Suministros - 447751-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Suecia-Tranemo: Bidones de residuos

2018/S 198-447751

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Tranemo kommun
212000-1462
Storgatan 26
Tranemo
514 80
Suecia
Persona de contacto: Michaela Chalhoub
Correo electrónico: michaela.chalhoub@tranemo.se
Código NUTS: SE232

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tranemo.se

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Upphandling av avfallskärl

Número de referencia: UPH/2018:18
II.1.2)Código CPV principal
44616200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Upphandling av avfallskärl.

Anbudsinbjudan och allmän orientering

Tranemo kommun har för avsikt att införa separat matavfallsinsamling i separat kärl inom hela kommunen, med beräknad uppstart i mitten av januari 2019. Denna upphandling syftar främst till att tillgodose behovet av nya kärl för matavfallsinsamlingen. Utöver detta omfattas även inköp av gröna kärl som används för insamling av brännbart restavfall, dock i mindre omfattning.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 825 050.00 SEK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39224340
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE232
II.2.4)Descripción del contrato:

Upphandling av avfallskärl.

Anbudsinbjudan och allmän orientering

Tranemo kommun har för avsikt att införa separat matavfallsinsamling i separat kärl inom hela kommunen, med beräknad uppstart i mitten av januari 2019. Denna upphandling syftar främst till att tillgodose behovet av nya kärl för matavfallsinsamlingen. Utöver detta omfattas även inköp av gröna kärl som används för insamling av brännbart restavfall, dock i mindre omfattning.

Beställare

Beställare är Kommunstyrelsens allmänna utskott i Tranemo Kommun.

Uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar ett ramavtal för inköp av:

Ventilerade avfallskärl avsedda för matavfallsinsamling i storlek 140 liter

Påshållare för matavfallsinsamling

Biohylla till matavfallskärl

Gröna kärl avsedda för brännbart restavfall i storlekarna 80,190,370 och 660 l

Matavfallsinsamling ska införas succesivt samhälle för samhälle inom kommunen. Avrop kommer att ske med ca 500- 1000 kärl per tillfälle och kommer att uppgå till cirka 4 250 – 4750 kärl totalt. Angivna kvantiteter är endast en uppskattning, inga volymgarantier kan lämnas.

I samband med avtalspåskrift gör beställaren sin första beställning. Leverantören ska leverera 1 000 kärl samt 1 000 påshållare och 1000 biohyllor senast den 1 december, varav minst 500 av respektive vara ska levereras senast den 15 november.

Uppdragets längd, avtalstid

Uppdraget omfattar tiden från 2018-10-15 till 2021-10-14 med möjlighet till förlängning i 1 år. Eventuell förlängning meddelas senast sex månader innan avtalet upphör.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 163-371971
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PWS Nordic AB
556812-4407
Torggatan 4
Perstorp
284 21
Suecia
Correo electrónico: dan.hakansson@pwsab.se
Código NUTS: SE232

Dirección de internet: http://www.pwsab.se

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 825 050.00 SEK
Valor total del contrato/lote: 1 825 050.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jönköping
Suecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018