Suministros - 422654-2020

09/09/2020    S175

Bélgica-Gante: Atriles

2020/S 175-422654

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 155-378958)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Universiteit Gent
Número de identificación fiscal: 0248.015.142
Dirección postal: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Localidad: Gent
Código NUTS: BE234 Arr. Gent
Código postal: 9000
País: Bélgica
Persona de contacto: mevrouw Tineke De Backer
Correo electrónico: tineke.debacker@UGent.be
Teléfono: +32 92643181
Fax: +32 92643596
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ugent.be

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Restauratie Universiteitsbibliotheek en voormalig HIKO — fase drie — boekenrekken

Número de referencia: A0060525
II.1.2)Código CPV principal
39153100 Atriles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 155-378958

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

— Technische gegevens van de twee liften in de toren. De technische fiches werden toegevoegd aan de documenten,

— Van de bestekeis waarbij de maximale breedte van de staander wordt vastgelegd op 25 mm kan worden afgeweken tot een maximale breedte van 30 mm. Voor kasttypes A, B, C en J is dit zonder eisen voor een minimale legbordbreedte. Echter dient de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk benut worden. Voor kasttypes F en Bth dient de netto legbordbreedte van minimaal 755 mm aangehouden worden,

— Draagkracht van de legborden bedraagt min. 70 kg/lopende meter, met een maximale doorbuiging van 1/200. De draagkracht van een staander bedraagt min. 700 kg/element,

— Administratief bestek II.10. De totale uitvoeringstermijn staat daar bepaald als zestigf kalenderdagen. Terwijl deze in totaal 170 kalenderdagen moet zijn zoals in de publicatie. Aangezien het een levering betreft valt dit dossier onder het btw-stelsel.