Suministros - 448118-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Nowy Dwór Mazowiecki: Combustibles sólidos

2018/S 198-448118

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 190-429242)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
AMW Sinevia Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki
05-100
Polonia
Persona de contacto: Krzysztof Janiga
Teléfono: +48 221012100-146
Correo electrónico: krzysztof.janiga@sinevia.pl
Fax: +48 221012100
Código NUTS: PL9

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.amwsinevia.pl

Dirección del perfil de comprador: www.amwsinevia.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup wraz z dostawą materiału opałowego - koksu, węgla i oleju opałowego.

Número de referencia: SVA/U/4620-86/2018
II.1.2)Código CPV principal
09110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiału opałowego - 3 części zamówienia.

1) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy zobowiązany on będzie każdorazowo załączyć certyfikat/świadectwo jakości na dostarczony produkt lub orzeczenie laboratoryjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) Zamawiający informuje, że podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 31 a ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy o podatku akcyzowym.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu przedmiotu umowy do 30 % w stosunku do ilości wskazanej w zał. Nr 2.(1-3) do SIWZ – Formularz cenowy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 190-429242

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 16/10/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 16/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: