Suministros - 448060-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Martin: Suministros ininterrumpidos de energía

2018/S 198-448060

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 167-379921)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
00397865
Malá Hora
Martin
036 01
Eslovaquia
Persona de contacto: Darina Kováčová
Teléfono: +421 432633427
Correo electrónico: darina.kovacova@jfmed.uniba.sk
Código NUTS: SK

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.jfmed.uniba.sk

Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2918

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Záložný zdroj

Número de referencia: JLFUK MT 4 OVO/2018
II.1.2)Código CPV principal
31154000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Verejný obstarávateľ plánuje výstavbu budovy národnej biobanky, ktorá by mala byť funkčne prepojená na Výskumné centrum BioMed Martin. Vzhľadom k tomu, že prístrojové vybavenie biobanky a BioMedu je vysoko senzitívne, je nevyhnutné zabezpečiť tieto zariadenia proti výkyvom a externým výpadkom elektrickej energie.Zároveň požaduje zabezpečenie výpadkov elektrickej energie pre dátové centrum a úložiská údajov súvisiacich so vzorkami biologického materiálu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné obstarať záložné zdroje - 2 ks, ktoré budú minimalizovať až eliminovať kolísanie alebo výpadok elektrickej energie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 167-379921

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2.
Localización del texto que se va a modificar: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
En lugar de:
Fecha: 17/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 26/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmienky na otváranie ponúk
En lugar de:
Fecha: 17/10/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 26/10/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: