Suministros - 448044-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Slovenj Gradec: Electricidad

2018/S 198-448044

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 174-394083)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
5072107000
Pameče 177A
Slovenj Gradec
2380
Eslovenia
Persona de contacto: Bogomir Kačič
Teléfono: +386 28812022
Correo electrónico: info@komusg.si
Código NUTS: SI033

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.komusg.si

I.1)Nombre y direcciones
Mestna občina Slovenj Gradec
5883903000
Šolska ulica 5
Slovenj Gradec
2380
Eslovenia
Teléfono: +386 28812110
Correo electrónico: info@slovenjgradec.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.slovenjgradec.si

I.1)Nombre y direcciones
Občina Mislinja
5883954000
Šolska cesta 34
Mislinja
2382
Eslovenia
Teléfono: +386 28857342
Correo electrónico: obcina@mislinja.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mislinja.si

I.1)Nombre y direcciones
Kulturni dom Slovenj Gradec
5566355000
Francetova cesta 5
Slovenj Gradec
2380
Eslovenia
Teléfono: +386 28845005
Correo electrónico: info@kulturni-dom-sg.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kulturni-dom-sg.si

I.1)Nombre y direcciones
Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur Slovenj Gradec
3391817000
Glavni trg 1
Slovenj Gradec
2380
Eslovenia
Teléfono: +386 28846283
Correo electrónico: info@spotur.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.spotur.si

I.1)Nombre y direcciones
Glasbena šola Slovenj Gradec
5087627000
Cankarjeva ulica 5
Slovenj Gradec
2380
Eslovenia
Teléfono: +386 28841991
Correo electrónico: glasbena.sola-sg@guest.arnes.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.glasbena-sg.si

I.1)Nombre y direcciones
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
5089395000
Šercerjeva ulica 7
Slovenj Gradec
2380
Eslovenia
Teléfono: +386 28839920
Correo electrónico: tajnistvo.ossgprv@guest.arnes.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.prva-os-sg.si

I.1)Nombre y direcciones
Druga osnovna šola Slovenj Gradec
5635772000
Kopališka ulica 29
Slovenj Gradec
2380
Eslovenia
Teléfono: +386 28839940
Correo electrónico: group1.ossgii@guest.arnes.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.druga-os.si

I.1)Nombre y direcciones
Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
5089409000
Šmartno pri Slovenj Gradcu 69
Šmartno pri Slovenj Gradcu
2383
Eslovenia
Teléfono: +386 26202620
Correo electrónico: os.smartno-sg@guest.arnes.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://os-smartnosg.mojasola.si

I.1)Nombre y direcciones
Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu
5087597000
Podgorje 172
Podgorje pri Slovenj Gradcu
2381
Eslovenia
Teléfono: +386 70649550
Correo electrónico: projekt3.ossgpo@guest.arnes.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ospodgorje.si

I.1)Nombre y direcciones
Knjižnica Ksaverja Meška SLovenj Gradec
5518164000
Ronkova ulica 4
Slovenj Gradec
2380
Eslovenia
Teléfono: +386 28839364
Correo electrónico: knjiznicasg@sg.sik.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sg.sik.si

I.1)Nombre y direcciones
Koroški pokrajinski muzej
1782681000
Glavni trg 24
Slovenj Gradec
2380
Eslovenia
Teléfono: +386 26212522
Correo electrónico: info.sg@kpm.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kpm.si

I.1)Nombre y direcciones
Koroška galerija likovnih umetnosti
5518156000
Glavni trg 24
Slovenj Gradec
2380
Eslovenia
Teléfono: +386 28822131
Correo electrónico: galerija@glu-sg.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.glu-sg.si

I.1)Nombre y direcciones
Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.
5945151000
Kamnik pod Krimom 6
Preserje
1352
Eslovenia
Teléfono: +386 13633020
Correo electrónico: info@jkp-brezovica.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.jkp-brezovica.si

I.1)Nombre y direcciones
Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec
5055822000
Maistrova ulica 2A
Slovenj Gradec
2380
Eslovenia
Teléfono: +386 26209552
Correo electrónico: natasa.pleunik@guest.arnes.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.vrtec-sg.si/

I.1)Nombre y direcciones
Center za socialno delo Koroška
8282927000
Ozka ulica 1
Slovenj Gradec
2380
Eslovenia
Teléfono: +386 28850100
Correo electrónico: gp-csd.koros@gov.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.csd-slovenjgradec.si

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dobava električne energije za potrebe komunalnih podjetij in upravnih organov za leto 2019 in 2020

II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dobava električne energije za potrebe komunalnih podjetij in upravnih organov za leto 2019 in 2020.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 174-394083

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

Naročnik je k dokumentaciji na spletni strani podjetja www.komusg.si/javna-narocila dodal prilogo 3 (pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov).

Número de apartado: I.1
En lugar de:

Uradno ime: Center za socialno delo Slovenj Gradec

Poštni naslov: Ozka ulica 1

Poštna številka: 2380

Kraj: Slovenj Gradec

Država: Slovenija

Šifra NUTS: SI

E-pošta: gpcsd.slovg@gov.si

Telefon: +386 28850100

Glavni naslov (URL): http://www.csd-slovenjgradec.si

Léase:

Uradno ime: Center za socialno delo Koroška

Poštni naslov: Ozka ulica 1

Poštna številka: 2380

Kraj: Slovenj Gradec

Država: Slovenija

Šifra NUTS: SI

E-pošta: gp-csd.koros@gov.si

Telefon: +386 28850100

Glavni naslov (URL): http://www.csd-slovenjgradec.si

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Priloga 3 (pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov) je dostopna na spletni strani podjetja www.komusg.si/javna-narocila.

Dosedanji centri za socialno delo v regiji, torej CSD Ravne na Koroškem, CSD Dravograd, CSD Radlje ob Dravi in CSD Slovenj Gradec so se s 1.10.2018 spojili v nov pravni subjekt, Center za socialno delo Koroška, ki je univerzalni pravni naslednik spojenih socialno varstvenih zavodov. Center za socialno delo Slovenj Gradec je prenehal delovati.

Ponudniki oddate ponudbo samo za merilna mesta prejšnjega CSD Slovenj Gradec in ne tudi prejšnjih CSD Ravne na Koroškem, CSD Dravograd in CSD Radlje ob Dravi.