Suministros - 448123-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Tóner para faxes e impresoras láser

2018/S 198-448123

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 169-384306)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Powsińska 69/71
Warszawa
02-903
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Bagińska-Gorczyca
Teléfono: +48 226946908
Correo electrónico: agnieszka.baginska@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.centrum.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: www.centrum.gov.pl

I.1)Nombre y direcciones
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
Warszawa
00-583
Polonia
Persona de contacto: Agieszka Bagińska-Gorczyca
Teléfono: +48 226946908
Correo electrónico: agnieszka.baginska@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.centrum.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: www.centrum.gov.pl

I.1)Nombre y direcciones
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
Olsztyn
10-575
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Bagińska-Gorczyca
Teléfono: +48 226946908
Correo electrónico: agnieszka.baginska@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.centrum.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: www.centrum.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, drukujących, kopiujących i faksujących na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej

Número de referencia: 2018/7
II.1.2)Código CPV principal
30125110
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących, faksujących na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej w okresie 24 miesięcy (lub do wyczerpania kwoty łącznej umowy, jeżeli ta okoliczność wystąpi wcześniej), wg wymagań określonych poniżej, w istotnych postanowieniach umowy oraz zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 169-384306

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/10/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/10/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 29/10/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: