Suministros - 447797-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Varsovia: Queroseno de aviación

2018/S 198-447797

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
Warszawa
01-934
Polonia
Persona de contacto: Karolina Biela
Teléfono: +48 222299931
Correo electrónico: dzp@lpr.com.pl
Fax: +48 222299933
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.lpr.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa paliwa lotniczego typu JET A-1, połączona z wydaniem do statków powietrznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Número de referencia: ZP/2/VIII/2018
II.1.2)Código CPV principal
09131000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliwa lotniczego typu JET A-1, połączona z wydaniem do statków powietrznych Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony:

Port Lotniczy Warszawa-Okęcie; ilość p: 510 m3, liczba tan. w ilości równej lub poniżej 1000L: 850,

Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo; ilość p: 65 m3, liczba tan. w ilości równej lub poniżej 1000L: 140,

Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice; ilość p: 42 m3, liczba tan. w ilości równej lub poniżej 1000L: 100,

Port Lotniczy Poznań-Ławica; ilość p: 42 m3, liczba tan. w ilości równej lub poniżej 1000L: 100

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów; ilość p: 30 m3, liczba tan. w ilości równej lub poniżej 1000L: 70

Port Lotniczy Kraków-Balice; ilość p: 45 m3, liczba tan. w ilości równej lub poniżej 1000L: 110

Port Lotniczy Łódź-Lublinek; ilość p: 20 m3, liczba tan. w ilości równej lub poniżej 1000L: 50

Lotnisko Warszawa-Babice; ilość p: 10 m3,liczba tan. w ilości równej lub poniżej 1000L: 30

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 196 500.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Port Lotniczy Warszawa-Okęcie; ilość paliwa: 510 m3, liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1000L: 850

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09131000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliwa lotniczego typu JET A-1, połączona z wydaniem do statków powietrznych Zamawiającego. W lokalizacji: Port Lotniczy Warszawa-Okęcie; ilość paliwa: 510 m3, liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1000L: 850

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo; ilość paliwa: 65 m3, liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1000L: 140

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09131000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliwa lotniczego typu JET A-1, połączona z wydaniem do statków powietrznych Zamawiającego. W lokalizacji: Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo; ilość paliwa: 65 m3, liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1000L: 140

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice; ilość paliwa: 42 m3, liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1000L: 100

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09131000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliwa lotniczego typu JET A-1, połączona z wydaniem do statków powietrznych Zamawiającego. W lokalizacji: Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice; ilość paliwa: 42 m3, liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1000L: 100.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.): Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeniu z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne: w uprzednio prowadzonym postępowaniu o numerze referencyjnym ZP/2/VI/2018 (numer Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018/S 116-263417) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do terminu złożenia ofert tj. do dnia 27.7.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Port Lotniczy Warszawa-Okęcie; ilość paliwa: 510 m3, liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1000L: 850

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
LOTOS - AIR BP POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
al. Grunwaldzka 472b
Gdańsk
80-309
Polonia
Teléfono: +48 691992428
Correo electrónico: sekretariat@lotosairbp.pl
Código NUTS: PL63

Dirección de internet: www.lotosairbp.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 441 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 703 150.10 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo; ilość paliwa: 65 m3, liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1000L: 14

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
LOTOS - AIR BP POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. Grunwaldzka 472b
Gdańsk
80-309
Polonia
Teléfono: +48 691992428
Correo electrónico: sekretariat@lotosairbp.pl
Código NUTS: PL63

Dirección de internet: www.lotosairbp.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 192 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 210 032.55 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice; ilość paliwa: 42 m3, liczba tankowań w ilości równej lub poniżej 1000L: 100

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
LOTOS - AIR BP POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. Grunwaldzka 472b
Gdańsk
80-309
Polonia
Teléfono: +48 691992428
Correo electrónico: sekretariat@lotosairbp.pl
Código NUTS: PL63

Dirección de internet: www.lotosairbp.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 125 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 143 462.34 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018