Suministros - 403232-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Ústí nad Labem: Técnicas operatorias

2018/S 178-403232

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 164-374214)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Krajská zdravotní, a.s.
25488627
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
401 13
Chequia
Persona de contacto: Václava Kremličková
Teléfono: +420 477114193
Correo electrónico: vaclava.kremlickova@kzcr.eu
Código NUTS: CZ042

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kzcr.eu/

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.kzcr.eu/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oftalmologický operační mikroskop

II.1.2)Código CPV principal
33160000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:

Jeho montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,

Provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,

Ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného přístroje dle technické specifikace,

Instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži.,

Předání všech příslušných dokladů,

Záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy,

Likvidace obalového materiálu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 164-374214

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádosti o účast
En lugar de:
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: