Obras - 448682-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Mantenimiento de autopistas

2020/S 187-448682

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Número de identificación fiscal: RO 16054368
Dirección postal: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 010873
País: Rumania
Persona de contacto: Direcția licitații, mentenanță, investiții și RK – Departament achiziții publice buget de stat pentru obiective de investiții și RK, întreținere și administrare
Correo electrónico: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Teléfono: +40 212643310
Fax: +40 213186650
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cnadnr.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Lucrări de intreținere curentă pe timp de vară „Estetica rutieră și scurgerea apelor anul I-IV — DRDP Timișoara”: Lot A1 Cunta-Ilia, Lot A1 Ilia-Remetea, Lot A1 Remetea-Nădlac, Lot Arad, Lot Caransebeș, Lot Deva, Lot Orșova, Lot Timișoara

II.1.2)Código CPV principal
45233139 Mantenimiento de autopistas
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Lucrări de intreținere curentă pe timp de vară „Estetica rutieră și scurgerea apelor anul I-IV — DRDP Timișoara”.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III, anul IV) sunt conform Anexei 2 la caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 termenul-limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este de: 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 38 336 230.30 RON
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV- D.R.D.P. TIMISOARA: Lot A1 Cunta-Ilia "

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233139 Mantenimiento de autopistas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Timisoara

II.2.4)Descripción del contrato:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV- D.R.D.P. TIMISOARA: Lot A1 Cunta-Ilia ", conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 3.355.092,64 Valoarea garantiei de participare este: 33500.00 RON.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV- D.R.D.P. TIMISOARA: Lot A1 Ilia-Remetea

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233139 Mantenimiento de autopistas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Timisoara

II.2.4)Descripción del contrato:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot A1 Ilia-Remetea", conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 3.307.506,20 Valoarea garantiei de participare este: 33000.00 RON.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot A1 Remetea-Nadlac

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233139 Mantenimiento de autopistas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Timisoara

II.2.4)Descripción del contrato:

Acord cadru "Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot A1 Remetea-Nadlac conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 3.142.434,60 Valoarea garantiei de participare este: 31000.00 RON.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Arad

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233139 Mantenimiento de autopistas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Timisoara

II.2.4)Descripción del contrato:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV- D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Arad ", conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 1.733.334,00 Valoarea garantiei de participare este: 17000.00 RON.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Caransebes

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233139 Mantenimiento de autopistas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Timisoara

II.2.4)Descripción del contrato:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Caransebes ", conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 2.289.787,90 Valoarea garantiei de participare este: 22000.00 RON.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Deva

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233139 Mantenimiento de autopistas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Timisoara

II.2.4)Descripción del contrato:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara -Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Deva ", conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 1.946.380,70 Valoarea garantiei de participare este: 19000.00 RON.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Orsova

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233139 Mantenimiento de autopistas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Timisoara

II.2.4)Descripción del contrato:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Orsova, conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 2.309.564,00 Valoarea garantiei de participare este: 23000.00 RON.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Timisoara

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233139 Mantenimiento de autopistas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Timisoara

II.2.4)Descripción del contrato:

Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Timisoara, conform Anexei 2 la Caietul de sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 2.081.962,90 Valoarea garantiei de participare este: 20000.00 RON.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 030-066359
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/79
Denominación:

Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor - D.R.D.P. Timisoara - Lot 3 A1 (Remetea-Nădlac)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO 16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 14 400.00 RON
Valor total del contrato/lote: 14 400.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/55
Denominación:

Contract subsecvent Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor - D.R.D.P. Timisoara - Lot 5 Caransebes

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Número de identificación fiscal: RO 1556820
Dirección postal: Sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-105
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 010562
País: Rumania
Correo electrónico: marketing@hidroconstructia.com
Teléfono: +40 21081426
Fax: +40 21081401
Dirección de internet: www.hidroconstructia.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 222 900.00 RON
Valor total del contrato/lote: 222 900.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/59
Denominación:

Contract subsecvent Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor - D.R.D.P. Timisoara - Lot 1 A1 (Cunta-Ilia)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO 16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 143 250.00 RON
Valor total del contrato/lote: 143 250.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/54
Denominación:

Contract subsecvent Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor - D.R.D.P. Timisoara - Lot 4 Arad

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 6
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 388 988.60 RON
Valor total del contrato/lote: 388 988.60 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/58
Denominación:

Contract subsecvent Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor - D.R.D.P. Timisoara - Lot 8 Timisoara

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 6
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 183 973.60 RON
Valor total del contrato/lote: 183 973.60 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/3
Lote nº: 8
Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Timisoara

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/01/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 490 616.90 RON
Valor total del contrato/lote: 3 711 469.40 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/1
Lote nº: 7
Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Orsova

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/01/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 068 915.80 RON
Valor total del contrato/lote: 3 225 321.90 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/2
Lote nº: 4
Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Arad

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/01/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 989 632.00 RON
Valor total del contrato/lote: 2 669 906.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/228
Lote nº: 6
Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Deva

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO 16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 941 994.00 RON
Valor total del contrato/lote: 3 418 950.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/246
Lote nº: 5
Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot Caransebes

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Número de identificación fiscal: RO 1556820
Dirección postal: Sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-105
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 010562
País: Rumania
Correo electrónico: marketing@hidroconstructia.com
Teléfono: +40 21081426
Fax: +40 21081401
Dirección de internet: www.hidroconstructia.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 832 040.60 RON
Valor total del contrato/lote: 7 034 700.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/227
Lote nº: 3
Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV" D.R.D.P. TIMISOARA: Lot A1 Remetea-Nadlac

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO 16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 742 783.00 RON
Valor total del contrato/lote: 4 311 100.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/226
Lote nº: 2
Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV- D.R.D.P. TIMISOARA: Lot A1 Ilia-Remetea

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO 16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 11 245 052.92 RON
Valor total del contrato/lote: 4 145 772.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/225
Lote nº: 1
Denominación:

Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor anul I-IV- D.R.D.P. TIMISOARA: Lot A1 Cunta-Ilia "

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO 16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 11 388 963.40 RON
Valor total del contrato/lote: 4 532 490.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/239
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 7 Orsova

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/08/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 16 800.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/222
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 5 Caransebes

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/07/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Número de identificación fiscal: RO1556820
Dirección postal: Sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-105
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 010562
País: Rumania
Correo electrónico: marketing@hidroconstructia.com
Teléfono: +40 21081426
Fax: +40 21081401
Dirección de internet: www.hidroconstructia.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 287 900.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/221
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 8 Timisoara

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/07/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 304 813.60 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/220
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 7 Orsova

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/07/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 101 284.80 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/219
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 4 Arad

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/07/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 249 373.60 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/218
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 6 Deva

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/07/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 49 000.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/217
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 3 A1 (Remetea-Nadlac)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/07/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 352 000.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/216
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 2 A1 (Ilia-Remetea)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/07/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 372 000.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/215
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 1 A1 (Cunta-Ilia)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/07/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 237 000.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/83
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 8 Timisoara

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 335 723.60 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/82
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 7 Orsova

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 110 484.80 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/87
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 6 Deva

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/04/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 79 000.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/88
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 5 Caransebes

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/04/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Número de identificación fiscal: RO1556820
Dirección postal: Sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-105
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 010562
País: Rumania
Correo electrónico: marketing@hidroconstructia.com
Teléfono: +40 21081426
Fax: +40 21081401
Dirección de internet: www.hidroconstructia.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 151 100.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/81
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 4 Arad

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/04/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 226 823.60 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/86
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 3 A1 (Remetea-Nadlac)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/04/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 95 770.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/85
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 2 A1 (Ilia-Remetea)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/04/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 96 400.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/84
Denominación:

Lucr.intret.curenta vara-estetica rutiera si scurgerea apelor - Lot 1 A1 (Cunta-Ilia)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/04/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 108 200.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/61
Denominación:

Contract subsecvent Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor - D.R.D.P. Timisoara - Lot 3 A1 (Remetea-Nadlac)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO 16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 204 700.00 RON
Valor total del contrato/lote: 204 700.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/56
Denominación:

Contract subsecvent Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor - D.R.D.P. Timisoara - Lot 6 Deva

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO 16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 146 000.00 RON
Valor total del contrato/lote: 146 000.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/57
Denominación:

Contract subsecvent Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor - D.R.D.P. Timisoara - Lot 7 Orsova

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: TREDECO HOLDING SRL
Número de identificación fiscal: RO 32166061
Dirección postal: Calea Aradului,nr 15,jud Arad
Localidad: Ineu
Código NUTS: RO421 Arad
Código postal: 315300
País: Rumania
Correo electrónico: tredecoholding@gmail.com
Teléfono: +40 7426751164
Fax: +40 357803083
Dirección de internet: www.tredecoholding.ro
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 272 734.80 RON
Valor total del contrato/lote: 272 734.80 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/60
Denominación:

Contract subsecvent Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor - D.R.D.P. Timisoara - Lot 2 A1 (Ilia-Remetea)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SC TEO TRANS CONSULTING SRL
Número de identificación fiscal: RO 16572866
Dirección postal: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 031615
País: Rumania
Correo electrónico: cristina.ilinca@plastidrum.ro
Teléfono: +40 213184111 / 728268003
Fax: +40 213184111
Dirección de internet: www.marcajrutier.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 378 000.00 RON
Valor total del contrato/lote: 378 000.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 550/239
Denominación:

Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor - D.R.D.P. Timisoara - Lot 5 Caransebeș

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Número de identificación fiscal: RO 1556820
Dirección postal: Sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-105
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 010562
País: Rumania
Correo electrónico: marketing@hidroconstructia.com
Teléfono: +40 21081426
Fax: +40 21081401
Dirección de internet: www.hidroconstructia.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 157 900.00 RON
Valor total del contrato/lote: 157 900.00 RON
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Durata acordurilor cadru este de 48 luni, de la semnarea de catre ambele parti.

2. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor accesa serviciul on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd Informatii suplimentare in Sectiunea IV.4.3) pct. 6 din Fisa de date a achizitiei.

Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din din H.G. nr. 395/2016. "Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia DigiSignOne de la adresa https://www.digisign.ro/utile/download."

3. Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, în termenul prevazut de legislatie, începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal.

În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, autoritatea contractanta transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei încalcari. În cazul în care autoritatea contractanta transmite un raspuns în sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora.

Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns în termenul de 3 zile mai sus mentionat, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta poate sesiza Consiliul în vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termenul prevzut de legislatie.

NOTA 1: Autoritatea contractanta recomanda orcarui operator economic, interesat de procedura de achizitie aflata in desfasurare, sa transmita solicitarile de clarificari/notificari/contestatii in legatura cu documentatia de atribuire prin intermediul SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.

NOTA 2: Evaluarea ofertelor, semnarea acordurilor cadru si contractelor subsecvente se vor derula la nivelul D.R.D.P. Timisoara.

NOTA 3: Eventualele contestatii referitoare documentatia de atribure se vor depune la sediul C.N.A.I.R. S.A. Central - Directia Licitatii, Menetenanta, Investitii si RK - Departamentul Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare.

Eventualele contestatii referitoare la evaluarea ofertelor, se vor depune la sediul D.R.D.P. Timisoara.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Direcția licitații, mentenanță, investiții și RK – Departament achiziții publice buget de stat pentru obiective de investiții și RK, întreținere și administrare
Dirección postal: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localidad: Bucureşti
Código postal: 010873
País: Rumania
Correo electrónico: office@andnet.ro
Teléfono: +40 212643310
Fax: +40 213186650
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020