Suministros - 448113-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Kalisz: Implantes ortopédicos

2018/S 198-448113

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 193-435974)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79
Kalisz
62-800
Polonia
Teléfono: +48 627651397
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
Fax: +48 627571323
Código NUTS: PL416

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.kalisz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej

Número de referencia: 52/18
II.1.2)Código CPV principal
33183100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia składa się z 33 niepodzielnych zadań, których szczegółowy opis w związku z ograniczona ilością znaków znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 193-435974

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 6
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

System endoprotez cementowych stawu kolanowego Implantcast.

Léase:

System endoprotez cementowych stawu kolanowego.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 6
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

System endoprotez cementowych stawu kolanowego Implantcast.

Léase:

System endoprotez cementowych stawu kolanowego.

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 26
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Akcesoria do wapolaryzatora.

Léase:

Akcesoria do waporyzatora

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 26
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

Akcesoria do wapolaryzatora.

Léase:

Akcesoria do waporyzatora.

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 31
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Wapolaryzator z akcesoriami.

Léase:

Waporyzator z akcesoriami.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 31
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

Wapolaryzator z akcesoriami.

Léase:

Waporyzator z akcesoriami.

VII.2)Otras informaciones adicionales: