Suministros - 403111-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Kaposvár: Equipamiento médico

2018/S 178-403111

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
AK15948
Tallián Gyula utca 20–32.
Kaposvár
7400
Hungría
Persona de contacto: Dr. Moizs Mariann PhD főigazgató
Teléfono: +36 82501300
Correo electrónico: foigtitk@kmmk.hu
Fax: +36 82412321
Código NUTS: HU232

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kmmk.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.kmmk.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Orvostechnikai eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére

II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés keretében orvostechnikai eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint

A kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint:

1. rész - mikroszkópok: 1 db laser hatching készülék és 1 db mikroszkóp + makler kamra beszerzése;

2. rész - fagyasztó berendezések: 1 db folyékony nitrogén tároló, 1 db számítógép vezérlésű fagyasztó

Rendszer és szoftverek fagyasztáshoz, tároláshoz, 1 db mintatároló beszerzése;

3. rész - altatógépek: 2 db altatógép beszerzése;

4. rész - ultrahang készülékek: 2 db ultrahang diagnosztikai készülék, 1 db magas tudású nőgyógyászati

Ultrahang diagnosztikai készülék beszerzése;

5. rész - nőgyógyászati vizsgálóasztalok: 3 db nőgyógyászati vizsgálóasztal beszerzése;

6. rész - egyéb eszközök: 1 db defibrillátor, 1 db EKG készülék, 1 db hordozható műtőlámpa beszerzése.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 77 012 675.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mikroszkópok

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU232
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20Kottász Gergely <kottasz.gergely@pte.hu>32.).

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés keretében orvostechnikai eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint:

1. rész - mikroszkópok: 1 db laser hatching készülék és 1 db mikroszkóp + makler kamra beszerzése.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.

A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja azerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya Árubeszerzés.”.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.

M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:

Laser hatching készülék:

Eppendorf Transferman 4M mikro manipulációs rendszerrel kompatibilis. Igen.

A mikroszkóp meglevő részeinek megbontása ill. garanciavesztés nélkül, szervizmérnök gyártói képzési igazolásával a mikroszkópra vonatkozólag, gyártói garancia igazolással az átalakítás után Igen.

Rendszeres kalibrálást nem igénylő infravörös dióda lézer Igen.

Teljesítmény min. 150 mW Igen.

Hullámhossz: ≤ 1460 nm Igen.

Lézer módok:

Klinikai.

3 felhasználó által változtatható impulzus hosszúság (előre definiált impulzushossz 200, 400, 600 μs), Energia

100 %

Validációs.

Szabályozható impulzus: 1-3000 μs.

Szabályozható teljesítmény: 1-100 %.

Multipulse.

Impulzushossz: 1-3000 μs.

Szabályozható teljesítmény: 1-100 %.

Ismétlési gyakoriság/másodperc: 1-1000.Átlagos teljesítmény max.: 10 mW Igen.

Lézer elsütése: egérrel és pedállal is vezérelhető Igen.

Vizualizáló és vezérlő szoftver futtatására alkalmas számítógép. Igen.

Foto dokumentációra alkalmas kamera.

Nagy felbontású színes kamera.

1360 x 1024 pixel felbontással

Zoom: 2x, 4x és 8x Igen.

Kamerához tartozó vizualizációra és vezérlésre alkalmas szoftver:

— Képrögzítés,

— Előre definiált automatikus képjelölés (dátum, idő, objektív típus, páciens név, embryo ID..stb),

— Valós idejű és time-lapse videó felvétel,

— Szabadkezes textúrák/rajzolás/Mérőeszközök,

— Képernyő mérések (Zona vastagság, embrió átmérő, pro nukleusz átmérő stb.),

— Átfogó jelentések (pl. Hozzon létre átfogó jelentéseket, amelyek általános információkat, méréseket és elő- és utókezelt képek adatait is tartalmazzák). Importálható és exportálható adatok ASCII formátumban. Igen.

Célpont jelölés: Kör vagy nyíl.

Amelyek megmutatják a csúcsértékeket és a várható lyukméretet Igen.

Célkereszt: méret és szín a felhasználó által kijelölhető Igen.

Mikroszkóp spermavizsgálathoz:

Trinokuláris fáziskontraszt mikroszkóp Igen.

CFI 10 x / 20 mm okulárok dioptria kiegyenlítővel, mindkét okuláron Igen.

300-ban döntött trinokuláris tubus, fényosztás: 100/0; 0/100 Igen

Homogén, árnyékmentes fényelosztás, a látómező teljes területén igen.

