Suministros - 448114-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Material médico fungible

2018/S 198-448114

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 174-394213)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20/24
Katowice
40-027
Polonia
Persona de contacto: Magdalena Stefanowicz
Correo electrónico: duo@spskm.katowice.pl
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spskm.katowice.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu medycznego, jednorazowego użytku

Número de referencia: ZP-18-102UN
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście (12) części – Pakiety, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części – Pakietów tj:

a. Pakiet nr 1 – Zestawy drenażowe;

b. Pakiet nr 2 – Strzykawki jednorazowe;

c. Pakiet nr 3 – Strzykawki jednorazowe z gumowym tłokiem, strzykawki jednorazowe podaży leków światłoczułych

d. Pakiet nr 4 – Strzykawki bezpieczne;

e. Pakiet nr 5 – Sprzęt bezpieczny;

f. Pakiet nr 6 – Jednorazowe przyrządy do infuzji i transfuzji, precyzyjny regulator przepływu;

g. Pakiet nr 7 – Aparaty do przygotowania i pobierania leków;

h. Pakiet nr 8 – Igły jednorazowe;

i. Pakiet nr 9 – Zestawy do lewatywy, kanki doodbytnicze, zgłębniki jednorazowe;

j. Pakiet nr 10 – Strzyżarka chirurgiczna i ostrza chirurgiczne do strzyżarek;

k. Pakiet nr 11 –Cewnik Nelaton;

l. Pakiet nr 12 – Dreny T Kehra.

Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone są w Załącznikach nr 1 ÷ 12 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 174-394213

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe:
En lugar de:

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane w pakiecie nr 3 strzykawki z gumowym tłokiem są kompatybilne z aparatami do hemodializy Fresenius MedicalCare 4008 Classic, 4008S, 5008S CorDiax – dotyczy pakiety nr 3.

Léase:

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane w pakiecie nr 3 strzykawki z gumowym tłokiem są kompatybilne z aparatami do hemodializy Fresenius Medical Care: 4008S, 5008, 5008S CorDiax, Multifiltrat, Braun: Dialog+® – dotyczy pakiety nr 3

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 19/10/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 19/10/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: