Obras - 448173-2020

25/09/2020    S187

Finlandia-Kemi: Trabajos de construcción de muelles

2020/S 187-448173

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kemin Satama Oy
Número de identificación fiscal: 2446426-4
Dirección postal: Ajoksentie 748
Localidad: Kemi
Código NUTS: FI1D7 Lappi
Código postal: FI-94900
País: Finlandia
Persona de contacto: Jari Heikkilä
Correo electrónico: jari.heikkila@keminsatama.fi
Teléfono: +358 405456462
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.keminsatama.fi
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Satama
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Satama

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Lapland Overseas Kemi, Ajos uusi laituri

II.1.2)Código CPV principal
45241100 Trabajos de construcción de muelles
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Urakassa rakennetaan Kemin Sataman uusi laituri, joka on noin 400 metriä pitkä. Urakka jaetaan kahteen (2) osaan.

Tilaaja pidättää oikeuden keskeyttää hankinnan, mikäli jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

— Metsä Fibre Oy:n Kemin tehtaan laajennushanke ei toteudu tai siirtyy

— Tilaaja ei saa rahoitusta hankkeelle

— Väylävirasto ei toteuta Ajoksen satamaan johtavan meriväylän syventämistä 12 m:n kulkusyvyyteen

— Tai jokin muu mahdollinen syy, joka estää hankkeen toteuttamisen.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 18 000 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1D7 Lappi
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kemi.

II.2.4)Descripción del contrato:

Kemin Satama Oy rakennuttaa satama-alueelle uuden laivalaiturin pituudeltaan noin 400 m. Urakka jaetaan kahteen (2) osaan.

Osa 1 tehdään vuonna 2021. Osaan 1 sisältyyy noin 50 % laiturirakenteita ja laiturirakenteeseen vaadittavia kaivu-, ruoppaus-, louhinta- ja läjitysaltaan pengertöitä.

Osa 2 tehdään vuonna 2022–2023. Osaan 2 sisältyy loput laiturirakenteista ja laiturirakenteeseen vaadittavista kaivu-, ruoppaus- ja louhintatöistä sekä läjitysaltaan pengertöiden viimeistely ja satama-altaan ruoppaus.

Laituri tullaan toteuttamaan betonielementtirakenteena, ja urakkaan kuuluu myös eroosiolaatan rakentaminen. Laiturialueen kulkusyvyys on 12 m.

Hankkeen projektikieli tulee olemaan suomi.

II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
11/11/2020

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta urakasta, ja tämän ilmoituksen kautta ei ilmoittauduta urakkaan. Urakasta voi laittaa kysymyksiä tulevasta hankinnasta, ja tilaaja huomioi ne tarpeen mukaan tarjouspyynnössä. Tarjouspyyntö ilmoitetaan hankintailmoituksessa.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020