Legalább 4 férőhelyes manuális objektív revolver fej Igen.

Végtelenre korrigált optikai rendszer, 60 mm parfokalitású objektívek igen.

Achromat fázis objektív, 10x, 40x. Igen.

Achromat fázis objektív 20x N.A. min. 0.40, W.D. min. 3.9 mm Igen.

Plan Achromat 100x olajimmerziós N.A. min 1.25, W.D. min. 0.23 mm Igen.

Achromat kondenzor N.A. Min: 1.25 Igen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Mindegyik terméknél teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Név: Laser hatching készülék tekintetében: „RED-i” célpont lokátor, amely lehetővé teszi a mikroszkópban való célpont beállítást Beépített vörös LED a lézermodulban (igen/nem / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Laser hatching készülék tekintetében: Nikon Ti2-U NAMC mikroszkóppal kompatibilis a lézermodullal egybeépített 40x, nagy fényáteresztésű objektív N.A. 0,4-0,6 (legkedvezőbb 0,6, legkedvezőtlenebb 0,4) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Laser hatching készülék tekintetében: Teljesítmény: 150-300 mW (legkedvezőbb 300 mW, legkedvezőtlenebb 150 mW) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Laser hatching készülék tekintetében: Célpont jelölés: Isotherm gyűrűk [szoftveres lézer hatás kalkuláció] (igen/nem) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 100
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Fagyasztó berendezések

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU232
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.).

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés keretében orvostechnikai eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint:

2. rész - fagyasztó berendezések: 1 db folyékony nitrogén tároló, 1 db számítógép vezérlésű fagyasztó rendszer és szoftverek fagyasztáshoz, tároláshoz, 1 db mintatároló beszerzése.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.

A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya Árubeszerzés.”.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.

M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:

Folyékony nitrogéntároló:

Tároló kapacitás 50-60 l Igen.

A fagyasztó rendszerrel és a mintatárolóval kompatibilis Igen.

Kézi lefejtő berendezés Igen.

Görgős lábazat Igen.

Számítógép vezérlésű fagyasztó rendszer:

A készülék belső felülete rozsdamentes acél Igen.

Kijelző: LCD, háttér megvilágítással Igen.

Számítógép általi vezérlés Igen.

Hőmérséklet tartomány +30 oC - -180 oC Igen.

Riasztási funkciók (audiovizuális jelzés): ajtó nyitva maradás; hűtési/fűtési hibák; alacsony/magas hőmérséklet;

Elektromos ellátási zavarok Igen.

Saját vezérlőszoftver, mely Windows operációs rendszerrel kompatibilis Igen.

Memória: min. 10 darab felhasználó programja menthető legyen Igen.

Hőmérséklet tartomány alsó értéke -180 oC.

Mintatároló:

LN2 kapacitás 30-40 l Igen.

Befogadó képesség 6 db minimum 250 mm magas, minimum 50 mm átmérőjű kaniszter Igen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Mindegyik terméknél teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Számítógép vezérlésű fagyasztó rendszer tekintetében: hőmérséklet tartomány felső értékének mértéke (°C-ban, legkedvezőbb +50 °C, legkedvezőtlenebb +30 °C) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Számítógép vezérlésű fagyasztó rendszer tekintetében: túlfűtés elleni védelem (igen/ nem) / / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: zámítógép vezérlésű fagyasztó rendszer tekintetében: beépített nyomtató (igen/ nem) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Számítógép vezérlésű fagyasztó rendszer tekintetében: mintatárolási kapacitás (literben, legkedvezőbb 18 liter, legkedvezőtlenebb 10 liter) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: intatároló tekintetében: statikus elpárolgás mértéke (liter/nap-ban, legkedvezőbb 0,15 liter/nap, legkedvezőtlenebb 0,2 liter/nap) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 100
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Altatógépek

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU232
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.).

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés keretében orvostechnikai eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint:

3. rész - altatógépek: 2 db altatógép beszerzése.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.

A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya Árubeszerzés.”.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.

M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:

Gurulóállvány, min. 4 db fékezhető kerékkel Igen.

Aktív vaporizátor tartóhely minimum 2 db Igen.

Tároló fiók Igen.

Írópult vagy kihúzható írólap Igen.

Gáztömlők központi gázhoz, fali csatlakozóval gázokhoz N 2 O, O 2, AIR.

Palacktartó O2, N2O tartalék gázok számára Igen.

Altatógáz (hulladékgáz) elszívó rendszer Igen.

Váladékszívó tartállyal Igen.

CO2 abszorber tartály cserélhető szódával Igen.

