Suministros - 448021-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Novo mesto: Marcapasos

2018/S 198-448021

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 176-398397)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Splošna bolnišnica Novo mesto
5054621000
Šmihelska cesta 1
Novo mesto
8000
Eslovenia
Persona de contacto: nabavna služba, Stanislava Majerle
Teléfono: +386 73916135
Correo electrónico: stanislava.majerle@sb-nm.si
Fax: +386 73321095
Código NUTS: SI037

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://javna-narocila.sb-nm.si/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Srčni spodbujevalniki, vgradni kardioverter defibrilatorji ter uvajala in elektrode

Número de referencia: 16-23/18
II.1.2)Código CPV principal
33182210
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dobava blaga za dobo 2 let.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 176-398397

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

V postopku oddaje javnega naročila št. 16-14/18, po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga: Srčni spodbujevalniki, vgradni kardioverter defibrilatorji ter uvajala in elektrode, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. objave JN006316/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 176-398397, dne 12.9.2018 naročnik v skladu s podanimi odgovori na vprašanja preko Portala javnih naročil, v skladu s potrebami naročnika ter v skladu z veljavnimi standardi, popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer Tehnične specifikacije. Prosimo, da navedene popravke upoštevate pri pripravi ponudbe. Ostale določbe in dokumenti razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni. Popravki se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer: http://www.sb-nm.si/

Javno naročilo: Srčni spodbujevalniki, vgradni kardioverter defibrilatorji ter uvajala in elektrode.

Dokumenti, ki se nanašajo na popravke razpisne dokumentacije:

— 16_23_18 Obvestilo o popravku RD 09_10_2018

— Tehnične specifikacije s popr_09_10_2018

VII.2)Otras informaciones adicionales: