Suministros - 448066-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Turčianske Teplice: Vehículos de motor

2018/S 198-448066

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 164-374053)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o.
30222966
Robotnícka 2
Turčianske Teplice
039 01
Eslovaquia
Persona de contacto: Matej Novotný
Teléfono: +421 918383390
Correo electrónico: tstr@dotacieservis.sk
Código NUTS: SK

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12161

Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12161

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Autopark

Número de referencia: 02-2018
II.1.2)Código CPV principal
34100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá zo 4 logických celkov a to:

1. Nákladné vozidlo ramenový nosič kontajnerov

2. Stroj rýpadlo nakladač

3. Mostová váha

4. Závesný veľkokapacitný kontajner (5ks)

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 164-374053

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že od 19.10.2018 bude celá komunikácia v rámci predmetného verejného obstarávania prebiehať elektronicky v systéme EVO na portáli Úradu pre verejné obstarávanie (modernizovaná a rozšírená verzia EVO ver. 18). Verejný obstarávateľ komunikáciu a výmenu informácií po 19.10.2018 uskutočňuje podľa § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) a to písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Verejný obstarávateľ z uvedeného dôvodu aktualizoval znenie súťažných podkladov, ktoré zároveň zverejnil vo svojom profile.