Suministros - 403208-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Písek: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2018/S 178-403208

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 158-361562)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Město Písek
00249998
Velké náměstí 114/3
Písek
397 19
Chequia
Persona de contacto: JUDr. Csaba Csorba, advokát
Teléfono: +420 731539270
Correo electrónico: csaba.csorba@havelpartners.cz
Fax: +420 255000110
Código NUTS: CZ031

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mesto-pisek.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Pisek

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zefektivnění chodu Městského úřadu Písek

II.1.2)Código CPV principal
72000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem této veřejné zakázky rozdělené na části:

Část 1 s názvem „Dodávka HW a cloudové platformy“,

Část 2 s názvem „Dodávka elektronické úřední desky a informačních kiosků“,

Část 3 s názvem „Dodávka SW – systému pro řízení vztahu s občany, informační platformy pro plošná témata města a komunikační platformy pro občany“,

Část 4 s názvem „Dodávka SW eCulture“

Přičemž předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv na dodávku produktů vymezených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky k jednotlivým částem veřejné zakázky.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 158-361562

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:

Lhůta pro podání nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky je odlišná.

Nabídku na část 1 veřejné zakázky lze podat do 19.9.2018, 10:45 hod.

Nabídku na část 2 veřejné zakázky lze podat do 19.9.2018, 11:30 hod.

Nabídku na část 3 veřejné zakázky lze podat do 19.9.2018, 12:15 hod.

Nabídku na část 4 veřejné zakázky lze podat do 19.9.2018, 13:00 hod.

Léase:

Lhůta pro podání nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky je odlišná.

Nabídku na část 1 veřejné zakázky lze podat do 20.9.2018, 10:45 hod.

Nabídku na část 2 veřejné zakázky lze podat do 20.9.2018, 11:30 hod.

Nabídku na část 3 veřejné zakázky lze podat do 26.9.2018, 12:15 hod.

Nabídku na část 4 veřejné zakázky lze podat do 20.9.2018, 13:00 hod.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Další informace
En lugar de:

Zadavatel opravuje pouze písařskou chybu u číslování části veřejných zakázek v rámci doplňujících informací, bez vlivu na zpracování a podání nabídek. Zadavatel nicméně z technických důvodů uvádí celou textaci čl. VI.3 (aby nedošlo k pochybností o tom, že části, které zde uvedené nejsou, již neplatí).

Lhůta pro podání nabídek - pouze v listinné podobě k jednotlivým částem veřejné zakázky je odlišná.

Nabídku na část 1 veřejné zakázky lze podat do 19.9.2018, 10:45 hod.

Nabídku na část 2 veřejné zakázky lze podat do 19.9.2018, 11:30 hod.

Nabídku na část 3 veřejné zakázky lze podat do 19.9.2018, 12:15 hod.

Nabídku na část 4 veřejné zakázky lze podat do 19.9.2018, 13:00 hod.

Otevírání nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky proběhne 19.9.2018 v různých níže specifikovaných časech.

Otevírání nabídek k části 1 veřejné zakázky proběhne od 10:55 hod.

Otevírání nabídek k části 2 veřejné zakázky proběhne od 11:40 hod.

Otevírání nabídek k části 3 veřejné zakázky proběhne od 12:25 hod.

Otevírání nabídek k části 4 veřejné zakázky proběhne od 13:10 hod.

Účastník zadávacího řízení je povinen poskytnout zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek do jednotlivých částí veřejné zakázky jistotu.

Ve vztahu k části 1 veřejné zakázky zadavatel požaduje jistotu ve výši 300 000 CZK (slovy: tři sta tisíc korun českých).

Ve vztahu k části 2 veřejné zakázky zadavatel požaduje jistotu ve výši 38 000 CZK (slovy: třicet osm tisíc korun českých).

Ve vztahu k části 3 veřejné zakázky zadavatel požaduje jistotu ve výši 75 000 CZK (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých).

Ve vztahu k části 4 veřejné zakázky zadavatel požaduje jistotu ve výši 170 000 CZK (slovy: sto sedmdesát tisíc korun českých).

Účastník zadávacího řízení poskytne jistotu formou

a) složení peněžní částky na účet zadavatele,

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Dále viz zadávací dokumentaci.

Léase:

Lhůta pro podání nabídek - pouze v listinné podobě k jednotlivým částem veřejné zakázky je odlišná.

Nabídku na část 1 veřejné zakázky lze podat do 20.9.2018, 10:45 hod.

Nabídku na část 2 veřejné zakázky lze podat do 20.9.2018, 11:30 hod.

Nabídku na část 3 veřejné zakázky lze podat do 26.9.2018, 12:15 hod.

Nabídku na část 4 veřejné zakázky lze podat do 20.9.2018, 13:00 hod.

Otevírání nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky proběhne v různých níže specifikovaných časech.

Otevírání nabídek k části 1 veřejné zakázky proběhne 20.9.2018 od 10:55 hod.

Otevírání nabídek k části 1 veřejné zakázky proběhne 20.9.2018 od 11:40 hod.

Otevírání nabídek k části 1 veřejné zakázky proběhne 26.9.2018 od 12:25 hod.

Otevírání nabídek k části 1 veřejné zakázky proběhne 20.9.2018 od 13:10 hod.

Podání nabídek i otevírání obálek, jak vyplývá ze ZD, v sídle zástupce zadavatele.

Účastník zadávacího řízení je povinen poskytnout zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek do jednotlivých částí veřejné zakázky jistotu.

Ve vztahu k části 1 veřejné zakázky zadavatel požaduje jistotu ve výši 300 000 CZK (slovy: tři sta tisíc korun českých).

Ve vztahu k části 2 veřejné zakázky zadavatel požaduje jistotu ve výši 38 000 CZK (slovy: třicet osm tisíc korun českých).

Ve vztahu k části 3 veřejné zakázky zadavatel požaduje jistotu ve výši 75 000 CZK (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých).

Ve vztahu k části 4 veřejné zakázky zadavatel požaduje jistotu ve výši 170 000 CZK (slovy: sto sedmdesát tisíc korun českých).

Účastník zadávacího řízení poskytne jistotu formou

a) složení peněžní částky na účet zadavatele,

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Dále viz zadávací dokumentaci. Zadavatel z technických důvodů uvádí celou textaci čl. VI.3 (aby nedošlo k pochybností o tom, že části, které zde uvedené nejsou, již neplatí).

Důvodem prodloužení lhůt je technická úprava příloh zadávací dokumentace (části 1, 2 a 4), resp. poskytnutá vysvětlení (část 3).

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 10:45
Léase:
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 10:45
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 10:55
Léase:
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 10:55
VII.2)Otras informaciones adicionales: