Suministros - 403240-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Liubliana: Equipamiento médico

2018/S 178-403240

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 143-326308)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Univerzitetni klinični center Ljubljana
5057272000
Zaloška cesta 2
Ljubljana
1000
Eslovenia
Persona de contacto: Ela Senica
Teléfono: +386 15222598
Correo electrónico: ela.senica@kclj.si
Fax: +386 15221254
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kclj.si

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori, nakup diagnostičnega potr. materiala za obdobje 7 let in pogar. vzdrževanje odprtega ALS sistema in drugih lab. aparatov za 5 let

Número de referencia: 845080110-065-18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Vzpostavitev združenih laboratorijev.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 143-326308

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

Naročnik je za odgovor na vprašanje št. 49 pripravil natančno razdelane podatke, ki jih prilaga kot zip datoteko.

Naročnik pripetim podatkom prilaga še obrazložitev:

"V Excelovih datotekah so podatki za opravljene preiskave v štirih različnih

Laboratorijih: KIKKB, PEK, KOH in KOŽB. Preiskave iz vseh štirih laboratorijev se bodo na DTS izvajale na enem mestu in jih je treba vključiti v simulacijo obremenitve oz. izračuna TAT.

Za KIKKB, PEK in KOŽB so v datoteki prikazani podatki po stolpcih:

A - ID vzorca

B - šifra preiskave

C - ime preiskave; vsebuje tudi podatek o matriksu: S = serum, P = plazma,... z izjemo nekaterih preiskav, kjer matriks ni naveden, se pa vedno izvedejo v enakem matriksu:

Hemogram: EDTA kri

Diferencialna krvna slika: EDTA kri

SR: EDTA kri

S.W. štetje celic: urin

D - datum

E - čas prejema vzorca v laboratorij v formatu hhmm F - Stopnja nujnosti: oznake 1, 2, N in U označujejo nujne preiskave, 3 ali prazno polje označujeta redne preiskave.

Za KOH je podano število epruvet za hemogram + DKS (EDTA kri) in hemostazo (citratna plazma) na tipični delovni dan; vse te preiskave so redne."

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274156/Odgovor_na_49._vprašanje.zip