Suministros - 448050-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Novo mesto: Prótesis vasculares

2018/S 198-448050

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 175-396367)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Splošna bolnišnica Novo mesto
5054621000
Šmihelska cesta 1
Novo mesto
8000
Eslovenia
Persona de contacto: nabavna služba, Stanislava Majerle
Teléfono: +386 73916135
Correo electrónico: stanislava.majerle@sb-nm.si
Fax: +386 73321095
Código NUTS: SI037

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Žilne opornice, endoproteze in stenti ter potrošni material za periferno angiografijo in koronarni baloni, prevlečeni s citostatiki

Número de referencia: 16-14/18
II.1.2)Código CPV principal
33184200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dobava blaga: žilne opornice, endoproteze in stenti ter potrošni material za periferno angiografijo in koronarni baloni, prevlečeni s citostatiki.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 175-396367

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

V postopku oddaje javnega naročila št. 16-14/18, po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga: Žilne opornice, endoproteze in stenti ter potrošni material za periferno angiografijo in koronarni baloni, prevlečeni s citostatiki, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. objave JN006280/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 175-396367, dne 11.9.2018 naročnik v skladu s podanimi odgovori na vprašanja preko Portala javnih naročil, v skladu s potrebami naročnika ter v skladu z veljavnimi standardi, popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer: xls datoteko Predračun seznam razpisanega blaga Obr-8a.

Vsi popravki so razvidni iz popravljenega predračuna II Predračun seznam razp blaga JN 16_14_18 s popr 08_10_2018.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Prosimo, da navedene popravke upoštevate pri pripravi ponudbe in prvotno objavljen obrazec: obvezno (zaradi enotne elektronske obdelave podatkov) zamenjate s popravljenim obrazcem: »II_Predračun - Seznam razp_blaga_JN 16_14_18 s popr 08_10_2018.xls«, ki je priložen k popravku razpisne dokumentacije tudi v primeru, če ne nudite blaga, ki je bilo predmet popravka.

V primeru, da boste ponudbo oddali na starem predračunu seznamu razpisanega blaga, vas bo naročnik po oddaji ponudbe, po potrebi (če bi prišlo do težav ob uvozu ponudbe v programsko aplikacijo naročnika) pozval na dopolnitev le-te, in sicer za prepis podatkov v pravo datoteko.

Ostale določbe in dokumenti razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.

Popravki se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer: http://www.sb-nm.si/

Javno naročilo: Žilne opornice, endoproteze in stenti ter potrošni material za periferno angiografijo in koronarni baloni, prevlečeni s citostatiki,

Dokumenti, ki se nanašajo na popravke razpisne dokumentacije:

— 16_14_18 Obvestilo o popravku RD 08_10_2018

— II_Predračun-seznam razp blaga 16-14_18 s popr_08_10_2018