Suministros - 442466-2017

07/11/2017    S213

Hungría-Budapest: Ordenadores de bolsillo

2017/S 213-442466

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Posta Zrt.
Número de identificación fiscal: AK04804
Dirección postal: Dunavirág u. 2–6.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Not specified
Código postal: 1138
País: Hungría
Persona de contacto: Lőrincz-Sárkány Krisztina
Correo electrónico: beszerzes@posta.hu
Teléfono: +36 307720477
Fax: +36 17678321
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.posta.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.posta.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: postai szolgáltatások

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása.

II.1.2)Código CPV principal
30213500 Ordenadores de bolsillo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer fejlesztése, a szükséges kiszolgáló infrastruktúra kialakítása, kézbesítő mobil eszközök és mobil hőnyomtatók szállítása a Magyar Posta Zrt. részére.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 253 600 150.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232000 Periféricos
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
48820000 Servidores
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
71310000 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72228000 Servicios de consultoría en integración del equipo informático
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Not specified
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MP Zrt. (1138 Bp., Dunavirág u. 2-6.).

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp., Egressy út 35-51.

1095 Bp., Dandár u.23.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében:

— az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponens karakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére, valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;

— az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szükséges kiszolgáló infrastruktúra eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);

— 8 135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai valamint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;

— a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetek egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum, Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet, HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;

— kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás;

— közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében;

— közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészítésében;

— közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési feladatokban;

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhöz az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Műszaki követelmények / Ponderación: 1650
Criterio de calidad - Nombre: Mobileszközök jótállása és megbízhatósága / Ponderación: 2350
Precio - Ponderación: 6000
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

2 200 db kézbesítői mobileszköz és tartozékai, valamint 950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása, valamint az Elektronikus Kézbesítési Rendszer üzemeltetési támogatása keretében 2500 óra üzemeltetési és 2 500 óra fejlesztési támogatása.

Az ajánlatkérő a vételi jogával – opcióval – tetszőleges számú részletben, szabadon rendelkezhet.

Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség szállítására az alapmennyiségre vállalt ajánlati áron és azonos szerződéses feltételekkel köteles.

A nyertes ajánlattevőnek semmilyen jogcímen nincs kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él vételi jogával.

Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván vételi jogával, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, megrendelés kibocsátásával (lehívás) vállal kötelezettséget.

A mobil eszközök tekintetében az opciós megrendelésre csak a 8 135 db fix mennyiség teljes körű lehívását követően, legkésőbb 30.6.2019. napjáig, az üzemeltetési és a fejlesztői szakértői támogatás tekintetében a támogatás öt éves időtartama alatt kerülhet sor.

A megrendelés az ajánlatkérő vállalatirányítási rendszerében (SAP) rögzített egyedi megrendelés megküldésével történik, amelyben az ajánlatkérő közli a konkrét megrendelésre kerülő mennyiséget.

A megrendelés kézhezvételével az ajánlatkérő és az ajánlattevő között a megrendelt mennyiség vonatkozásában egyedi ügylet jön létre.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosítószámú kiemelt projekt.
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 088-171508
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sagemcom Magyarország Kft.
Dirección postal: Montevideó u. 16/A.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Not specified
Código postal: 1037
País: Hungría
Correo electrónico: tenderek@sagemcom.hu
Teléfono: +36 13991020
Fax: +36 13991020
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 390 325 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 3 253 600 150.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlattevők neve, és székhelye:

1. Sagemcom Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideó u. 16/A.).

2.S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.).

3. T-SYSTEMS Magyarország Zrt. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.).

4.Getronics Magyarország Kft. (1027 Budapest, Henger u. 2/B).

2.Alvállalkozók igénybevétele valószínűsíthető az alábbi tevékenységre: rendszertervezés; szoftverfejlesztés; minőségbiztosítás; eszközök telepítése.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2017