Obras - 448629-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdynia: Trabajos de construcción

2020/S 187-448629

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. 10 Lutego 24
Localidad: Gdynia
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Código postal: 81-364
País: Polonia
Persona de contacto: Marek Kamiński
Correo electrónico: rzp@zdiz.gdynia.pl
Teléfono: +48 587612085
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zdiz.gdynia.pl
Dirección del perfil de comprador: www.zdiz.gdynia.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przebudowa 11 zatok autobusowych oraz budowa 12 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni

Número de referencia: EZP.271.35.2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 11 zatok autobusowych oraz budowa 12 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni w ramach przedsięwzięcia „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia – Chylonia” (program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020), z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 448 468.02 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przebudowa 5 zatok autobusowych oraz budowa 5 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48813100 Tablones de anuncios electrónicos
32000000 Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
30200000 Equipo y material informático
45231300 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales
45233140 Obras viales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdynia

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia na części 1 jest przebudowa 5 zatok autobusowych oraz budowa 5 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni.”

Część 1 obejmuje następujące zadanie:

— zadanie 1: Węzeł Żołnierzy Wyklętych 01/ul. Morska, kierunek Śródmieście,

— zadanie 2: Węzeł Żołnierzy Wyklętych 02/ul. Morska, kierunek Cisowa,

— zadanie 3: Zamenhofa/ul. Morska, kierunek Cisowa,

— zadanie 4: Wiejska 01/ul. Morska, kierunek Śródmieście,

— zadanie 5: Wiejska 02/ul. Morska, kierunek Cisowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na części 1 stanowią załączniki:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1a do SIWZ;

b) dokumentacja projektowa organizacji ruchu – załącznik 1b do SIWZ;

c) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacjami robót – załącznik 1c do SIWZ;

d) zestawienie wartości kosztorysów – załącznik 1d do SIWZ;

e) wytyczne dotyczące prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy w związku z inwestycją – załącznik 1e.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przebudowa 3 zatok autobusowych oraz budowa 3 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48813100 Tablones de anuncios electrónicos
32000000 Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos
30200000 Equipo y material informático
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
45231000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica
45233140 Obras viales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdynia

II.2.4)Descripción del contrato:

Przebudowa 3 zatok autobusowych oraz budowa 3 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni.

Część 2 obejmuje następujące zadania:

— zadanie 7: Hutnicza Estakada 01/Estakada Kwiatkowskiego kierunek Morska,

— zadanie 8: Hutnicza Estakada 02/Estakada Kwiatkowskiego kierunek Obłuże,

— zadanie 9: Hutnicza Estakada 04/Hutnicza kierunek Rumia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na części 2 stanowią załączniki:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 2a do SIWZ;

b) dokumentacja projektowa organizacji ruchu – załącznik 2b do SIWZ;

c) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacjami robót – załącznik 2c do SIWZ;

d) zestawienie wartości kosztorysów – załącznik 2d do SIWZ;

e) wytyczne dotyczące prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy w związku z inwestycją – załącznik 2e.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przebudowa 2 zatok autobusowych oraz budowa 3 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48813100 Tablones de anuncios electrónicos
32000000 Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos
30200000 Equipo y material informático
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
45231000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica
45233140 Obras viales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdynia

II.2.4)Descripción del contrato:

Przebudowa 2 zatok autobusowych oraz budowa 3 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni.”

Część 3 obejmuje następujące zadania:

— zadanie 6: Obłuże Centrum 05/Estakada Kwiatkowskiego kierunek Morska,

— zadanie 10: Cechowa 02/ul. Unruga, kierunek Śródmieście,

— zadanie 12: Kilińskiego 01/ul. Władysława IV, kierunek Gdynia Dworzec Główny PKP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na części 3 stanowią załączniki:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 3a do SIWZ;

b) dokumentacja projektowa organizacji ruchu – załącznik 3b do SIWZ;

c) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacjami robót – załącznik 3c do SIWZ;

d) zestawienie wartości kosztorysów – załącznik 3d do SIWZ;

e) wytyczne dotyczące prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy w związku z inwestycją – załącznik 3e.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przebudowa 1 zatoki autobusowej oraz budowa 1 tablicy informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48813100 Tablones de anuncios electrónicos
32000000 Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos
30200000 Equipo y material informático
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
45231000 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica
45233140 Obras viales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdynia

II.2.4)Descripción del contrato:

Przebudowa 1 zatoki autobusowej oraz budowa 1 tablicy informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni.

Część 4 obejmuje następujące zadania:

Zadanie 11: Kilińskiego 02/ul. Władysława IV, kierunek Wzgórze Świętego Maksymiliana.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na części 4 stanowią załączniki:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 4a do SIWZ;

b) dokumentacja projektowa organizacji ruchu – załącznik 4b do SIWZ;

c) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacjami robót – załącznik 4c do SIWZ;

d) zestawienie wartości kosztorysów – załącznik 4d do SIWZ;

e) wytyczne dotyczące prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy w związku z inwestycją – załącznik 4e.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin wykonania zamówienia 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Uzasadnienie faktyczne: Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym wysłanym drogą elektroniczną do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowano dnia 12 marca 2020 r., sygn. 2020/S 051-119981

Uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 113-273191
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Przebudowa 5 zatok autobusowych oraz budowa 5 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Eurovia Polska S.A.
Dirección postal: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie
Localidad: Kobierzyce
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código postal: 55-040
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 2 941 324.20 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

— Branża elektryczna i teletechniczna,

— Branża sanitarna

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Przebudowa 3 zatok autobusowych oraz budowa 3 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA
Dirección postal: ul. Hutnicza 35
Localidad: Gdynia
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Código postal: 81-061
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 793 003.54 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

— Branża elektryczna,

— Branża teletechniczna

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Przebudowa 2 zatok autobusowych oraz budowa 3 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Przebudowa 1 zatoki autobusowej oraz budowa 1 tablicy informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem zarządzania i sterowania ruchem Tristar w Gdyni

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: WPRD Gravel Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Żaglowa 2
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-560
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 714 140.28 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

— Branża elektryczna i telekomunikacyjna

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020