Suministros - 404129-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento negociado 

Dinamarca-Horsens: Polímeros acrílicos en formas primarias

2018/S 178-404129

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Horsens Vand A/S
32560156
Alrøvej 11
Horsens
8700
Dinamarca
Persona de contacto: Henning Pabst
Teléfono: +45 76268726
Correo electrónico: hpa@samn.dk
Código NUTS: DK042

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.samn.dk

Dirección del perfil de comprador: www.samn.dk

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tender.konnect.dk/invite/147
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tender.konnect.dk/invite/147
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://tender.konnect.dk/invite/147
I.6)Principal actividad
Otra actividad: Rensning af spildevand

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Polymerer til flokkulering af slam

II.1.2)Código CPV principal
24542000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Polymerer til flokkulering af spildevand i renseanlæg.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Polymer til Gedved Forrenseanlæg

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24542000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK04
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Skanderborgvej 200, 8700 Horsens

II.2.4)Descripción del contrato:

Samn Forsyning ApS samler driften og administrationen af spildevandet på vegne af bl.a. Horsens Vand A/S, som er ordregiver i nærværende udbud.

Ordregiver har med denne delaftale et ønske om at indgå rammeaftale om køb af polymerer i palletanke til flokkulering af slam på Gedved Forrenseanlæg, der afvander spildevand fra Danish Crown’s slagteri beliggende i nærheden.

Nedenstående beskriver Ordregivers forventninger til polymeren og er ikke et udtryk for mindstekrav (se Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation og kriterier for tildeling, pkt. 5.3).

Ordregiver forventer, at polymeren:

1) Effektivt flokkulerer spildevandet, og dermed gør afvanding muligt på ordregivers anlæg;

2) Opfører sig driftsmæssigt stabilt, således at anlægget i videst muligt omfang kan køre automatisk og uden hyppige behov for manuel indgriben;

3) Er i stand til at flokkulere tørstoffet i spildevandet, også ved mindre/moderate ændringer i spildevandets karakteristika, f.eks. PH, ladning og temperatur.

Ordregiver vil teste de tilbudte polymerer gennem en periode på ordregivers anlæg i den reelle driftssituation. Resultatet af testen (fuldskalatest 2) vurderes i de af ordregiver opstillede økonomimodeller jf. rammeaftale bilag D og E, der kapitaliserer polymerens performance og anskaffelsespris og således beregner den samlede driftsøkonomi på de indregnede parametre.

”Udbud med forhandling” gennemføres efter denne overordnede procedure. Nærmere detaljer og informationer fremgår af senere afsnit:

(i) Interesserede virksomheder søger om prækvalifikation;

(ii) Ordregiver prækvalificerer de bedst egnede;

(iii) De prækvalificerede virksomheder indsender et indledende tilbud;

(iv) Ordregiver vurderer de indledende tilbud som grundlag for efterfølgende forhandlinger;

(v) Der gennemføres forhandlinger;

(vi) På baggrund af forhandlingerne afgives endelig tilbud;

(vii) Ordregiver vurderer de endelige tilbud og træffer beslutning om tildeling af kontrakt.

Ordregiver forbeholder sig ret til at antage det indledende tilbud.

Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelse i udbuddet herunder forhandlingsprocessen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Samlet økonomi / Ponderación: 100 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Kan forlænges 2 gange med op til 12 mdr. hver gang.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder de i udbudsbetingelserne pkt. 2.1.angivne egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 5 Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer og bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer på baggrund af valgte kriterier vedr. teknisk og/eller faglig formåen, jf. punkt 2.1.2.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

- At ansøger kan fremvise referencer, der er sammenlignelige med de udbudte produkter. Herved forstås referencer, der i videst muligt omfang volumen- og produktmæssigt modsvarer nærværende udbud, samt at referencerne i videst muligt omfang er sammenlignelige med Ordregiver.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Polymer til Horsens Centralrenseanlæg

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24542000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK04
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Alrøvej 10, 8700 Horsens.

II.2.4)Descripción del contrato:

Samn Forsyning ApS samler driften og administrationen af spildevandet på vegne af bl.a. Horsens Vand A/S, som er ordregiver i nærværende udbud.

Ordregiver har med denne delaftale et ønske om at indgå rammeaftale om køb af polymerer i palletanke til flokkulering af slam på Horsens Centralrenseanlæg, der afvander og renser industri- og husstands-spildevand fra Horsens by og omegn.

Nedenstående beskriver Ordregivers forventninger til polymeren og er ikke et udtryk for mindstekrav (se Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation og kriterier for tildeling, pkt. 5.3).

Ordregiver forventer, at polymeren:

1) Effektivt flokkulerer spildevandet, og dermed gør afvanding muligt på ordregivers anlæg;

2) Opfører sig driftsmæssigt stabilt, således at anlægget i videst muligt omfang kan køre automatisk og uden hyppige behov for manuel indgriben;

3) Er i stand til at flokkulere tørstoffet i spildevandet, også ved mindre/moderate ændringer i spildevandets karakteristika, f.eks. PH, ladning og temperatur.

Ordregiver vil teste de tilbudte polymerer gennem en periode på ordregivers anlæg i den reelle driftssituation.Resultatet af testen (fuldskalatest 2) vurderes i de af ordregiver opstillede økonomimodeller jf. rammeaftale bilag D og E, der kapitaliserer polymerens performance og anskaffelsespris og således beregner den samlede driftsøkonomi på de indregnede parametre.

”Udbud med forhandling” gennemføres efter denne overordnede procedure. Nærmere detaljer og informationer fremgår af senere afsnit:

(i) Interesserede virksomheder søger om prækvalifikation;

(ii) Ordregiver prækvalificerer de bedst egnede;

(iii) De prækvalificerede virksomheder indsender et indledende tilbud;

(iv) Ordregiver vurderer de indledende tilbud som grundlag for efterfølgende forhandlinger;

(v) Der gennemføres forhandlinger;

(vi) På baggrund af forhandlingerne afgives endelig tilbud;

(vii) Ordregiver vurderer de endelige tilbud og træffer beslutning om tildeling af kontrakt.

Ordregiver forbeholder sig ret til at antage det indledende tilbud.

Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelse i udbuddet herunder forhandlingsprocessen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Samlet økonomi / Ponderación: 100 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 500 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Kan forlænges 2 gange med op til 12 mdr. hver gang.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder de i udbudsbetingelserne pkt. 2.1.angivne egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 5 Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer og bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer på baggrund af valgte kriterier vedr. teknisk og/eller faglig formåen, jf. punkt 2.1.2.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

- At ansøger kan fremvise referencer, der er sammenlignelige med de udbudte produkter. Herved forstås referencer, der i videst muligt omfang volumen- og produktmæssigt modsvarer nærværende udbud, samt at referencerne i videst muligt omfang er sammenlignelige med Ordregiver.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet udfylde en udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2 skal oplyses. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.2.

ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriteriernemedhensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsenaf erhvervet”.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 137:

— nr. 2 vedr. konkurs eller insolvens/likvidationsbehandling mv.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

- Ansøgers omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Ansøgers erhvervs- og ansvarsforsikring.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Mindstekrav:

- Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en årlig omsætning på minimum 5 000 000 DKK baseret på det seneste afsluttede regnskabsår,

- Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital, baseret på det seneste afsluttede regnskabsår. Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

Det er et mindstekrav at der opretholdes en erhvervsansvarsforsikring med oplysning om dækningssum på minimum 5 000 000 DKK. Vedlægges dokumentation inden rammeaftalens start.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

- Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som Tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt 1.5. Se afsnit 3 i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference,

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de første fem (5) anførte referencer.

Ansøgers referencer vurderes før Andre Enheders referencer.

Er der flere Andre Enheder eller er ansøger et konsortium trækkes der lod blandt disse referencer.

Se udbudsbetingelserne afsnit 2.1.2 del IV for yderligere oplysninger.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Ansøgninger om prækvalifikation skal være konditionsmæssige, herunder skal følgende punkter være opfyldt:

- Ansøgningen er indkommet rettidigt og til korrekt adresse,

- Ansøgningen indeholder den krævede dokumentation og information,

- Der er ikke taget forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.

For detaljer henvises til udbudsbetingelserne.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:
III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Se bilag 4 - Rammeaftale.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/10/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 16/10/2018
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Næste udbud forventes offentliggjort pr. 2.1.2024.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås.

Tidsfrister for spørgsmål/svar fremgår af udbudsbetingelserne.

Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at Ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede Ansøgers samlede økonomi, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer,

- Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291000
Correo electrónico: klfu@erst.dk

Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
Dinamarca
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk

Dirección de internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018