Servicios - 403676-2018

15/09/2018    S178    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Servicios de reparación y mantenimiento

2018/S 178-403676

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Sztabowa 32
Wrocław
50-984
Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Pietrzak-Świsterska
Teléfono: +48 717107200
Correo electrónico: zp.wroc@amw.com.pl
Fax: +48 717107201
Código NUTS: PL5

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.amw.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej oraz wykonywanie napraw urządzeń w kotłowniach gazowych, węzłach cieplnych, układach solarnych zlok. w bud. będących w zasobie OReg AMW Wrocław

II.1.2)Código CPV principal
50000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej oraz wykonywanie napraw urządzeń w kotłowniach gazowych, węzłach cieplnych, układach solarnych zlokalizowanych w budynkach będących w zasobie OReg AMW we Wrocławiu. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 184 110.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej oraz wykonywanie napraw w kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku w Bolesławcu przy ul. Wojska Polskiego 47 ABC

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bolesławiec przy ul. Wojska Polskiego 47 ABC

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej oraz wykonywanie napraw w kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 47 ABC w Bolesławcu będącego we władaniu OReg AMW we Wrocławiu,

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena oferty brutto (C) - waga 60 %,

2) Koszty zakupu materiałów i części (Kz) – waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej kolektorów słonecznych oraz inst. solarnej i ciepłej wody użytkowej wraz z podgrzewaczem c.w.u. w bud. mieszkalnym w Brzegu przy ul.Piastowowskiej20

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000
09332000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL52
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Brzeg przy ul.Piastowowskiej 20

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej oraz wykonywanie napraw kolektorów słonecznych oraz instalacji solarnej i ciepłej wody użytkowej wraz z podgrzewaczem w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 20 w Brzegu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena oferty brutto (C) - waga 60 %,

2) Koszty zakupu materiałów i części (Kz) – waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej w kotłowniach gaz. wyposażonych w wymienniki ciepła oraz zestawy kolektorów słonecznych - solary, zlokalizowane w budynkach w Wysokiej

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000
09332000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wysoka przy ul. Jasnej 2-8, ul. Jasnej 10-14 i ul. Jasnej 16-22.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej w kotłowniach gazowych wyposażonych w wymienniki ciepła oraz zestawy solarne, zlokalizowane w budynkach 100 % Skarby Państwa w Wysokiej przy ul. Jasnej 2-8,

Ul. Jasnej 10-14 i ul. Jasnej 16-22.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena oferty brutto (C) - waga 60 %,

2) Koszty zakupu materiałów i części (Kz) – waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej oraz wykonywanie napraw w kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000
50710000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wrocław przy ul. Zwycięskiej 39

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej kotłowni gazowej – sezonowej (tylko w okresie grzewczym) zlokalizowanej w budynku przy ul. Zwycięskiej 39 we Wrocławiu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena oferty brutto (C) - waga 60 %,

2) Koszty zakupu materiałów i części (Kz) – waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej oraz wykonywanie napraw w węzłach cieplnych zlokalizowanych w budynkach we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 122, ul. Obornickiej 124 i Św. Elżbiety1/2

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000
50710000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wrocław przy ul. Obornickiej 122, ul. Obornickiej 124 i Św. Elżbiety 1/2

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej oraz wykonywanie napraw węzłach cieplnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Obornickiej 122, Obornickiej 124 i Św. Elżbiety 1/2 będących we władaniu Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena oferty brutto (C) - waga 60 %,

2) Koszty zakupu materiałów i części (Kz) – waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej w trzech kotłowniach gazowych oraz wykonywanie napraw zlokalizowanych w budynkach nr 4, 12, 23 we Wrocławiu przy ul.Poznańskiej 48-80

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wrocław przy ul. Poznańskiej 48-80; budynki nr 4, 12, 23

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej w trzech kotłowniach gazowych oraz wykonywanie napraw zlokalizowanych w budynkach nr 4, 12, 23 przy ul. Poznańskiej 48-80 we Wrocławiu będącej w zasobie OReg AMW we Wrocławiu, wyposażonych:

— w kotły Paromat-Simplex PS 017 w ilości szt. 2, zespół pomp, zaworów przelotowych i bezpieczeństwa, zbiornika REFLEX, zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z pompą obiegową, system bezpieczeństwa GAZEX, zlokalizowanych w budynku nr 4 przy ul. Poznańskiej 48-80 we Wrocławiu,

— w kotły Paromat-Simplex PS 034 w ilości szt. 2, zespół pomp, zaworów przelotowych i bezpieczeństwa, zbiornika REFLEX, zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z pompą obiegową, system bezpieczeństwa GAZEX, zlokalizowanych w budynku nr 12 przy ul. Poznańskiej 48-80 we Wrocławiu,

— w kotły Paromat-Simplex PS 040 w ilości szt. 2, zespół pomp, zaworów przelotowych i bezpieczeństwa, zbiornika REFLEX, zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z pompą obiegową, system bezpieczeństwa GAZEX, zlokalizowanych w budynku nr 23 przy ul. Poznańskiej 48-80 we Wrocławiu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena oferty brutto (C) - waga 60 %,

2) Koszty zakupu materiałów i części (Kz) – waga 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie obsługi konserwacyjno-serwisowej kotłowni gazowej oraz 10 szt. Indywidualnych Stacji Mieszkaniowych THERMIC (logoterma) zlokalizowanych w budynku w Bolesławcu przy ul. Łasickiej 56-58

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000
50710000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bolesławiec przy ul. Łasickiej 56-58

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi konserwacyjnej kotłowni gazowej oraz 10 szt. Indywidualnych Stacji Mieszkaniowych (logoterma) zlokalizowanych w budynku mieszkalny w Bolesławcu przy ul. Łasickiej 56-58 będących we władaniu Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena oferty brutto (C) - waga 60 %,

2) Koszty zakupu materiałów i części (Kz) – waga 40 %

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 101-231185
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej oraz wykonywanie napraw w kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku w Bolesławcu przy ul. Wojska Polskiego 47 ABC

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TERMOHEAT Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Krzywoustego 105/23
Wrocław
51-166
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 15 840.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 15 360.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej kolektorów słonecznych oraz inst. solarnej i ciepłej wody użytkowej wraz z podgrzewaczem c.w.u. w bud. mieszkalnym w Brzegu przy ul. Piastowowskiej 20

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TERMOHEAT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krzywoustego 105/23
Wrocław
51-166
Polonia
Código NUTS: PL518
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 680.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 31 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej w kotłowniach gaz. wyposażonych w wymienniki ciepła oraz zestawy kolektorów słonecznych - solary, zlokalizowane w budynkach w Wysokiej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TERMOHEAT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krzywoustego 105/23
Wrocław
51-166
Polonia
Código NUTS: PL518
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 43 200.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 43 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej oraz wykonywanie napraw w kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TERMOHEAT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krzywoustego 105/23
Wrocław
51-166
Polonia
Código NUTS: PL518
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 080.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 440.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej oraz wykonywanie napraw w węzłach cieplnych zlokalizowanych w budynkach we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 122, ul. Obornickiej 124 i Św. Elżbiety1/2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TERMOHEAT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krzywoustego 105/23
Wrocław
51-166
Polonia
Código NUTS: PL518
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 31 680.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 28 320.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Świadczenie stałej obsługi konserwacyjno-serwisowej w trzech kotłowniach gazowych oraz wykonywanie napraw zlokalizowanych w budynkach nr 4, 12, 23 we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 48-80

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TERMOHEAT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krzywoustego 105/23
Wrocław
51-166
Polonia
Código NUTS: PL518
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 53 280.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 50 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Świadczenie obsługi konserwacyjno-serwisowej kotłowni gazowej oraz 10 szt. Indywidualnych Stacji Mieszkaniowych THERMIC (logoterma) zlokalizowanych w budynku w Bolesławcu przy ul. Łasickiej 56-58

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TERMOHEAT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krzywoustego 105/23
Wrocław
51-166
Polonia
Código NUTS: PL518
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 15 410.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 14 490.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018