Suministros - 447527-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Smolyan: Productos alimenticios diversos

2018/S 198-447527

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie D-r Bratan Shukerov“ AD
120503871
bul. „Balgariya“ No. 2
Smolyan
4700
Bulgaria
Persona de contacto: Nedyalka Staevska, Mariya Milkovska
Teléfono: +359 301-62666
Correo electrónico: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com
Fax: +359 301-62549
Código NUTS: BG424

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://mbalsmolyan.com/

Dirección del perfil de comprador: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20181009XgJW3213687
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД

II.1.2)Código CPV principal
15800000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. Участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 406 357.23 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 6
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Пакетирани хранителни продукти, захарни изделия, яйца, растителни мазнини и маргарин

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. Участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 91 020.48 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от стойността на договора за 12 месеца, с оглед обезпечение на оставащото време на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Общата прогнозна стойност за обособената позиция е в размер 91 020,48 лв., в т.ч. 60 680,32 лв. без ДДС за 12 месеца и 30 340,16 лв. без ДДС за 6 месеца при удължаване на договора.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Хляб и хлебни изделия

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15811000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. Участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 69 712.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от стойността на договора за 12 месеца, с оглед обезпечение на оставащото време на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Общата прогнозна стойност за обособената позиция е в размер 69 712,50 лв., в т.ч. 46 475,00 лв. без ДДС за 12 месеца и 23 237,50 лв. без ДДС за 6 месеца при удължаване на договора.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Мляко и млечни продукти

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15500000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

оставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. Участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 95 412.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай, при удължаване на срока на договора с 6 месеца количествата и стойността нарастват с 50 % от стойността на договора за 12 месеца, с оглед обезпечение на оставащото време на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Общата прогнозна стойност за обособената позиция е в размер 95 412,50 лв., в т.ч. 63 608,33 лв. без ДДС за 12 месеца и 31 804,17 лв. без ДДС за 6 месеца при удължаване на договора.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Плодове и зеленчуци

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15330000
15331100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

оставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. Участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 37 855.62 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от стойността на договора за 12 месеца, с оглед обезпечение на оставащото време на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Общата прогнозна стойност за обособената позиция е в размер 37 855,62 лв., в т.ч. 25 237,08 лв. без ДДС за 12 месеца и 12 618,54 лв. без ДДС за 6 месеца при удължаване на договора.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Месо и месни продукти

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

оставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. Участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 91 678.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай, при удължаване на срока на договора с 6 месеца количествата и стойността нарастват с 50 % от стойността на договора за 12 месеца, с оглед обезпечение на оставащото време на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Общата прогнозна стойност за обособената позиция е в размер 91 678,00 лв., в т.ч. 61 118,67 лв. без ДДС за 12 месеца и 30 559,33 лв. без ДДС за 6 месеца при удължаване на договора.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Консервирани и преработени плодове и зеленчуци, напитки

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15330000
15331000
15331500
15331100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

оставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. Участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 20 678.13 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай, при удължаване на срока на договора с 6 месеца количествата и стойността нарастват с 50 % от стойността на договора за 12 месеца, с оглед обезпечение на оставащото време на договора.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Общата прогнозна стойност за обособената позиция е в размер 20 678,13 лв., в т.ч. 13 785,42 лв. без ДДС за 12 месеца и 6892,71 лв. без ДДС за 6 месеца при удължаване на договора.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Участниците следва да притежават регистрация на обекта (обектите) за производство или търговия с храни по реда на чл. 12 от Закона за храните;

2. Участниците следва да притежават регистрация в Национален регистър на транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински произход на БАБХ за Обособени позиции № 3 — Мляко и млечни продукти и № 5 — Месо и месни продукти.

При подаване на офертата участникът декларира тези обстоятелства като попълва еЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, т. 1.

В случаите по чл. 67, ал. 6 ЗОП за доказване на горепосочените изисквания участникът, определен за изпълнител, представя документите по т. 1 и т. 2.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се предвиждат.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не се предвиждат.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите. Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка, се разбира доставка на храни и/или хранителни продукти. При подаване на офертата участникът декларира тези обстоятелства, като попълва

ЕЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т. 1б).

В случаите по чл. 67, ал. 6 ЗОП за доказване на горепосочените изисквания участникът, определен за изпълнител, представя описаните документи.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите. Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка, се разбира доставка на храни и/или хранителни продукти. При подаване на офертата участникът декларира тези обстоятелства, като попълва

ЕЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т. 1б).

В случаите по чл. 67, ал. 6 ЗОП за доказване на горепосочените изисквания участникът, определен за изпълнител, представя описаните документи

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Лично състояние на участника: Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на еЕЕДОП.

За участникът не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.

За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.

Възложителят отстранява от процедурата и:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3–5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 5 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 13:00
Lugar:

Заседателната зала на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров" АД — гр. Смолян, бул. „България" № 2.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Август—септември 2019 г.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 ЗОП. Възложителят има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на основание по чл. 55, ал. 1, т. 1., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 ЗОП. За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 ЗОП. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички СОП от спецификацията на възложителя – Прил. № 2 от документацията за участие. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС, изчислена на база количествата предвидени за 12 месеца, която възложителят има право да задържи, при условие че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена преди сключването на договора.

Гаранцията се представя от изпълнителя под формата на парична сума, внесена по сметка на възложителя: „Интернешънъл Асет Банк“ АД, BG81IABG74911000106401, BIC: IABGBGSF, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Банковата гаранция или застраховка следва да са със срок на валидност с 30 дни по-голям от 12 месечния срок на настоящия договор. В случаите на банкова гаранция или застраховка при удължаване на 12-месечния срок на договора изпълнителят е длъжен преди изтичането на срока на гаранцията да представи гаранция с актуализиран срок, който е не по-кратък от 30 дни след изтичането на новите 6 месеца. В този случай изпълнителят сам избира формата на новата гаранция в рамките на вариантите, посочени в ЗОП. Източник на финансиране: НЗОК и собствени средства на лечебното заведение. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер 406 357,23 лв., в т.ч. 270 904,82 лв. без ДДС за 12 месеца и 135 452,41 лв. без ДДС за 6 месеца при удължаване на договора. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай, при удължаване на срока на договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от стойността на договора за 12 месеца, с оглед обезпечение на оставащото време на договора.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018