Akkumulátoros üzemmód min. 90 perc.

Beépített saját képernyő min. 12”.Legalább 3 valós idejű görbe egyidejűleg megjeleníthető Igen.

Magyar nyelvű szoftver és kezelőfelület Igen.

Vészindítás lehetősége Igen.

Lélegeztetési módok.

Manuális Igen.

Spontán Igen.

Térfogatvezérelt Igen.

Nyomásvezérelt Igen.

Asszisztált Igen.

Nyomástámogatás Igen.

Félig nyílt légzőkör csatlakozás Igen.

Légzési térfogat beállítási tartománya 20-1400 ml.

Rendszerszivárgás kompenzálása Igen.

Nyomáshatárolás beállítható Igen.

Légzési frekvencia beállítási tartománya min. 5-701/perc.

I:E arány beállítási tartománya min. 4:1-1:4.

Maximális belégzési áramlás min. 120 l/perc.

Belégzési nyomás tartománya min. 10-70 H 2 O cm.

PEEP állítható min. 2-20 H 2 O cm.

Nyomáshatároló szelep (APL) Igen.

O2 átöblítés (bypass / flush) Igen.

Low-flow, minimal-flow anesztéziára alkalmas Igen.

Lélegeztetés mért paraméterei.

Frekvencia Igen.

Áramlás Igen.

Perctérfogat (MV) Igen.

Térfogat Igen.

Légúti nyomások (csúcs, átlag, PEEP) Igen.

Légúti nyomás-idő görbe megjelenítése Igen.

Be- és kilégzett O 2 koncentráció mérése Igen.

Ki- és belégzett CO 2 koncentráció mérése Igen.

Kapnogram görbe megjelenítése Igen.

Be- és kilégzett N 2 O koncentráció mérése Igen.

Be- és kilégzett inhalációs ágens koncentráció mérése Igen.

Ágens specifikus MAC (minimális alveoláris koncentráció) érték számítás Igen.

Műtéti monitor.

Színes TFT/LCD kijelző min. 10” képátló.

Érintőképernyős vezérlés Igen.

Egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék száma min. 8.

Magyar nyelvű szoftver és kezelőfelület Igen.

Akkumulátor üzemidő min. 120 perc.

EKG monitorozott EKG elektródák száma min. 3.

Pulzusszám monitorozott Igen.

Pacemaker spike detektálás Igen.

ST analízis Igen.Aritmia analízis Igen.

Légzésszám monitorozott Igen.

Respirogram görbe megjelenítése Igen.

SPO2 (Pulzoximetria) monitorozott Igen.

Plethysmogram görbe megjelenítése Igen.

NIBP (Nem invazív vérnyomásmérés) Igen.

Hőmérsékletmérés két, független csatornán Igen.

Többszintű riasztási rendszer Igen.

Riasztási hangerő változtatható Igen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Mindegyik terméknél teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Mindegyik terméknél elektronikus vezérlés (igen/nem) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 100
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ultrahang-készülékek

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU232
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.).

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés keretében orvostechnikai eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint: 4. rész - ultrahang készülékek: 2 db ultrahang diagnosztikai készülék, 1 db magas tudású nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai készülék beszerzése.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.

A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya Árubeszerzés.”.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.

M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:

Ultrahang diagnosztikai készülék:

Állítható magasságú, forgatható kezelőfelület Igen.

Rendszer dinamika tartomány minimum 200 dB Igen.

Hüvelyi fejjel kompatibilis tűvezető adapter 5 db Igen.

DICOM funkciók: Storage, Print, Worklist (MWM), Query/Retrieve Igen.

Készülékbe gyárilag beépített CD/DVD író egység álló- és mozgóképek archiválására Igen.

Előírt üzemmódok.

2D Igen

Color Doppler Igen.

Power Doppler Igen.

PW Doppler Igen.

CW Doppler Igen.

THI (Tissue Harmonic Imaging) Igen.

Vizsgálófejek, transducerek.

Aktív képalkotó transducer csatlakozók száma min 3 db Igen.

Konvex transducer hasi vizsgálathoz.

Frekvencia tartománya minimum 2-6 MHz Igen.

Látószöge min. 70 o Igen.

Választható frekvenciák száma minimum 3 db Igen.

Kristályok száma a transducerben minimum 192 Igen.

Hüvelyi transducer.

Frekvencia tartománya minimum 5-9 MHz Igen.

Látószöge min. 160 o Igen.

Választható frekvenciák száma minimum 3 db Igen.

