Suministros - 447832-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdynia: Instrumentos y aparatos médicos diversos

2018/S 198-447832

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Polonia
Persona de contacto: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
Teléfono: +48 585727331
Correo electrónico: bmartyn@szpitalepomorskie.eu
Fax: +48 585727331
Código NUTS: PL633

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalepomorskie.eu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Podmiot prawa handlowego
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów kardiochirurgicznych z użyciem krążenia pozaustrojowego oraz zestawów do procedury ECMO dla lokalizacji w Wejherowie

Número de referencia: SZP/ZP/N/S/11/2018
II.1.2)Código CPV principal
33190000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów kardiochirurgicznych z użyciem krążenia pozaustrojowego oraz zestawów do procedury ECMO dla lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie przez okres 12 miesięcy szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 731 622.80 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kaniule

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141220
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy kaniul różnego rodzaju w łącznej ilości 2 730 szt. przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %

Termin dostawy - 5 %

2. Wysokość wadium dla zadania 1 wynosi 6 412,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływy terminu składania ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kaniule do specjalnych zastosowań

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141220
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy kaniul do specjalnych zastosowań różnego rodzaju w łącznej ilości 1 350 szt. przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %

Termin dostawy - 5 %

2. Wysokość wadium dla zadania 2 wynosi 3 290,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływy terminu składania ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw do autotransfuzji

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194220
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy zestawów do autotranfuzji w łącznej ilości 400 szt. przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %

Termin dostawy - 5 %

2. Wysokość wadium dla zadania 3 wynosi 2 080,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływy terminu składania ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw do hemokoncentracji

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194220
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy zestawów do hemokoncentracji w łącznej ilości 200 szt. przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %

Termin dostawy - 5 %

2. Wysokość wadium dla zadania 4 wynosi 340,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływy terminu składania ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Worek do przechowywania i przetaczania krwi po krążeniu pozaustrojowym

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194220
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy worków do przechowywania i przetaczania krwi po krążeniu pozaustrojowym w łącznej ilości 400 szt.. przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %

Termin dostawy - 5 %

2. Wysokość wadium dla zadania 5 wynosi 100,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływy terminu składania ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dren do zastosowania w układzie do krążenia pozaustrojowego

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141640
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy drenów do zastosowania w układzie do krążenia pozaustrojowego w łącznej ilości 150 szt. przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %

Termin dostawy - 5 %

2. Wysokość wadium dla zadania 6 wynosi 97,50 PLN. Wadium należy wnieść do upływy terminu składania ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Łączniki do drenów i kaniul

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy łączników do drenów i kaniul w łącznej ilości 1 000 szt. przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %

Termin dostawy - 5 %

2. Wysokość wadium dla zadania 7 wynosi 60,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływy terminu składania ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Probówki do act

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192500
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy probówek do act w łącznej ilości 16 op. przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %

Termin dostawy - 5 %

2. Wysokość wadium dla zadania 8 wynosi 160,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływy terminu składania ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Balon do kontrapulsacji

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy balonów do kontrapulsacji w łącznej ilości 40 szt. przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %

Termin dostawy - 5 %

2. Wysokość wadium dla zadania 9 wynosi 600,00 PLN. Wadium należy wnieść do upływy terminu składania ofert.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sprzęt do procedury ECMO

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141220
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy sprzętu do procedury ecmo różnego rodzaju w łącznej ilości 340 szt. przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto - 95 %

Termin dostawy - 5 %

2. Wysokość wadium dla zadania 10 wynosi 3 033,50 PLN. Wadium należy wnieść do upływy terminu składania ofert.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 115-261147
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SZP/ZP/N/S/11/2018/1
Lote nº: 1
Denominación:

KANIULE

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 641 200.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 618 010.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SZP/ZP/N/S/11/2018/2
Lote nº: 2
Denominación:

Kaniule do specjalnych zastosowań

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 94
Warszawa
00-807
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 329 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 303 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SZP/ZP/N/S/11/2018/3
Lote nº: 3
Denominación:

Zestaw do autotransfuzji

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
LivaNova Poland Sp. z o.o.
Park Postępu, bud. A, ul. Postępu 21
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 208 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 196 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SZP/ZP/N/S/11/2018/4
Lote nº: 4
Denominación:

Zestaw do hemokoncentracji

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MD Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26/132
Warszawa
02-022
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 34 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 32 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SZP/ZP/N/S/11/2018/4
Lote nº: 5
Denominación:

Worek do przechowywania i przetaczania krwi po krążeniu pozaustrojowym

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MD Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26/1
Warszawa
02-022
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 8 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SZP/ZP/N/S/11/2018/3
Lote nº: 6
Denominación:

Dren do zastosowania w układzie do krążenia pozaustrojowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
LivaNova Poland Sp. z o.o.
Park Postępu, bud. A, ul. Postępu 21
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 9 750.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 8 250.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SZP/ZP/N/S/11/2018/4
Lote nº: 7
Denominación:

Łączniki do drenów i kaniul

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MD Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26/132
Warszawa
02-022
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 4 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SZP/ZP/N/S/11/2018/5
Lote nº: 8
Denominación:

Probówki do act

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
DRG MedTek Sp. z o.o.
Wita Stwosza 24
Warszawa
02-661
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 16 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 15 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SZP/ZP/N/S/11/2018/5
Lote nº: 9
Denominación:

Balon do kontrapulsacji

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
DRG MedTek Sp. z o.o.
Wita Stwosza 24
Warszawa
02-661
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 60 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 57 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: SZP/ZP/N/S/11/2018/6
Lote nº: 10
Denominación:

Sprzęt do procedury ECMO

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Maquet Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14
Warszawa
02-823
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 303 350.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 319 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Wysokość wadium całościowego wynosi 16 173,00 PLN

Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. W nn postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1, 8 ustawy Pzp.

3. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:

3.1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia:

— Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej „jednolitym dokumentem lub JEDZ”, przesłanego w formie i w sposób opisany w treści SIWZ.

3.2.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych:

— Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.3.Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiot. postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 10 dni składa następujące dokumenty:

—Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

—Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

—Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

—Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

—Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

—Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

—Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Szczegółowy opis dokumentów zawiera rozdz. 7 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

17. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018