Obras - 448515-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Trabajos de construcción

2020/S 187-448515

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_79961170
Dirección postal: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1036
País: Hungría
Persona de contacto: Szalma Borbála
Correo electrónico: kozbeszerzes@nfsi.hu
Teléfono: +36 706121293
Fax: +36 13988971
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nfsi.hu
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Número de identificación fiscal: EKRSZ_58153727
Dirección postal: Diós Árok 3
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1125
País: Hungría
Persona de contacto: Marton Krisztián
Correo electrónico: marton.krisztian@aeek.hu
Teléfono: +36 308285499
Fax: +36 13561522
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.aeek.hu/
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejl.

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Bajcsy-Zsilinszky Kórház energetikai korszerűsítés

Número de referencia: EKR001184682019
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási szerződés a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézethez tartozó épületek energetikai korszerűsítése tárgyában

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 24-26.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45443000 Trabajos de fachada
45453100 Trabajos de reacondicionamiento
45421130 Instalación de puertas y ventanas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

A projekt a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 24-26. HRSZ.:39135 (Gizella) épülete(i)t érinti.

II.2.4)Descripción del contrato:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Bajcsy Zsilinszky Kórház és rendelőintézet 1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 24–26. HRSZ.:39135 (Gizella) épülete(i)t érinti.

Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek.

Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók cseréjét tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

— Homlokzati nyílászárók cseréje 166,27 m2

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az MV.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (0-2 fő) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: 4. A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási idő hónapban (0-24 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KEHOP-5.2.2/16-2016-00107

II.2.14)Información adicional

A felhívás II.2.5) pontjában az árra vonatkozó értékelési szempont: Nettó egy összegű ajánlati ár (HUF).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45350000 Instalaciones mecánicas
45421130 Instalación de puertas y ventanas
45443000 Trabajos de fachada
45453100 Trabajos de reacondicionamiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

A projekt a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. HRSZ.:41062/1 (Telephely, A,E,F,H,I,J,L) épülete(i)t érinti.

II.2.4)Descripción del contrato:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Bajcsy Zsilinszky Kórház és rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91 HRSZ.:41062/1 (Telephely, A,E,F,H,I,J,L) épülete(i)t érinti.

Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek.

Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók cseréjét, gépészeti rendszer felújítását tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, hőszivattyús fűtési rendszert és a fűtési rendszer szabályozását. Némely épület esetében kialakítandó a padlásfödém hőszigetelése is.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

— Homlokzati nyílászárók cseréje 1309,55 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival

— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel: 19 db x 120 KW.

4 db X 100 KW; 2 db X 60kW

— Strangszabályozás

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival

— Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri levegő-víz hőszivattyú: 7db x 60KW = 420KW. A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az MV.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az MV.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: 4. A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási idő hónapban (0-24 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KEHOP-5.2.2/16-2016-00107

II.2.14)Información adicional

A felhívás II.2.5) pontjában az árra vonatkozó értékelési szempont: Nettó egyösszegű ajánlati ár (HUF).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1106 Budapest, Méhes u. 4.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45350000 Instalaciones mecánicas
45421130 Instalación de puertas y ventanas
45443000 Trabajos de fachada
45453100 Trabajos de reacondicionamiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

A projekt a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Méhes u. 4 HRSZ.:40578,40579 (Paula intézet) épülete(i)t érinti.

II.2.4)Descripción del contrato:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Bajcsy Zsilinszky Kórház és rendelőintézet 1106 Budapest, Méhes u. 4. HRSZ.:40578,40579 (Paula intézet) épülete(i)t érinti.

Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek.

Az épületenergetikai beruházás a nyílászárokat, gépészeti rendszer felújítását tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, hőszivattyús fűtési rendszert és a fűtési rendszer szabályozását.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

— Homlokzati nyílászárók cseréje 59,46 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival

— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel:

Kondenzációs fali gázkazán cseréje: 2 db X 100 KW

— Strangszabályozás

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival

— Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri levegő-víz hőszívattyú: 1db x 60KW. A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az MV.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az MV.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: 4. A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási idő hónapban (0-24 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KEHOP-5.2.2/16-2016-00107

II.2.14)Información adicional

A felhívás II.2.5) pontjában az árra vonatkozó értékelési szempont: Nettó egyösszegű ajánlati ár (HUF).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2200 Monor, Balassa Bálint u. 1.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45320000 Trabajos de aislamiento
45321000 Trabajos de aislamiento térmico
45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45350000 Instalaciones mecánicas
45421130 Instalación de puertas y ventanas
45443000 Trabajos de fachada
45453100 Trabajos de reacondicionamiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU12 Pest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

A projekt a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 2200 Monor, Balassa Bálint u. 1. HRSZ.:5279/11,5279/8(Szakrendelő) épülete(i)t érinti.

II.2.4)Descripción del contrato:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Bajcsy Zsilinszky Kórház és rendelőintézet 2200 Monor, Balassa Bálint u. 1. HRSZ.:5279/11,5279/8(Szakrendelő) épülete(i)t érinti.

Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek.

Az épületenergetikai beruházás a nyílászárokat, gépészeti rendszer felújítását, padlásfödém hőszigetelését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, hőszivattyús fűtési rendszert és a fűtési rendszer szabályozását. Az épület esetében kialakítandó a padlásfödém hőszigetelése is.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

— Homlokzati nyílászárók cseréje 10,92 m2

Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

— Padlásfödém utólagos hőszigetelése 1042 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival

— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel:

Kondenzációs fali gázkazán cseréje: 2 db x 120 KW

— Strangszabályozás

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival

— Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri levegő-víz hőszivattyú: 1db x 60KW A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az MV.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az MV.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (0-36 hónap) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: 4. A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási idő hónapban (0-24 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KEHOP-5.2.2/16-2016-00107

II.2.14)Información adicional

A felhívás II.2.5) pontjában az árra vonatkozó értékelési szempont: Nettó egyösszegű ajánlati ár (HUF).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 081-189943
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 24-26.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

1106 Budapest, Méhes u. 4.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

2200 Monor, Balassa Bálint u. 1.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlatkérő visszavonta az eljárást megindító felhívást.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020