Suministros - 403140-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Dąbrowa Tarnowska: Equipamiento médico

2018/S 178-403140

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 144-328838)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Dyrektywa 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 1
Dąbrowa Tarnowska
33-200
Polonia
Persona de contacto: Monika Kozioł, Krystyna Piątek
Teléfono: +48 146443245
Correo electrónico: dzp@zozdt.pl
Fax: +48 146443245
Código NUTS: PL217

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.zozdt.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup z dostawą sprzętu medycznego

Número de referencia: 17/18/ZP
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup z dostawą sprzętu medycznego. Zamówienie obejmuje 13 części (pakiety) wg opisu zawartego poniżej (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia - pakiety).

Pakiet 1: Myjnia dezynfektor – przelotowa

Pakiet 2: Aparat USG

Pakiet 3: Zestaw do laparotomii

Pakiet 4: Wyposażenie Sali operacyjnej

Pakiet 5: Lampa bezcieniowa

Pakiet 6: Aparaty EKG wózki

Pakiet 7: Aparat RTG z ramieniem C ze skopią

Pakiet 8: Fotel do pobierania krwi

Pakiet 9: Stolik (wózek) zabiegowy

Pakiet 10: Narzędzia chirurgiczne

Pakiet 11: Videobronchofiberoskop

Pakiet 12: Videokolonoskop diagnostyczny

Pakiet 13: Uchwyt Shavera artroskopowy

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 144-328838

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 10:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Data wysłania pierwszego sprostowania 31.8.2018 r.

Data publikacji pierwszego sprostowania 4.9.2018 r. pod nr 2018/S 169-384728

Termin wniesienia wadium: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.9.2018 roku do godz. 10:30