Servicios - 404004-2018

15/09/2018    S178    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Lębork: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 178-404004

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 134-305855)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
ul. Juliana Węgrzynowicza 13
Lębork
84-300
Polonia
Persona de contacto: Eliza Kruk, Leszek Kaiser, Aleksandra Bojarska
Teléfono: +48 598635249
Correo electrónico: zampub@szpital-lebork.com.pl
Fax: +48 598635249
Código NUTS: PL636

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital-lebork.com.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów

Número de referencia: ZP-PN/UE/30/18
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest Informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku, służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów w ramach projektu współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w podziale na 3 zadania:

a) Zad. 1: Dostawa i wdrożenie systemu/systemów informatycznych służących do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej oraz z systemami innych podmiotów medycznych.

b) Zad. 2: Dostawa sprzętu komputerowego, w tym m.in. serwerów, macierzy, przełączników, stacji roboczych, urządzeń mobilnych i wielofunkcyjnych wraz z instalacją i konfiguracją.

c) Zad. 3: Wykonanie modernizacji infrastruktury informatycznej w komórkach organizacyjnych Zamawiającego objętych projektem, tj. modernizacja i adaptacja pomieszczeń serwerowni, wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej LAN, wykonanie instalacji elektrycznej zasilania punktów PD, dostawa i montaż urządzeń.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 134-305855

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 12:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: