Suministros - 403157-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Náchod: Equipo de imaginería por resonancia magnética

2018/S 178-403157

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 161-367929)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
26000202
Purkyňova 446
Náchod
547 01
Chequia
Persona de contacto: Ing. Jiří Včeliš
Teléfono: +420 499420405
Correo electrónico: vcelis@cep-rra.cz
Código NUTS: CZ052

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.nemocnicenachod.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pořízení a instalace magnetické rezonance, včetně stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s. II

II.1.2)Código CPV principal
33113000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je: a) Dodávka zobrazovacího systému magnetické rezonance, včetně příslušenství, všech činností spojených s uvedením zařízení do provozu a poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců. b) Zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance, včetně mobiliáře dle projektové dokumentace pro provedení stavby. c) Poskytování pozáručního servisu, a to za podmínek vymezených v návrhu Smlouvy o dílo – servisní smlouvě, která jako příloha tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. K uvedenému zadavatel pro úplnost dodává, že finanční náklady pozáručního servisu po dobu 7 let budou hrazeny z rozpočtu zadavatele, resp. v rámci předmětného řízení se jedná o neuznatelné náklady z hlediska poskytnuté dotace.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 161-367929

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 21/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 16/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 21/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 16/10/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Důvodem prodloužení lhůty pro podání nabídek je změna v technických specifikacích předmětu veřejné zakázky na základě dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku zveřejněnou dne 12.9.2018 vysvětlením zadávací dokumentace č. 2.