Suministros - 448087-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Pruszków: Equipamiento médico

2018/S 198-448087

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 194-438338)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Armii Krajowej 2/4
Pruszków
05-800
Polonia
Teléfono: +22 758-62-17
Correo electrónico: zamowienia@szpitalnawrzesinie.pl
Fax: +22 758-62-17
Código NUTS: PL913

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalnawrzesinie.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do opieki profilaktycznej nad ciężarnymi i noworodkami oraz wczesnego wykrywania nowotworów

Número de referencia: ZP.272.25.2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do opieki profilaktycznej nad ciężarnymi i noworodkami oraz wczesnego wykrywania nowotworów na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Zakupiona aparatura diagnostyczna będzie wykorzystywana w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (Pracownia badań RTG i Pracownia badań mammograficznych) oraz na Oddziale Ginekologii (hiteroskop, morcelerator ginekologiczny, centralny system monitorownia KTG) Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 5 części, w rodzajach i ilościach składających się odpowiednio na pakiety.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 194-438338

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 21/10/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 22/10/2018
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: