Suministros - 403241-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Ordenadores portátiles

2018/S 178-403241

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 147-335959)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
Katowice
40-007
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 323591925
Correo electrónico: kalina.rozek@us.edu.pl
Fax: +48 323592048
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://dzp.us.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego

Número de referencia: DZP.381.071.2018.DW
II.1.2)Código CPV principal
30213100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: notebooków oraz komputera stacjonarnego, określonych w załączniku nr 2A-H do SIWZ. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji 2017-2018) oraz posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające przedmiot zamówienia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

2.Zakres zamówienia obejmuje: zakup przedmiotu zamówienia wraz z jego dostarczeniem do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A-H do SIWZ;

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 147-335959

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 21/09/2018
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 12/11/2018
Léase:
Fecha: 19/11/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 21/09/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: