Suministros - 427829-2022

05/08/2022    S150

Bulgaria-Sofía: Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos

2022/S 150-427829

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie "Natsionalna kardiologichna bolnitsa" EAD
Número de identificación fiscal: 121663601
Dirección postal: ul. Konjovitsa No.65
Localidad: gr. Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1309
País: Bulgaria
Persona de contacto: Iva Danailova
Correo electrónico: idanailova@hearthospital.bg
Teléfono: +359 29217131
Fax: +359 29217142
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.hearthospital.bg
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/2413
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: представляващите лечебните заведения – ТД по чл. 37 от ЗЛЗ, собственост на държавата, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на НЗОК
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни

II.1.2)Código CPV principal
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на медицински изделия и консумативи за ендоваскуларно лечение, за инвазивни процедури при деца и за инвазивна кардиология за възрастни, групирани в 40 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към настоящата спецификация, представляващо неразделна част от нея.

       Количества: Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към настоящата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не представляват нито минимално, нито максимално общо количество, което Възложителя ще заяви за доставяне през периода на изпълнение на поръчката. При изпълнението на поръчката Възложителят ще заявява такива количества продукти, от каквито има нужда с оглед на обема и характера на дейността, която осъществява.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 144 399.95 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН RE-ENTRY & CROSSING КАТЕТЪР

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН RE-ENTRY & CROSSING КАТЕТЪР. 

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Периферни съдови интервенции ТИП 18

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Периферни съдови интервенции ТИП 18.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Периферни съдови интервенции ТИП 20

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Периферни съдови интервенции ТИП 20.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Кислородна вода

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Кислородна вода.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

AQUA DESTILLATA

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - AQUA DESTILLATA.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Устройства и въвеждащи системи за транскатетърно затваряне на сърдечни дефекти - ТИП 3

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Устройства и въвеждащи системи за транскатетърно затваряне на сърдечни дефекти - ТИП 3.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Устройства и въвеждащи системи за транскатетърно затваряне на сърдечни дефекти - ТИП 4

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Устройства и въвеждащи системи за транскатетърно затваряне на сърдечни дефекти - ТИП 4.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Устройства и въвеждащи системи за транскатетърно затваряне на персистиращ артериален канал и съдови малформации - ТИП 3

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Устройства и въвеждащи системи за транскатетърно затваряне на персистиращ артериален канал и съдови малформации - ТИП 3.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Устройства и въвеждащи системи за транскатетърно затваряне на персистиращ артериален канал и съдови малформации - ТИП 4

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Устройства и въвеждащи системи за транскатетърно затваряне на персистиращ артериален канал и съдови малформации - ТИП 4.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Спирали и доставящи системи за емболизация на съдови малформации

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Спирали и доставящи системи за емболизация на съдови малформации.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Системи за изваждане на чужди тела ТИП 1

Lote nº: 23
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Системи за изваждане на чужди тела ТИП 1.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Специализиран консуматив за калциеви лезии ТИП 2

Lote nº: 26
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Специализиран консуматив за калциеви лезии ТИП 2.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Устройства за временна електрокардиостимулация ТИП 2

Lote nº: 28
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Устройства за временна електрокардиостимулация ТИП 2.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Водещи катетри и водещи дезилета ТИП 5

Lote nº: 30
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Водещи катетри и водещи дезилета ТИП 5.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Специализиран консуматив за процедури на аортата ТИП 1

Lote nº: 31
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Специализиран консуматив за процедури на аортата ТИП 1.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Специализиран консуматив за структурни сърдечни процедури ТИП 1

Lote nº: 32
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Специализиран консуматив за структурни сърдечни процедури ТИП 1.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Специализиран консуматив за структурни сърдечни процедури ТИП 5

Lote nº: 34
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - Специализиран консуматив за структурни сърдечни процедури ТИП 5.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ДРУГ СПЕЦИАЛИЗИРАН КОНСУМАТИВ ТИП 1

Lote nº: 36
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - ДРУГ СПЕЦИАЛИЗИРАН КОНСУМАТИВ ТИП 1.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ДРУГ СПЕЦИАЛИЗИРАН КОНСУМАТИВ ТИП 2

Lote nº: 37
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - ДРУГ СПЕЦИАЛИЗИРАН КОНСУМАТИВ ТИП 2.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ДРУГ СПЕЦИАЛИЗИРАН КОНСУМАТИВ ТИП 3

Lote nº: 38
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - ДРУГ СПЕЦИАЛИЗИРАН КОНСУМАТИВ ТИП 3.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МИКРОКАТЕТРИ / ДИВАЙСИ ЗА СТО

Lote nº: 39
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000 Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” - №65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МИКРОКАТЕТРИ / ДИВАЙСИ ЗА СТО.

Пълно описание на продукта, предмет на доставка по обособената позиция, прогнозното количество за доставка и всички условия за изпълнение на поръчката, са описани в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2022/S 065-168960
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 52887
Lote nº: 1, 36, 37
Denominación:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, Обособени позиции №-№ 1, 36 и 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Хелткеър С ООД
Número de identificación fiscal: 205314754
Dirección postal: Студентски град бл.6А вх.Б ет.1 ап.2
Localidad: гр. София
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1700
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 58 200.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 62 175.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 52892
Lote nº: 4
Denominación:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, Обособена позиция 4: Периферни

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ПРОФИМЕДИКА ЕООД
Número de identificación fiscal: 130266641
Dirección postal: СТРЕЛБИЩЕ бл.35А вх.А ет.7 ап.19
Localidad: гр. София
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1404
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 117 150.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 117 133.20 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 52891
Lote nº: 5
Denominación:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, Обособена позиция № 5: Периферн

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
Número de identificación fiscal: 103267194
Dirección postal: ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А" ет.12
Localidad: гр. София
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1756
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 22 470.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 27 890.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 52890
Lote nº: 9
Denominación:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, Обособена позиция 9: Кислородна

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ХИМТЕКС ООД
Número de identificación fiscal: 836149057
Dirección postal: УЛ. "БУЗЛУДЖА" №.33
Localidad: гр. Димитровград
Código NUTS: BG422 Хасково / Haskovo
Código postal: 6400
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 850.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 7 500.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 52893
Lote nº: 10
Denominación:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, Обособена позиция 10: AQUA DEST

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: АГАРТА-ЦМ ЕООД
Número de identificación fiscal: 121096923
Dirección postal: ул. 40-ТА №.1
Localidad: с. Долни Богров
Código NUTS: BG412 София / Sofia
Código postal: 1855
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 4 550.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 52885
Lote nº: 14, 17
Denominación:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, Обособени позиции №-№ 14 и 17

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: БУЛМАР МЛ ООД
Número de identificación fiscal: 131148628
Dirección postal: кв. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, ул. ПИРИН №.32
Localidad: гр. София
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1618
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 204 200.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 204 200.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 52852
Lote nº: 15, 18, 23, 28, 32
Denominación:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, Обособени позиции №-№ 15, 18, 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: НОВИМЕД КАРДИО ЕООД
Número de identificación fiscal: 204128693
Dirección postal: Бъкстон Купените №.16А ет.0
Localidad: гр. София
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1618
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 230 720.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 260 210.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 52894
Lote nº: 19, 30, 31
Denominación:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, Обособени позиции №-№ 19, 30 и

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД
Número de identificación fiscal: 201090465
Dirección postal: Бул. Цариградско шосе № 361, ет. 3
Localidad: гр. София
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1186
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 161 824.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 190 633.35 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 52858
Lote nº: 26, 34
Denominación:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, Обособени позиции №-№ 26 и 34

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД
Número de identificación fiscal: 206260081
Dirección postal: Витоша ул. Околовръстен път №.42 ет.3 ап.6
Localidad: гр. София
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1415
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 127 564.66 BGN
Valor total del contrato/lote: 167 533.40 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 52880
Lote nº: 38
Denominación:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, Обособена позиция 38: ДРУГ СПЕЦ

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ООД
Número de identificación fiscal: 130099103
Dirección postal: ул. "Каймакчалан" офис 5-6 №.1
Localidad: гр. София
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1505
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 19 200.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 11 540.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 52896
Lote nº: 39
Denominación:

Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, Обособена позиция 39: СПЕЦИАЛИЗ

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/07/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ХЕЛТ-2000 ЕООД
Número de identificación fiscal: 130496457
Dirección postal: ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №.9 ет.1 ап.2
Localidad: гр. София
Código NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Código postal: 1504
País: Bulgaria
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 91 035.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 91 035.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Посочените в раздел V номера на договорите са служебно определени от ЦАИС ЕОП при използването на функционалността на системата за сключване на договори, и ще се използват само за целите на отчитането им в системата.

Номерата на договорите, определени от Възложителя, могат да се видят в текста на всеки договор, публикуван в Профила на купавача.

Посочените в т.V.2.4) на настоящото обявление общи стойности на поръчките са прогнозни, поради обстоятелството, че количествата за доставка по приложение № 1 на договорите са прогнозни и не представляват нито минимално, нито максимално общо количество (в рамките на действие на всеки договор). Действителната обща стойност на поръчките ще се определи след приключване действието на всеки договор, на база заявените, доставени и заплатени изделия по него.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. Витоша № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: delovodstvo@cpc.bg
Teléfono: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/08/2022