Suministros - 403201-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Equipo de imaginería por resonancia magnética

2018/S 178-403201

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 157-359770)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
00064173
Šrobárova 1150/50
Praha 10
100 34
Chequia
Persona de contacto: Mgr. Ing. Michal Punda, vedoucí Oddělení veřejných zakázek
Teléfono: +420 267162747
Correo electrónico: michal.punda@fnkv.cz
Código NUTS: CZ01

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.fnkv.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNKV

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

FNKV - Magnetická rezonance

II.1.2)Código CPV principal
33113000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje - celotělový MR přístroj 1,5 Tesla (magnetická rezonance), který je zdravotnickým prostředkem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně souvisejícího SW a dalšího vybavení/příslušenství dodávaného a instalovaného současně s přístrojem. Podrobná specifikace předmětu VZ (poptávaného přístroje včetně požadovaného SW a dalšího příslušenství) je obsažena v zadávací dokumentaci, zejména pak v příloze č. 1 ZD (Technická specifikace). Zadavatel upozorňuje, že požaduje dodávku zcela nového přístroje, přičemž nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 157-359770

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 27/09/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 27/09/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: