Suministros - 448010-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Silistra: Piezas de recambio diversas

2018/S 198-448010

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 183-413537)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Severnotsentralno darzhavno predpriyatie — gr. Gabrovo DP, TP „Darzhavno gorsko stopanstvo Silistra“
2016168050014
ul. „Dobrich“ No. 55
Silistra
7500
Bulgaria
Persona de contacto: inzh. Georgi Radev Mitev
Teléfono: +359 86824087
Correo electrónico: silistra@scdp.bg
Fax: +359 86824070
Código NUTS: BG325

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.scdp.bg.

Dirección del perfil de comprador: https://www.scdp.bg/procedures?cid=5&bid=13&year=&period=.

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Следгаранционно сервизно обслужване на автопарка на ТП „ДГС Силистра“, включително монтаж на резервни части, доставка на резервни части и консумативи и принадлежности за тях“, включваща 2 ОП

II.1.2)Código CPV principal
34913000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката по обособена позиция № 1 обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили и автотехника на ТП „ДГС Силистра“ (съгласно приложен списък), разположени на територията на ДГС Силистра, включително подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторните превозни средства на възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи. Предметът на обществената поръчка по обособена позиция № 2 включва доставка на резервни части, консумативи и принадлежности, вкл. и автостъкла за нуждите на автопарка на ТП „ДГС Силистра“. Като доставките ще с изпълняват съгласно нуждите на предприятието.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 183-413537

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3)
Localización del texto que se va a modificar: Технически и професионални възможности
En lugar de:

1. Изискване за технически възможности за обособена позиция № 1:

Участникът следва да разполага с оборудвана сервизна база, оборудвана с машини и съоръжения, които да позволяват извършване на услугите по следгаранционното сервизно обслужване и ремонт на автомобилите на възложителя.

2. Изискване за технически възможности за обособена позиция № 1:

Участникът следва да разполага с търговски обект за резервни части и консумативи, посочени от възложителя за видове автомобили.

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват част IV, буква В в еЕЕДОП, където представят информацията за осигурената сервизна база в гр. Силистра с посочени точен адрес и контакт (телефон, факс, e-mail), и за осигуреното техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

Léase:

1. Изискване за технически възможности за обособена позиция № 1:

Участникът следва да разполага с оборудвана сервизна база, оборудвана с машини и съоръжения, които да позволяват извършване на услугите по следгаранционното сервизно обслужване и ремонт на автомобилите на възложителя.

2. Изискване за технически възможности за обособена позиция № 2:

Участникът следва да разполага с търговски обект за резервни части и консумативи, посочени от възложителя за видове автомобили.

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват част IV, буква В в еЕЕДОП, където представят информацията за осигурената сервизна база в гр. Силистра с посочени точен адрес и контакт (телефон, факс, e-mail), и за осигуреното техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

VII.2)Otras informaciones adicionales: