Suministros - 448121-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Chalecos antibalas

2018/S 198-448121

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 179-404932)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
Warszawa
02-642
Polonia
Persona de contacto: Andrzej Kuczyński
Teléfono: +48 226012247
Correo electrónico: a.kuczynski@policja.gov.pl
Fax: +48 226011857
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.policja.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier

Número de referencia: 102/Cut/18/JSz/PMP
II.1.2)Código CPV principal
35815100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier – zamówienie podstawowe w liczbie 2 180 kpl., zamówienie opcjonalne do 1 000 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna kamizelka kuloodporna typu „plate carrier” nr ewidencyjny 2/U/BLP/KGP/2017 edycja 2017 r.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 179-404932

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier – zamówienie podstawowe w liczbie 2 180 kpl., zamówienie opcjonalne do 1 000 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna kamizelka kuloodporna typu „plate carrier” nr ewidencyjny 2/U/BLP/KGP/2017 edycja 2017 r.

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier w kolorze ciemny granat (zbliżony do koloru umundurowania służbowego) – zamówienie podstawowe w liczbie 2 180 kpl., zamówienie opcjonalne do 1 000 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna kamizelka kuloodporna typu „plate carrier” nr ewidencyjny 2/U/BLP/KGP/2017 edycja 2017 r.

Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier – zamówienie podstawowe w liczbie 2 180 kpl., zamówienie opcjonalne do 1 000 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna kamizelka kuloodporna typu „plate carrier” nr ewidencyjny 2/U/BLP/KGP/2017 edycja 2017 r.

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier w kolorze ciemny granat (zbliżony do koloru umundurowania służbowego) – zamówienie podstawowe w liczbie 2 180 kpl., zamówienie opcjonalne do 1 000 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna kamizelka kuloodporna typu „plate carrier” nr ewidencyjny 2/U/BLP/KGP/2017 edycja 2017 r.

Número de apartado: II.2.11
Localización del texto que se va a modificar: Informacje o opcjach
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier do 1 000 kpl.

Termin końcowy realizacji zamówienia w przypadku skorzystania z prawa opcji, tj. do 1 000 kpl. kamizelek kuloodpornych typu plate carrier – do dnia 15.3.2019 r. Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż na 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa opcji po terminie, o którym mowa powyżej. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji.

Prawo opcji może być wykorzystane jednorazowo, bądź wielokrotnie w okresie obowiązywania umowy, o ile poszczególne oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji będą dokonywane w terminach i na warunkach określonych w umowie.

Léase:

Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest zakup kamizelek kuloodpornych typu plate carrier w kolorze ciemny granat (zbliżony do koloru umundurowania służbowego) do 1 000 kpl.

Termin końcowy realizacji zamówienia w przypadku skorzystania z prawa opcji, tj. do 1 000 kpl. kamizelek kuloodpornych typu plate carrier – do dnia 15.3.2019 r. Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż na 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa opcji po terminie, o którym mowa powyżej. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji.

Prawo opcji może być wykorzystane jednorazowo, bądź wielokrotnie w okresie obowiązywania umowy, o ile poszczególne oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji będą dokonywane w terminach i na warunkach określonych w umowie.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: