Obras - 448723-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Debrecen: Trabajos de construcción de pistas para bicicletas

2020/S 187-448723

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 079-185709)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Número de identificación fiscal: EKRSZ_70582176
Dirección postal: Piac utca 20.
Localidad: Debrecen
Código NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Código postal: 4024
País: Hungría
Persona de contacto: Paróczai Bernadett
Correo electrónico: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Teléfono: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.debrecen.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.debrecen.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kerékpárút építése a Sikló u. - Panoráma út között

Número de referencia: EKR000321402020
II.1.2)Código CPV principal
45233162 Trabajos de construcción de pistas para bicicletas
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Turisztikai kerékpárút fejlesztése a Biczó István-kert (Sikló utca) és a Panoráma út között. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza: 2700,65 méter. A kerékpárút burkolatára hulló csapadékvizek elvezetése a meglévő árokrendszer felhasználásával, rendezésével, jó karba helyezésével kerül megvalósításra.

— A II.1.5) pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

— Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 079-185709

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 22/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 22/09/2020
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ajánlatkérő a fentieken túl módosítja a további közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációt. A módosítással érintett közbeszerzési dokumentumok a hirdetmény megjelenésétől elérhetőek az EKR rendszerben az eredeti dokumentumokkal megegyező elérési útvonalon.