Kristályok száma a transducerben minimum 192 Igen.

Magas tudású nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai készülék:

Min. 21” LED háttér világítású IPS LCD vagy OLED vibrálás mentes full HD monitor Igen.

Emelhető-süllyeszthető, forgatható kezelőfelület Igen.Min. 12” integrált érintő képernyő Igen.

Nagyfelbontású, min 800 soros (WXGA) horizontális felbontású érintő képernyő Igen.

Min. 200 dB rendszerdinamika tartomány Igen.

Min. 900 frame/sec képfrissítési frekvencia maximum Igen.

Min. 10x -es zoom Igen.

Fundamentális és harmonikus 2D üzemmód Igen.

PW Doppler Igen.

Színes Doppler Igen.

Power Doppler Igen.

Integrált F-F printer Igen.

Integrált DVD és BlueRay media Igen.

DICOM kapcsolat Igen.

Min. 3 db pinless csatlakozó port Igen.

Min. 384 csatlakozó pontú pinless csatlakozó Igen.

Konvex vizsgálófej min. 2 - 6 MHz fundamentális frekvencia sávszélességgel, Igen.

Min. 3 db harmonikus frekvencia Igen.

Min. 192 db piezo kristály Igen.

Min. 300 mm vizsgálati mélység Igen.

Min. 70 o látószöggel, Igen.

Lineáris vizsgálófej min. 4 - 9 MHz választható fundamentális, és harmonikus frekvenciával Igen.

Min. 20 o steering szög 2D/Doppler/color Dopplerben-ben Igen.

Min. 4 db harmonikus frekvencia Igen.

Min. 140 mm vizsgálati mélység Igen.

Kavitális vizsgálófej 4 - 9MHz teljes frekvencia sávszélességgel, Igen.

Min. 192 db piezo kristály Igen.

Min. 4 db harmonikus frekvencia Igen.

Min. 140 mm vizsgálati mélység Igen.

Min. 175 o látószög Igen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Mindegyik terméknél teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Ultrahang diagnosztikai készülékeknél LCD/TFT/OLED monitor képátlójának mérete (”-ban, legkedvezőbb 21”, legkedvezőtlenebb 18”) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Ultrahang diagnosztikai készülékeknél maximális vizsgálati mélység (mm-ben, legkedvezőbb 350 mm, legkedvezőtlenebb 300 mm) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Ultrahang diagnosztikai készülékeknél készülékbe gyárilag beépített digitális archiválás HDD-n (álló- és mozgóképek tárolása) kapacitása (B-ban, legkedvezőbb 1 TB, legkedvezőtlenebb 250 GB) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Magas tudású nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai készüléknél a képalkotó vizsgálati mélységtartomány (zoom nélküli alapadat) alsó értéke (mm-ben, legkedvezőbb 5 mm, legkedvezőtlenebb 10 mm / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: agas tudású nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai készüléknél PW Doppler kapu méretének felső határa (mm-ben, legkedvezőbb 35 mm, legkedvezőtlenebb 25 mm) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Magas tudású nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai készüléknél PRF tartomány alsóhatára (Hz-ben, legkedvezőbb 120 Hz, legkedvezőtlenebb 400 Hz) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: agas tudású nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai készüléknél színes Doppler érzékenység tartományának alsó áramlási sebességhatár értéke (cm/sec-ben, legkedvezőbb 0,005 cm/sec, legkedvezőtlenebb 0,0 / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Magas tudású nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai készüléknél az integrált HDD tárolókapacitás nagysága (TB-ban, legkedvezőbb 2 TB, legkedvezőtlenebb 1 TB) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Magas tudású nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai készüléknél lineáris vizsgálófej piezo kristály darabszáma (db-ban, legkedvezőbb 512 db, legkedvezőtlenebb 384 db) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 140
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Nőgyógyászati vizsgálóasztalok

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU232
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.).

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés keretében orvostechnikai eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint:

5. rész - nőgyógyászati vizsgálóasztal: 3 db nőgyógyászati vizsgálóasztal beszerzése.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya Árubeszerzés.”.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.

M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:

Nőgyógyászati vizsgálóasztal I.:

Elektromos mozgatású Igen.

Elektromosan állítható ülőfelület és háttámla Igen.

Programozható pozíció beállítás Igen.

Automatikus visszatérés az alappozícióba Igen.

Altatott beteg lábának rögzítésére alkalmas lábtartó Igen.

Altatott beteg kezének rögzítésére infúzió bekötéséhez alkalmas kartámasz Igen.

Infúziótartó Igen.

