Obras - 447189-2018

13/10/2018    S198    - - Obras - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - No procede 

Hungría-Budapest: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2018/S 198-447189

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK18470
Pap Károly utca 4–6.
Budapest
1139
Hungría
Persona de contacto: Dr. Módos István
Teléfono: +36 12390420
Correo electrónico: beszerzes@nefpi.hu
Fax: +36 12390420
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nefpi.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében, Tuzsér-Komoró településeken megvalósítandó szennyvízközmű fejlesztése feladat ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga

II.1.2)Código CPV principal
45200000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében, Tuzsér-Komoró településeken megvalósítandó szennyvízközmű fejlesztése feladat ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45232400
45232410
45232411
45232420
45231300
45233223
45233228
45232423
45252100
45252127
45252130
39350000
71320000
71322000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kékcse, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tuzsér települések közigazgatási területei

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Tuzsér

(csak hálózatrekonstrukció)

NY-IV nyomóvezeték átépítés Rózsás téri átemelő, D160 PE80V SDR17,6 1250 m

NY-1 nyomóvezeték (temetői szakasz) átépítése, D160 PE80V SDR17,6 255,9m

Tuzsér szennyvíz átemelők (8 db) teljes építészeti, gépészeti,

Korrózióvédelmi, és elektromos felújítása 8 db

Szabolcsveresmart

Házi bekötések száma: 36 db

Gravitációs gerincvezeték hossza: 755 m

Nyomóvezeték hossza összesen: 2441 m

Közterületi átemelők száma: 4 db

Szennyvíztisztító telep helye:

4233 Szabolcsveresmart, külterület:07/02 hrsz.

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 4714 LE

Tervezett hidraulikai kapacitás: 400 m3/d

Kékcse

Házi bekötések száma: 244 db

Gravitációs gerincvezeték hossza: 3295 m

Nyomóvezeték hossza összesen: 6530 m

Közterületi átemelők száma: 11 db

Tiszakanyár

Házi bekötések száma: 533 db

Gravitációs gerincvezeték hossza: 8695 m

Nyomóvezeték hossza összesen: 8870 m

Közterületi átemelők száma: 10 db

Teljes mennyiséget a dokumentáció tartalmazza

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 1095
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KEHOP-2.2.4-15-2016-00006

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Szerződéses megállapodás

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
14/07/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
belterület hrsz 3753.
Üllő
2225
Hungría
Código NUTS: HU12
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Betonútépítő Zrt.
Jász u. 156–158.
Budapest
1131
Hungría
Código NUTS: HU12
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 2 439 258 000.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A keretmegállapodásos eljárás 2. részeként történt verseny újranyitási eljárás megindításakor, az akkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően az ajánlattételi felhívás 9. pontjában szállítói finanszírozás került feltüntetésre, és a vonatkozó jogszabályok alapján ennek megfelelően a szerződés pontjaiban a szállítói finanszírozás és szállítói előleg igénybevételének lehetősége került előírásra, szabályozásra.

Ezt követően Megrendelő kezdeményezte a finanszírozási forma módosítását a Támogatási Szerződésben, amelyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 23.1.2018-án kelt nyilatkozatában jóváhagyott. Ezen jóváhagyó nyilatkozat, valamint a finanszírozási formáról szóló a konzorcium vezetője által tett nyilatkozat jelen módosításhoz csatolásra kerül.

Ennek eredményeként a finanszírozási forma utófinanszírozásra változott. Tekintettel a finanszírozási forma módosulására, a megkötött szerződés módosítása szükséges.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45200000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
45232400
45232410
45232411
45232420
45231300
45233223
45233228
45232423
45252100
45252127
45252130
39350000
71320000
71322000
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kékcse, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tuzsér települések közigazgatási területei

VII.1.4)Descripción del contrato:

Tuzsér

(csak hálózatrekonstrukció)

NY-IV nyomóvezeték átépítés Rózsás téri átemelő, D160 PE80V SDR17,6 1250 m

NY-1 nyomóvezeték (temetői szakasz) átépítése, D160 PE80V SDR17,6 255,9m

Tuzsér szennyvíz átemelők (8 db) teljes építészeti, gépészeti,

Korrózióvédelmi, és elektromos felújítása 8 db

Szabolcsveresmart

Házi bekötések száma: 36 db

Gravitációs gerincvezeték hossza: 755 m

Nyomóvezeték hossza összesen: 2441 m

Közterületi átemelők száma: 4 db

Szennyvíztisztító telep helye:

4233 Szabolcsveresmart, külterület:07/02 hrsz.

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 4714 LE

Tervezett hidraulikai kapacitás: 400 m3/d

Kékcse

Házi bekötések száma: 244 db

Gravitációs gerincvezeték hossza: 3295 m

Nyomóvezeték hossza összesen: 6530 m

Közterületi átemelők száma: 11 db

Tiszakanyár

Házi bekötések száma: 533 db

Gravitációs gerincvezeték hossza: 8695 m

Nyomóvezeték hossza összesen: 8870 m

Közterületi átemelők száma: 10 db

Teljes mennyiséget a dokumentáció tartalmazza

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 1095
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 2 439 258 000.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
belterület hrsz 3753.
Üllő
2225
Hungría
Código NUTS: HU12
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Betonútépítő Zrt.
Jász u. 156–158.
Budapest
1131
Hungría
Código NUTS: HU12
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

A szerződés korábban nem került módosításra.

A szerződés 3.3. pontjában a következő rendelkezés került:

„A Felek rögzítik, hogy a szerződés hatályba lépesekor a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 50 %-ának megfelelő összeg 1 219 629 000 forint, azaz egymilliárd-kilencszáznegyvenhétmillió-kétszáznyolcvanezer-hétszázhuszonnyolc forint előleg a Vállalkozó részére szállítói előlegként kifizetésre került.

A Támogatási Szerződés módosítása következtében tárgyi szerződés finanszírozási formája utófinanszírozásra módosult.

A szerződés finanszírozási formája a jelen 1. sz. szerződésmódosítás hatálybalépését követően utófinanszírozás. A felek ugyanakkor megállapodnak abban, hogy az el nem számolt előleg vonatkozásában továbbra is irányadónak tekintik a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontjában foglaltak, a Vállalkozónak előleg-visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettsége nem áll fent a még el nem számolt előleg vonatkozásában."

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Kbt. 141. § (6)

Ld.: VI.3) További információk

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 5 998 463 956.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 5 998 463 956.00 HUF