażowych”. Wykonawca ma obowiązek wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ i załączyć go do Oferty (Oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.

3) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej aparatury, wyprodukowanej w 2018 roku, pochodzącej z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej,oznakowanej symbolem CE i nieobciążonej prawami osób trzecich, jej instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.

4) Wykonawca zapewnia, że dostarczona konfiguracja aparatury stanowiąca przedmiot zamówienia, stanowi jego własność, jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.

5) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy”stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji - dodatkowa gwarancja na dostarczoną aparaturę / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Zakup wraz z dostawą i montażem tomografu komputerowego, dodatkowo modernizacja sytemu RIS/PACS oraz sieci teleinformatycznej obsługującej kompletną aparaturę wraz z dostosowaniem serwerowni

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Konsorcjum firm: Lider - Partner 4 Medicine Sp.z o.o. i Partner – MDS Cardio Sp. z o.o.
pl. Metziga 26
Leszno
64-100
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MDS Cardio Sp. z o.o.
ul. Transportowców 11
Warszawa
02-858
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 229 094.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 558 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 53 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Dostawa wyposażenia dodatkowego – wstrzykiwacz kontrastu; dostawy systemu PACS/RIS; prace adaptacyjne; dostawy, instalacji, uruchomienia, serwisu aparatu oraz szkolenia pracowników Zamawiającego.

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Denominación:

Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu kostno-płucnego dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MDS Cardio Sp.z o.o.
ul. Transportowców 11
Warszawa
02-858
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 462 963.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 617 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 10 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Prace adaptacyjno-montażowe związane z instalacją sprzętu medycznego.

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Denominación:

Zakup wraz z dostawą i montażem aparatu rentgenowskiego typu telekomando dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MEDIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Kokoryczki 18
Warszawa
04-191
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 989 778.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 093 390.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 6. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI - Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018