Nőgyógyászati vizsgálóasztal II.:

Elektromos mozgatású Igen.

Elektromosan állítható ülőfelület és háttámla Igen.

Programozható pozíció beállítás Igen.

Automatikus visszatérés az alappozícióba Igen.

Hasi UH vizsgálatokhoz fekvőfelület igénybevétele nélküli lábtartó Igen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Mindegyik terméknél teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Mindegyik terméknél elektromos magasságállítás tartománya, ahol az alsó érték nem lehet több 65 cm-nél, és a felső érték nem lehet kevesebb 85 cm-nél (cm-ben,legkedvezőbb 40cm,legkedvezőtlenebb 20cm) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 100
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Egyéb eszközök

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU232
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.).

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés keretében orvostechnikai eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint:

6. rész - egyéb eszközök: 1 db defibrillátor, 1 db EKG készülék, 1 db hordozható műtőlámpa beszerzése.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.

A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya Árubeszerzés.”.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.

M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:

Defibrillátor:

Félautomata defibrillátor Igen.

Hordozható Igen.

Hálózati és akkumulátoros működés Igen.

Automatikus pacemaker felismerés Igen.

Magyar nyelvű kezelőfelület Igen.

EKG készülék:

Hordozható EKG Igen.

12 elvezetéses Igen

Színes LCD kijelző Igen.Beépített nyomtató Igen.

Akkumulátoros működés Igen.

Automatikus pacemaker felismerés Igen.

Magyar nyelvű kezelőfelület Igen.

Műtőlámpa:

LED lámpa Igen.

Guruló, fékezhető állvány Igen.

Szünetmentes tápellátással Igen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: EKG készülék tekintetében: EKG kijelző mérete (”-ban, legkedvezőbb 12”, legkedvezőtlenebb 6”) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Műtőlámpa tekintetében: Műtőlámpa megvilágítás intenzitása (lux-ban, legkedvezőbb 100 000 lux, legkedvezőtlenebb 65 000 lux) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 100
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 066-146452
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Mikroszkópok

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Vatner Kft.
Zárda utca 13.
Kaposvár
7400
Hungría
Código NUTS: HU232
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 14 931 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 18 390 080.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Fagyasztó berendezések

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Vatner Kft.
Zárda u. 13.
Kaposvár
7400
Hungría
Código NUTS: HU232
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 9 544 250.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 10 742 595.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Altatógépek

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Dräger Medical Magyarország Kft.
Szent László út 95.
Budapest
1135
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 18 730 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 12 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Ultrahang készülékek

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
SIEMAC Kft.
Perényi út 33. 15. ép. TT.
Budapest
1037
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 41 183 263.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 33 780 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 0
Lote nº: 5
Denominación:

Nőgyógyászati vizsgálóasztalok

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 6
Denominación:

Egyéb eszközök

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szatmár utca 46. A. ép.
Budapest
1142
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 867 050.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 2 100 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Ajánlattevő megnevezése: „VATNER” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, rövid megnevezés: Vatner Kft.

Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Zárda utca 13.

Ajánlattevő adószáma: 11814292-2-14

Ajánlattétellel érintett részek: 1., 2.

2. Ajánlattevő megnevezése: Dräger Medical Magyarország Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1135 Budapest, Szent László út 95.

Ajánlattevő adószáma: 12601134-2-41

Ajánlattétellel érintett rész: 3.

3. Dutchmed Kft. (cím: 1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/B., adószám: 10467969-2-41)

Ajánlattétellel érintett rész: 3.

4. MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 1142 Budapest, Szatmár utca 46. A. ép., adószám: 11909879-2-42)

Ajánlattétellel érintett rész: 3., 6.

5. Ajánlattevő megnevezése: SIEMAC Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Perényi út 33. 15. ép. TT.

Ajánlattevő adószáma: 12785508-2-41

Ajánlattétellel érintett rész: 4.

6. Ajánlattevő megnevezése: Wochna Medical Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.

Ajánlattevő adószáma: 12224333-2-43

Ajánlattétellel érintett rész: 5.

7. Ajánlattevő megnevezése: Ultragel Hungary 200 Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 4.

Ajánlattevő adószáma: 13870975-2-41

Ajánlattétellel érintett rész: 4.

8. Ajánlattevő megnevezése: Anamed Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Ajánlattevő adószáma: 10737956-2-42

Ajánlattétellel érintett rész: 3.

5. rész tekintetében az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobiztottsag@kt.hu
Fax: +36 1882859
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobiztottsag@kt.hu
Fax: +36 1882859
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018