Suministros - 447741-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Rumanía-Alba Iulia: Manzanas

2018/S 198-447741

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
U.A.T. Județul Alba
Romania
Piața Ion I.C. Brătianu nr. 1, județul Alba
Alba Iulia
510118
Rumania
Persona de contacto: Dana Potopea
Teléfono: +40 258813380-1211/ +04 258813382-1211
Correo electrónico: cjalba@cjalba.ro
Fax: +40 258813325
Código NUTS: RO121

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.cjalba.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizarea și distribuția fructelor, laptelui și a produselor de panificație în școli și grădinițe, pentru anii școlari 2018–2019 și 2019–2020, în cadrul Programul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Número de referencia: 7.472/17.04.2018
II.1.2)Código CPV principal
03222321
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu progr. normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de mere, lapte UHT și de prod de panific: Corn alternativ cu biscuiți uscați, în lim. unei valori zilnice/preșcolar/elev. Lim. valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv TVA, chelt. de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.

Nota: Acordul-cadru va cuprinde câte 3 contracte subsecvente pe an pentru fiecare tip de produse (panificație, lactate și legume/fructe) și pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorității contractante.

Lotul I — Fructe și/sau legume-mere: Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: Cantit min. = 259 928 buc. și cantit. max. = 5 236 000 buc. Acord-cadru: Val min: [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 15 766 520.00 RON / Oferta más elevada: 15 766 520.00 RON considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lapte și produse lactate — lapte UHT

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15500000
15511210
60000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO121
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din municipiul și județul Alba (conform graficelor de livrare atașate caietului de sarcini).

II.2.4)Descripción del contrato:

Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de lapte UHT în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.

Nota: Acordul-cadru va cuprinde câte 3 contracte subsecvente pe an pentru Lot 2 și pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorității contractante.

Lotul II — Lapte și produse lactate — lapte UHT.

Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantit. min. = 389 892 buc. și cantit. max. = 7 700 000 buc.

Acord-cadru: Val min: 311 913,60 RON, val. max.: 6 160 000 RON.

Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea face obiectul unui singur contr. subs. dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantit. min.: 194 946 buc. și cantit. max.: 3 249 100 buc.

Val. celui mai mare contr. subsecvent: 2 599 280 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Programul pentru şcoli al României Modalitate de finanţare: Buget de stat şi FEGA, conform Ordin nr. 19/37/2018

II.2.14)Información adicional

Garantia de participare se va constitui conform sectiunii III.1.6.a) din fisa de date.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Fructe și/sau legume — mere

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
03220000
03222321
60000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO121
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din municipiul și județul Alba (conform graficelor de livrare atașate caietului de sarcini).

II.2.4)Descripción del contrato:

Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de mere in limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.

Nota: Acordul-cadru va cuprinde câte 3 contracte subsecvente pe an pentru Lot 1 și pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorității contractante.

Lotul I — Fructe și/sau legume — mere.

Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantit. min. = 259 928 buc. și cantit. max. = 5 236 000 buc.

Acord-cadru: Val. min.: 142 960,40 RON, val. max.: 2 879 800 RON.

Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea face obiectul unui singur contr. subs dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantit. min.: 129 964 buc. și cantit. max.: 2 209 388 buc.

Val. celui mai mare contr. subsecvent: 1 215 163,40 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Programul pentru şcoli al României Modalitate de finanţare: Buget de stat şi FEGA, conform Ordin nr. 19/37/2018

II.2.14)Información adicional

Garantia de participare se va constitui conform sectiunii III.1.6.a) din fisa de date.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Produse de panificație — corn alternativ cu biscuiți uscați

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15811000
60000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO121
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din municipiul și județul Alba (conform graficelor de livrare atașate caietului de sarcini).

II.2.4)Descripción del contrato:

Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de produse de panificație: corn alternativ cu biscuiți uscați, în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.

Nota: Acordul-cadru va cuprinde câte 3 contracte subsecvente pe an pentru Lot 3 și pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorității contractante.

Lotul III — Produse de panificaţie — corn alternativ cu biscuiți uscați.

Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantit. min. = 649 820 buc. și cantit. max. = 12 936 000 buc.

Acord-cadru: Val. min.: 337 906,40 RON, val. max.: 6 726 720 RON.

Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea face obiectul unui singur contr. subs. dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantit. min.: 324 910 buc. și cantit. max.: 5 458 488 buc.

Val. celui mai mare contr. subsecvent: 2 838 413,76 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Programul pentru şcoli al României Modalitate de finanţare: Buget de stat şi FEGA, conform Ordin nr. 19/37/2018

II.2.14)Información adicional

Garantia de participare se va constitui conform sectiunii III.1.6.a) din fisa de date.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 833/17680/07.09.2018
Lote nº: 1
Denominación:

Fructe și/sau legume — mere

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Logistic Media Pop Art S.R.L.
Romania
Str. Horia nr. 41
Ocna Mureș
401112
Rumania
Teléfono: +40 751193830
Correo electrónico: logisticmediapopart@gmail.com
Fax: +04 0264317554
Código NUTS: RO121
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 879 800.00 RON
Oferta más baja: 2 879 800.00 RON / Oferta más elevada: 2 879 800.00 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18562/851
Lote nº: 3
Denominación:

Produse de panificație — corn alternativ cu biscuiți uscați

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Logistic Media Pop Art S.R.L.
Romania
Str. Horia nr. 41
Ocna Mureș
401112
Rumania
Teléfono: +40 751193830
Correo electrónico: logisticmediapopart@gmail.com
Fax: +04 0264317554
Código NUTS: RO121
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 726 720.00 RON
Oferta más baja: 6 726 720.00 RON / Oferta más elevada: 6 726 720.00 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 19383/85
Lote nº: 2
Denominación:

Lapte și produse lactate - lapte UHT

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Dorna Lactate S.A.
Romania
Str. Cartier Floreni nr. 505
Dorna Candrenilor
725700
Rumania
Teléfono: +40 230375121/22
Correo electrónico: sorin.cuciureanu@ladornagroup.ro; anca.pasca@lactalis-romania.ro; marius.bogdan@lactalis-romania.ro; mihaela.chiripuci@ladornagroup.ro; carmen.niculae@parmalat.ro; ghe... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 230375335
Código NUTS: RO215
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 160 000.00 RON
Oferta más baja: 6 160 000.00 RON / Oferta más elevada: 6 160 000.00 RON considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Valor IVA excluido: 808 192.00 RON
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

— ALBALACT SA – depozitare produse conform contract 2242/21.06.2018

— LACTALIS LOGISTIC SRL - transport produse conform Acord de subcontractare nr. 2814/19.09.2018

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Județul Alba prin Consiliul Județean Alba — Serviciul Juridic Contencios
Piața Ion I. C. Brătianu nr. 1, județul Alba
Alba Iulia
510118
Rumania
Teléfono: +40 258813380
Correo electrónico: cjalba@cjalba.ro
Fax: +40 258811325
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018